Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Monitorul Oficial al României
Nr./dată
Buletinul Construcţiilor
Nr./dată
I-1 NP 028-1978 Norme tehnice provizorii privind stabilirea distanţelor între rosturile de dilatare la proiectarea construcţiilor. I.G.S.C. şi I.C.C.P.D.C.   B.C. nr. 11/1979  
I-2 P 83-1981 Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea constructivă a structurilor compuse beton-oţel. Decizie I.C.C.P.D.C. nr. 47/14.05.1981   B.C. nr. 10/1981 P 98–1974 îşi încetează valabilitatea
I-3 NP 033-1999 Cod de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătură rigidă (BAR). O.M.L.P.A.T. nr. 61/N/25.08.1999   B.C.nr. 3-4/2000  
I-4 GP 042-1999 Ghid de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătură rigidă (BAR). O.M.L.P.A.T. nr. 62/N/25.08.1999   B.C.nr. 3-4/2000  
I-5 NP 055-2001 Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social/culturale, agrozootehnice şi industriale –indicativ P 100-92. Detalierea parametrilor de calcul Ks şi Tc la nivelul unităţilor administrativ teritoriale. O.M.L.P.T.L. nr. 783/22.05.2002   B.C. nr. 9/2002 O.M.L.P.A.T. nr. 783/22.05.2002 anulează O.M.L.P.A.T. nr. 74/24.01.2002
I-6 GP 101-2004 Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismică pasivă (reazeme, disipatori) a clădirilor. O.M.T.C.T. nr. 736/19.04.2004 M.Of., p I, nr. 874 bis/24.09.2004    
I-7 MP 036-2004 Metodologie privind calculul sistemelor de protecţie seismică pasivă. Clădiri autoadaptabile la solicitări seismice. O.M.T.C.T. nr. 738/19.04.2004 M.Of., p I, nr. 1002 bis/01.11.2004    
I-8 MP 026-2004 Metodologie de elaborare a hărţilor de hazard seismic local pentru localităţi urbane-H.S.L.L.U. O.M.T.C.T. nr. 782/28.04.2004 M.Of., p I, nr. 1221 bis/20.12.2004    
I-9 GT 053-2004 Ghid privind adaptarea scării de intensităţi seismice europene EMS -98 la condiţiile seismice ale României şi la necesităţile inginereşti. O.M.T.C.T. nr. 803/28.04.2004 M.Of., p I, nr. 882 bis/27.09.2004    
I-10 GT 054-2004 Ghid privind constituirea, întreţinerea şi utilizarea băncii de date pe suport magnetic (CD-ROM) cuprinzând înregistrări ale mişcărilor seismice ale terenului la cutremurele din 1977, 1986 şi 1990, obţinute în reţeaua seismică naţională INCERC. O.M.T.C.T. nr. 805/28.04.2004 M.Of., p I, nr. 882 bis/27.09.2004    
I-11 GT 055-2004 Ghid privind constituirea, întreţinerea şi utilitarea băncii de date cuprinzând înregistrări ale cutremurelor puternice obţinute pe clădiri instrumentate seismic în reţeaua seismică naţională. O.M.T.C.T. nr. 804/28.04.2004 M.Of., p I, nr. 882 bis/27.09.2004    
I-12 Normativ Normativ privind consolidarea cu fibre a elementelor structurale de beton. O.M.T.C.T. nr. 1.177/22.06.2004 M.Of., p I, nr. 132 bis/11.02.2005    
I-13 CR 1-2.1-2005 Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată. Acţiuni. O.M.T.C.T. nr. 2.229/27.12.2005 M.Of., p I, nr. 179 bis/24.02.2006 B.C.nr. 18/2006 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007
I-14 CR 1-2.2-2005 Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată. Convoaie tip. O.M.T.C.T. nr. 2.232/27.12.2005 M.Of., p I, nr. 179 bis/24.02.2006 B.C.nr. 23/2006 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007; orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea
I-15

