Numele proiectului: Îmbunătățirea cadrului de fundamentare și evaluare a politicilor publice de dezvoltare teritorială

COD MySMIS 129717 / COD SIPOCA 713

Denumirea beneficiarului:
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Scopul și obiectivele proiectului:
Obiectivul general al proiectului este îmbunatățirea capacității de fundamentare a deciziilor luate la nivelul MDLPA și punerea în aplicare a politicilor publice bazate pe dovezi.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Elaborarea unei politici publice în domeniul programelor de investiții gestionate de MDLPA.
 2. Realizarea unei proceduri îmbunătățite de coordonare și cooperare interinstituțională pentru corelarea investițiilor de dezvoltare.

Rezultate preconizate:

 • Rezultat proiect 1 - Politică publică în domeniul programelor de investiții gestionate de MDLPA, elaborată și aprobată la nivelul ministerului
 • Rezultat proiect 2 - Proceduri îmbunătățite de coordonare și cooperare interinstituțională pentru corelarea investițiilor de dezvoltare, elaborate și aprobate la nivelul MLPDA

Valoarea totală:

Bugetul aprobat este de 5.999.368,20 lei si este asigurat prin Programul Operational “Capacitate Administrativa” si prin cofinantarea ministerului:

 • 5.038.501,16 lei reprezentand valoare eligibila nerambursabila din Fondul Social European;
 • 960.867,04 lei reprezentand cofinantarea eligibila a beneficiarului (MDLPA).

Durata proiectului:
Durata proiectului este de 30 de luni (17 octombrie 2019 – 16 aprilie 2022), COD MYSMIS 129717

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”, COD MYSMIS 129717 / COD SIPOCA 713

REZULTATELE PROIECTULUI:

SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI
Proiectul vizează fundamentarea deciziilor luate la nivelul administrației publice din România pe bază de dovezi.

În primul rând, prin proiect se va realiza un instrument (integrat în platforma Observator Teritorial - http://observator.mdrap.ro/) de evaluare a impactului teritorial al politicilor publice și al programelor de finanțare, care va permite evidențierea efectului deciziilor asupra teritoriului și implicit asupra nivelului de viață al cetățenilor și asupra condițiilor mediului de afaceri.

Ghidul metodologic de utilizare a instrumentului de evaluare a impactului teritorial asigură de asemenea posibilitatea de transpunere a metodei și pentru evaluarea altor programe și politici publice decât cele care vor face subiectul proiectului. 

Un alt rezultat relevant va fi analiza Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării în vederea realizării unor recomandări concrete de îmbunătățire a documentului strategic, a mecanismelor de implementare și a planurilor de acțiune asociate acestuia, ținând cont de evaluarea impactului teritorial și de contextul actual.

Totodată, în cadrul proiectului se vor dezvolta instrumente care vor permite simplificarea procedurilor administrative, în special în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului. Posibilitatea de validare automată a structurii fișierelor electronice care cuprind documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului și posibilitatea consultării acestora într-un singur loc de către instituțiile avizatoare asigură un proces de avizare simplificat, cu un timp de răspuns mult mai redus al autorităților care avizează documentațiile și posibilitatea de concentrare a eforturilor pe îmbunătățirea conținutului reglementărilor. Disponibilitatea publică a reglementărilor cuprinse în documentațiile de urbanism și a informațiilor privind obiectivele de investiții la nivel local va influența gradul de participare a publicului la luarea deciziei și va avea efecte pozitive pe termen lung asupra mediului de afaceri, operatorii economici putându-și contura mai bine strategia investițională. Aceste instrumente vor îmbunătăți și viața cetățenilor, care vor fi mai bine informați de administrația publică și își vor putea soluționa mai ușor anumite probleme (ex: în procesul de autorizare a construcțiilor).

Activitățile realizate în cadrul proiectului sunt următoarele:

 • Analiza programelor de investiții gestionate de MLPDA
 • Analiza mecanismelor de implementare a unei strategii de dezvoltare locală (Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării)
 • Elaborarea unui instrument de evaluare a impactului teritorial al programelor
 • Realizarea unui document de politică publică privind modalitățile de îmbunătățire a programelor și instrumentelor de implementare ale strategiilor ca urmare a aplicării instrumentului de evaluare a impactului teritorial
 • Realizarea unui instrument care va colecta seturile de date spațiale privind documentații de urbanism și amenajarea teritoriului.
 • Realizarea unui instrument de planificare participativă privind documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului.
 • Realizarea unor proceduri moderne de corelare a investițiilor de dezvoltare.

ACHIZIȚII PUBLICE

Nr. crt

Denumire achiziție

Valoare estimată (lei cu TVA)

Valoare contract (lei cu TVA)

Informații privind lansarea procedurilor și semnarea contractelor

1

Acord de servicii cu Banca Mondială

1.542.000,00

1.542.000,00

Acordul de servicii a fost semnat cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială) în 9 decembrie 2019

2

Achiziție de obiecte de inventar, materiale consumabile pentru echipa de management

14.350,00

7.251,62

Nota de comandă a fost semnată în 26 februarie 2020 cu furnizorul MEDA Consult SRL.

3

Colectarea datelor spațiale privind localizarea obiectivelor de investiții finanțate din programele MLPDA

357.000,00

111.265,00

Contractul de achiziție a fost încheiat în data de 8 septembrie 2021 cu CTD TOPO SRL.

4

Achiziție echipamente extindere capacitate server existent

238.000,00

237.651,33

Contractul de achiziție a fost încheiat în data de 15 februarie 2021 cu furnizorul ROMFLEX Sistem SRL.

5

Elaborarea unui instrument de evaluare a impactului teritorial al programelor

2.737.000,00

 

 

6

Realizarea unui instrument de colectare a datelor spaþiale de urbanism si a unui instrument de planificare participativa

833.000,00

 

 

7

Organizarea unei conferințe la finalul proiectului

23.800,00

 

 

DATE DE CONTACT:
Adresa: Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, cod postal 050706

PERSOANE DE CONTACT:
Radu Necșuliu, manager de proiect (e-mail: radu.necsuliu@mdlpa.ro; telefon: 0372 114 525)
Beniamin Stoica-Fuchs, expert IT (e-mail: beniamin.stoica@mdlpa.ro; telefon 0372.114.570)