Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Monitorul Oficial al RomânieiNr./dată Buletinul ConstrucţiilorNr./dată
I-1 NP 028-1978 Norme tehnice provizorii privind stabilirea distanţelor între rosturile de dilatare la proiectarea construcţiilor. I.G.S.C. şi I.C.C.P.D.C.   B.C. nr.11/1979  
I-2 P 83-1981 Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea constructivă a structurilor compuse beton-oţel. Decizie I.C.C.P.D.C. nr. 47/14.05.1981   B.C. nr.10/1981 P 98–1974 îşi încetează valabilitatea
I-3 NP 033-1999 Cod de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătură rigidă (BAR). O.M.L.P.A.T. nr.61/N/25.08.1999   B.C.nr.3-4/2000  
I-4 GP 042-1999 Ghid de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătură rigidă (BAR). O.M.L.P.A.T. nr.62/N/25.08.1999   B.C.nr.3-4/2000  
I-5 NP 055-2001 Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social/culturale, agrozootehnice şi industriale –indicativ P 100-92. Detalierea parametrilor de calcul Ks şi Tc la nivelul unităţilor administrativ teritoriale. O.M.L.P.T.L. nr.783/22.05.2002   B.C. nr.9/2002 O.M.L.P.A.T. nr. 783/22.05.2002 anuleazăO.M.L.P.A.T. nr. 74/24.01.2002
I-6 GP 101-2004 Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismică pasivă (reazeme, disipatori) a clădirilor. O.M.T.C.T. nr.736/19.04.2004 M.Of., p I, nr.874bis/24.09.2004    
I-7 MP 036-2004 Metodologie privind calculul sistemelor de protecţie seismică pasivă. Clădiri autoadaptabile la solicitări seismice. O.M.T.C.T. nr.738/19.04.2004 M.Of., p I, nr.1002bis/01.11.2004I-8 MP 026-2004 Metodologie de elaborare a hărţilor de hazard seismic local pentru localităţi urbane-H.S.L.L.U. O.M.T.C.T. nr.782/28.04.2004 M.Of., p I, nr.1221bis/20.12.2004    
I-9 GT 053-2004 Ghid privind adaptarea scării de intensităţi seismice europene EMS -98 la condiţiile seismice ale României şi la necesităţile inginereşti. O.M.T.C.T. nr.803/28.04.2004 M.Of., p I, nr.882bis/27.09.2004    
I-10 GT 054-2004 Ghid privind constituirea, întreţinerea şi utilizarea băncii de date pe suport magnetic (CD-ROM) cuprinzând înregistrări ale mişcărilor seismice ale terenului la cutremurele din 1977, 1986 şi 1990, obţinute în reţeaua seismică naţională INCERC. O.M.T.C.T. nr.805/28.04.2004 M.Of., p I, nr.882bis/27.09.2004    
I-11 GT 055-2004 Ghid privind constituirea, întreţinerea şi utilitarea băncii de date cuprinzând înregistrări ale cutremurelor puternice obţinute pe clădiri instrumentate seismic în reţeaua seismică naţională. O.M.T.C.T. nr.804/28.04.2004 M.Of., p I, nr.882bis/27.09.2004    
I-12 Normativ Normativ privind consolidarea cu fibre a elementelor structurale de beton. O.M.T.C.T. nr. 1.177/22.06.2004 M.Of., p I, nr.132bis/11.02.2005    
I-13 CR 1-2.1-2005 Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată. Acţiuni. O.M.T.C.T. nr.2.229/27.12.2005 M.Of., p I, nr.179bis/24.02.2006 B.C.nr.18/2006 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007
I-14 CR 1-2.2-2005 Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată. Convoaie tip. O.M.T.C.T. nr.2.232/27.12.2005 M.Of., p I, nr.179bis/24.02.2006 B.C.nr.23/2006 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007 ;orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea
I-15 P 100-1/2006 Cod de proiectare seismică – Partea I–Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2006. O.M.T.C.T. nr.1.711/19.09.2006* modificat şi completat de O.M.D.L.P.L. nr.688/10.08.2007 M.Of., p I, nr.803bis/25.09.2006
M.Of., p I, nr.850bis/11.12.2007
B.C.nr.11-12/2007 şi 13-14/2007B.C. nr.12-13/2006 şiB.C.nr.5/2005 Obs.A se vedea O.M.D.R.A.P. nr. 2.465/08.08.2013se abrogă P 100/1-2004
P 100-1/2006 completare
I-16 ME -003/2007 Metodologie privind investigarea de urgenţă a siguranţei post seism a clădirilor şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie. O.M.D.L.P.L. nr.127/08.05.2007 M.Of., p I, nr.562bis/16.08.2007 B.C. nr.8/2007 îşi inceteaza valabilitateaME 003-1999
I-17 P 100-3/2019 Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente. O.M.D.R.A.P. nr. 2834/2019 M.Of., p I, nr. 1003 bis/ 13.12.2019

P100-3/2008, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea
I-18 CR 1-1-3-2012 Cod de proiectare.Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor. O.M.D.R.T. nr. 1.655/05.09.2012 completat de O.M.D.R.A.P. nr. 2.414/01.08.2013* M.Of., p I, nr.704bis/15.10.2012
M.Of., p I, nr. 555bis/02.09.2013

B.C.nr.10/2012
se abrogaCR 1-1-3-2005 *completare cu anexele D și E


CR 1-1-3-2012 completare
I-19 CR 0-2012 Cod de proiectare.Bazele proiectării construcțiilor. O.M.D.R.T. nr. 1.530/23.08.2012 completat de O.M.D.R.A.P. nr. 2.411/01.08.2013* M.Of., p I, nr. 647bis/11.09.2012M.Of., p I, nr. 555bis/02.09.2013 B.C.nr.10/2012 se abrogăCR 0-2005
*completare cu anexele B și C
CR 0-2012 completare
I-20 CR 1-1-4-2012 Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor. O.M.D.R.T. nr. 1.751/21.09.2012* completat de O.M.D.R.A.P. nr. 2.413/01.08.2013** M.Of., p I, nr. 704bis/15.10.2012M.Of., p I, nr. 555bis/02.09.2013 B.C.nr.11/2012 se abrogăNP 082-2004**completare cu anexele E și F
CR 1-1-4-2012 completare
I-21 CR 2-1.-1.1/2013 Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat. O.M.D.R.A.P. nr. 2.361/24.07.2013 M.Of., p I, nr.583 bis/13.09.2013 B.C.nr.10/2013 se abrogăCR 2-1.-1.1/2005intră în vigoare la data de 1.01.2014
I-22 P 100-1/2013 Cod de proiectare seismică – Partea I–Prevederi de proiectare pentru clădiri. O.M.D.R.A.P. nr. 2.465/08.08.2013 M.Of., p I, nr.558bis/03.09.2013 B.C.nr.3-4/2013  
O.M.D.R.A.P. nr. 2.956/18.11.2019 M.Of., p I, nr.928/18.11.2019
P100-1/2013 completare
I-23 GP 128-2014 Ghid pentru calculul şi proiectarea la acţiunea seismică a structurilor metalice de tip rafturi pentru prezentare şi depozitare în spaţii comerciale. O.M.D.R.A.P. nr. 393/13.03.2015 M.Of., p I, nr.214bis/31.03.2015    
I-231 C 254-2017 Îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerinţa fundamentală “rezistenţă mecanică şi stabilitate”.