CADRUL LEGAL DE DERULARE A PROGRAMULUI

  • OUG. nr. 69/2010 privind reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentalã;
  • H.G. nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG. nr. 69/2010 privind reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentalã;

PREZENTAREA GENERALĂ A PROGRAMULUI

a) Surse de finanțare: credite bancare acordate de instituții de credit, cu garanție guvernamentalã și cu dobândã subvenționatã pentru executarea lucrãrilor de intervenție privind reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit, cu urmãtoarele caracteristici ale creditului:

1. Perioada de creditare: max. 60 luni

2. Valoarea creditului: max. 90% din valoarea totala a cheltuielilor prevazuta in devizul general, dar nu mai mult decat echivalentul in lei, inclusiv TVA:

  • 1.850 EUR/camera de locuit, pentru asociatiile de proprietari;
  • 7.400 EUR, pentru proprietari cladire tip locuinta unifamiliala.

3. Moneda creditului: LEI

4. Contributia proprie: min. 10% din valoarea totala a cheltuielilor prevazuta in devizul general.

5. Dobanda: ROBOR 3 luni + 1.9 %. Dobanda va fi incasata de banca finanțatoare de la M.D.R.A.P.

6. Garantii: Garantie guvernamentala prin FNGCIMM, reprezentand 100% din valoarea creditului acordat.

b) Scopul programului:

  • facilitarea accesului asociațiilor de proprietari și a proprietarilor locuințelor unifamiliale-persoane fizice, la contractarea de credite bancare acordate de instituții de credit cu garanție guvernamentalã și cu dobândã subvenționatã, pentru executarea lucrãrilor de intervenție privind reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit, construite și recepționate pânã la sfârșitul anului 2000.
  • reducerea consumului de energie în clãdirile de locuit, ca mãsurã de protecție socialã a populației, prin reducerea cheltuielilor cu întreținerea locuințelor ca urmare a eliminãrii subvenției la energia termicã și a creșterii prețului combustibilului utilizat pentru încãlzire și prepararea apei calde de consum
  • necesitatea diminuãrii efectelor schimbãrilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã, a creșterii independenței energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încãlzire și a apei calde de consum, precum și a ameliorãrii aspectului urbanistic al localitãților;
  • degrevarea bugetului statului cu cheltuieli de tipul celor efectuate în temeiul unor programe naționale privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe în cazul blocurilor de locuințe ale cãror asociații de proprietari pot susține financiar executarea lucrãrilor de reabilitare termicã.   

IMPLEMENTARE PROGRAM 2010-2016

Buget total alocat programului 2010 - 2016: 847.000 lei

Decontare total 2010 - 2016: 365.730 lei

Numãr total credite acordate 2010 - 2016: 17 credite

Implementare program 2016

Buget 2016 inițial aprobat: 250.000 lei

Alocare finalã 2016: 25.000 lei

Decontare total 2016: 12.169 lei

Numãr credite cu dobânda subvenționatã prin program în 2016: total 14 credite în continuare din anul 2014, pentru 13 blocuri de locuințe și 1 locuințã unifamilialã.

PROGRAM 2017

Fondurile alocate Programului privind reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentalã prin Legea bugetului de stat nr. 06/2017, pe anul 2017, sunt în valoare de 250.000 lei.