Toate modificările survenite în timpul unei săptămâni de lucru  (eliberări certificate de atestare tehnico- profesională, prelungiri ale valabilității dreptului de practică, achiziție semnătură electronică calificată, etc.) se actualizează în cursul primei zile lucrătoare a următoarei săptămâni.

Auditori energetici pentru clădiri
Verificatori de proiecte
Experți tehnici