P 100-1/2006

P 100-1/2006 completare
Cod de proiectare seismică – Partea I–Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2006. O.M.T.C.T. nr. 1.711/19.09.2006* modificat şi completat de O.M.D.L.P.L. nr. 688/10.08.2007 M.Of., p I, nr. 803 bis/25.09.2006
M.Of., p I, nr. 850 bis/11.12.2007
B.C. nr. 11-12/2007 şi 13-14/2007 B.C. nr.12-13/2006 şi B.C. nr. 5/2005 A se vedea O.M.D.R.A.P. nr. 2.465/08.08.2013 se abrogă P 100/1-2004
I-16 ME -003/2007 Metodologie privind investigarea de urgenţă a siguranţei post seism a clădirilor şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie. O.M.D.L.P.L. nr. 127/08.05.2007 M.Of., p I, nr. 562 bis/16.08.2007 B.C. nr. 8/2007 îşi inceteaza valabilitatea ME 003-1999
I-17 P 100-3/2019 Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente. O.M.D.R.A.P. nr. 2834/2019 M.Of., p I, nr. 1003 bis/ 13.12.2019   P100-3/2008, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea
I-18

CR 1-1-3-2012

CR 1-1-3-2012 completare

Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor.

O.M.D.R.T. nr. 1.655/05.09.2012 completat de O.M.D.R.A.P. nr. 2.414/01.08.2013* M.Of., p I, nr. 704 bis/15.10.2012
M.Of., p I, nr. 555 bis/02.09.2013
B.C.nr. 10/2012 se abroga CR 1-1-3-2005 *completare cu anexele D și E
I-19

CR 0-2012

CR 0-2012 completare

Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor. O.M.D.R.T. nr. 1.530/23.08.2012 completat de O.M.D.R.A.P. nr. 2.411/01.08.2013*

M.Of., p I, nr. 647 bis/11.09.2012
M.Of., p I, nr. 555 bis/02.09.2013

B.C.nr. 10/2012 se abrogă CR 0-2005
*completare cu anexele B și C
I-20

CR 1-1-4-2012

CR 1-1-4-2012 completare
Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor. O.M.D.R.T. nr. 1.751/21.09.2012* completat de O.M.D.R.A.P. nr. 2.413/01.08.2013** M.Of., p I, nr. 704 bis/15.10.2012 M.Of., p I, nr. 555 bis/02.09.2013 B.C.nr. 11/2012

se abrogă NP 082-2004
**completare cu anexele E și F

I-21 CR 2-1.-1.1/2013 Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat. O.M.D.R.A.P. nr. 2.361/24.07.2013 M.Of., p I, nr. 583 bis/13.09.2013 B.C.nr. 10/2013 se abrogă CR 2-1.-1.1/2005 intră în vigoare la data de 1.01.2014
I-22

P 100-1/2013

P100-1/2013 completare
Cod de proiectare seismică – Partea I–Prevederi de proiectare pentru clădiri. O.M.D.R.A.P. nr. 2.465/08.08.2013
O.M.D.R.A.P. nr. 2.956/18.11.2019
M.Of., p I, nr. 558 bis/03.09.2013
M.Of., p I, nr. 928/18.11.2019
B.C.nr. 3-4/2013  
I-23

GP 128-2014

Ghid pentru calculul şi proiectarea la acţiunea seismică a structurilor metalice de tip rafturi pentru prezentare şi depozitare în spaţii comerciale. O.M.D.R.A.P. nr. 393/13.03.2015 M.Of., p I, nr. 214 bis/31.03.2015    
I-23*1

C 254-2022

Îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerința fundamentală „rezistență mecanică și stabilitate” O.M.D.L.P.A. nr. 3275/19.12.2022 M. Of., p I, nr. 1255 și nr. 1255 bis/27.12.2022   La data intrării în vigoare (26 ianuarie 2023),  normativul C 254-2017, se abrogă