Proiect implementat de MDLPA în parteneriat cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale (UNCJR, AMR, AOR, ACoR)

Încadrarea proiectului

Axa prioritară  1

Obiectiv specific 1.1.

Programul Operațional Capacitate Administrativă

Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.

Obiectivul tematic nr. 11

Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și eficiența administrației publice

Scopul proiectului

 • îmbunătățirea reglementărilor legale în vederea optimizării procesului de consultare/decizional cu structurile asociative,
 • dezvoltarea și implementarea de mecanisme de coordonare, cooperare și consultare între actorii relevanți în cadrul și între nivelurile administrative,
 • creșterea capacității administrative a MDLPA și a structurilor asociative de a aplica unitar legislația și de a soluționa corespunzător problemele intervenite în domeniile de competență,
 • realizarea de analize, studii în vederea identificării și dezvoltării de mecanisme și instrumente de îmbunătățire a proceselor decizionale,
 • dezvoltarea abilităților și a cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice (inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic) privind dezvoltarea dialogului cu structurile asociative,
 • dobândirea de noi cunoștințe, abilități prin intermediul schimburilor de experiență cu autorități/instituții/organisme ale administrațiilor publice naționale și internaționale în vederea eficientizării dialogului între palierele administrației publice și societatea civilă.

Parteneri în cadrul proiectului

Structurile asociative ale autorităților administrației publice locale - Uniunea Națională  a Consiliilor  Județene din România (UNCJR), Asociația Municipiilor din România (AMR), Asociația Orașelor din România (AOR) și Asociația Comunelor din România (ACoR)

Valoarea proiectului

20.622.925,18 lei (curs inforeuro)

Activități principale

A.1. Dezvoltarea și operaționalizarea instrumentului IT&C de comunicare și consultare cu structurile asociative ale administrației publice locale,

A2. Dezvoltarea și operaționalizarea instrumentelor IT&C de comunicare și consultare la nivelul fiecărei structuri asociative ale administrației publice locale,

A3. Elaborarea unui proiect/proiecte de modificare/completare/îmbunătățire a cadrului normativ incident colaborării și comunicării între MDLPA și structurile asociative,

A4. 10 experți din cadrul MDLPA – vor beneficia de cursuri de formare în domeniul comunicării inter și intra instituționale și vor continua să ofere expertiză autorităților administrației publice locale după finalizarea proiectului.

Rezultate propuse

 • optimizarea procesului de consultare/decizional prin îmbunătățirea reglementărilor;
 • dezvoltarea și implementarea de mecanisme de coordonare, cooperare și consultare între actorii relevanți în cadrul și între nivelurile administrative,
 • creșterea capacității administrative a MDLPA și a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale de a aplica unitar legislația și de a soluționa corespunzător problemele intervenite în domeniile de competență,
 • realizarea de analize, studii în vederea identificării și dezvoltării de mecanisme și instrumente de îmbunătățire a proceselor decizionale,
 • dezvoltarea abilităților și a cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice (inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic) privind dezvoltarea dialogului cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale,
 • dobândirea de noi cunoștințe, abilități prin intermediul schimburilor de experiență cu autorități/instituții/organisme ale administrațiilor publice naționale și internaționale în vederea eficientizării dialogului între palierele administrației publice și societatea civilă.

Avantajele implementării

Modalitatea de soluționare a problemelor prin intermediul proiectului:

 • îmbunătățirea procesului de consultare a structurilor asociative ca urmare a implementării unor instrumente TIC, precum și prin îmbunătățirea și clarificarea cadrului legal existent;
 • realizarea unui sistem de videoconferinţă care va asigura comunicarea operativă între minister şi consiliile judeţene;
 • elaborarea unei propuneri de act normativ privind modalitatea de îmbunătățire a cadrului legislativ, urmare a unui program de formare profesională dedicat personalului din MDLPA și din structurile asociative.

Realizarea proiectului în parteneriat va conduce la consolidarea relațiilor dintre administrația publică centrală și cea locală.

Durata proiectului

24 de luni

Stadiul proiectului

În prezent, acesta se află în etapa de implementare.


Manager proiect:
Dorin Ciomag
Direcția Generală Juridică, Relația cu Parlamentul și Afaceri Europene Serviciul Dialog Social și Relația cu Structurile Asociative
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Tel: 021 31496 55
E-mail: dorin.ciomag@mdlpa.ro