ETAPA I

Cadrul legislativ:

 • Legea nr. 224/2007 cu modificările şi completările ulterioare privind ratificarea Acordului-Cadru de Împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori";
 • Hotărârea Guvernului nr. 493/2011 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 3 martie 2011 şi la Paris la 5 aprilie 2011 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-Cadru de Împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori";
 • Hotărârea Guvernului nr. 334/2013 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 februarie 2013 şi la Paris la 6 februarie 2013 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-Cadru de Împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori".
 • Hotărârea Guvernului nr. 857/2014 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2014 şi la Paris la 24 iulie 2014 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-Cadru de Împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori".
 • Hotărârea Guvernului nr. 714/2015 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 19 mai 2015 şi la Paris la 22 mai 2015, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”.
 • Hotărârea Guvernului nr. 821/2016 pentru aprobarea amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 iulie 2016 şi la Paris la 19 iulie 2016 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”.
 • Hotărârea Guvernului nr. 716/2017 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 iunie 2017 şi la Paris la 5 iulie 2017 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori".
 • Hotărârea Guvernului nr. 755/2018 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 7 iunie 2018 şi la Paris la 18 iunie 2018 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”.
 • Hotărârea Guvernului nr. 806/2019 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 30 august 2019 şi la Paris la 18 septembrie 2019 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”.
 • Hotărârea Guvernului nr. 1055/2020 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la București la 14 septembrie 2020 și la Paris la 24 septembrie 2020 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a Proiectului ”Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori.
 • Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2021 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la București la 22 iulie 2021 și la Paris la 23 august 2021 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a Proiectului ”Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori.
 • Hotărârea Guvernului nr. 1.327/2022 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la București la 30 iunie 2022 și la Paris la 8 septembrie 2022 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a Proiectului ”Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori.

Mod de implementare:

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei - M.D.L.P.A., prin:

 • Unitatea de Coordonare a Proiectului ( U.C.P.)
 • Agenţia de Implementare “C.N.I.”- S.A. - Unitatea de Management a Proiectului (U.M.P.)

Prezentarea proiectului:

Proiectul îşi propune o abordare zonală, luând în considerare localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori din 20 judeţe ale ţării (Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Călăraşi, Caraş-Severin, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Harghita, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Mureş, Prahova, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui şi Vrancea), însoţite de localităţile limitrofe mici din aglomerarea respectivă.

Scopul proiectului:

 • conformarea la cerinţele Directivei 98/83/CEE privind calitatea apei destinate consumului umanşi ale Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orăşeneşti, modificată prin Directiva 98/15/CEE;
 • combaterea poluării transfrontaliere, prin dezvoltarea infrastructurii de mediu (staţii de epurare a apelor uzate şi sisteme de canalizare) în bazinele hidrografice:Crişuri, Someş - Tisa, Mureş, Olt, Prut, Siret, Jiu, Argeş - Vedea, Buzău – Ialomiţa, Dunăre, Bîrzava-Timiş-Cerna-Bistra începând cu zona amonte a acestora şi Bazinul Hidrografic Dobrogea – Litoral al Mării Negre;
 • îmbunătăţirea calităţii apei potabile furnizate populaţiei;
 • asigurarea alimentării continue cu apă potabilă de calitate a localităţilor incluse în proiect;   
 • micşorarea pierderilor în reţea, scăderea consumului de energie şi reactivi chimici utilizaţi la tratarea apei, ceea ce va conduce la reducerea costului apei potabile furnizate şi facturate consumatorilor;
 • reducerea poluării solului şi a apelor subterane, reducerea poluării apelor de suprafaţă receptoare.

Pentru realizarea acestor schimbări, în 74 de localităţi cuprinse în prima fază a proiectului se va asigura finanţarea parţială a următoarelor activităţi:

 • Reabilitarea/extinderea/construirea de noi reţele de distribuţie a apei potabile;
 • Reabilitarea/construirea de staţii de tratare a apei potabile şi/sau a surselor de apă potabilă;
 • Reabilitarea/extinderea/construirea de noi reţele de canalizare;
 • Reabilitarea/construirea de staţii de epurare a apelor uzate.

Principalele criterii de selecţie utilizate în prima etapă a Proiectului agreate de B.D.C.E şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice au fost următoarele:

 • respectarea obligaţiilor asumate în procesul de aderare (anii de conformare);
 • combaterea poluării transfrontaliere;
 • îmbunătăţirea calităţiiapei potabile;
 • localităţile propuse pentru investiţii în domeniul colectării şi epurării apelor uzate să fie situateîncepând  cu amonte curs de apă;
 • investiţiile propuse să nu fie cuprinse în alte scheme de finanţare;
 • îmbunătăţirea furnizării apei potabile din punct de vedere al continuităţii;
 • îmbunătăţirea furnizării apei potabile din punct de vedere al calităţii;
 • micşorarea pierderilor de apă potabilă în reţea;
 • micşorarea pierderilor de ape uzate prin exfiltraţii din reţeaua de canalizare;
 • diminuarea impactului pierderilor de ape uzate asupra solului din jurul reţelelor de canalizareşi asupra apelor subterane afectate în prezent de aceste exfiltraţii de ape uzate;
 • micşorarea costurilor de întreţinere a staţiilor de tratare, a staţiilor epurare, a reţelelor de apăşi a reţelelor de canalizare;
 • posibilităţile de dezvoltare a zonelor turistice;
 • micşorarea costurilor de operare necesare tratării apei, pentru potabilizare, prin diminuareacosturilor reactivilor şi prin micşorarea costurilor întreţinerii utilajelor şi instalaţiilor;
 • posibilitatea cofinanţării investiţiilor din bugetul autorităţilor administrativ teritoriale;
 • posibilitatea furnizării de apă potabilă, de la aceeaşi staţie de tratare a unei localităţi, şi pentru localităţile aparţinătoare şi localităţile limitrofe;
 • posibilitatea colectării apei uzate la aceeaşi staţie de epurare a unei localităţi şi pentru localităţile aparţinătoare şi localităţile limitrofe;
 • posibilitatea transferării dreptului de prestare a serviciului de operare către operatori licenţiaţi,la finalizarea investiţiei.

Localităţile cuprinse în Proiect au fost analizate, pentru a se evita dubla finanţare, împreună cu  Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, consiliile judeţene şi consiliile locale implicate. Aceste localităţi pot fi identificate pe hărţile de mai jos:

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima etapă a Proiectului se implementează în perioada 2007 – 2023, iar finanţarea este asigurată în baza Acordului Cadru de Împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, şi prevede o valoare totală de 179,5 milioane Euro.

Valoare totală: 179,5 milioane Euro, din care:

 • D.C.E. – 135,9 milioane  Euro
 • Buget de Stat - 8,0 milioane  Euro
 • Autorităţi Locale – 35,6 milioane  Euro

Valoarea totală a primei etape a Proiectului, menţionată mai sus, se majorează cu valoarea taxelor şi impozitelor aferente acesteia, datorate şi plătibile pe teritoriul României.

Persoană de contact:
Nume: Constanţa PANĂ, Director U.C.P.
Tel.: 0722 538 706
E-mail: constanta.pana@mdlpa.ro