Nr. crt.

Reglementarea tehnică

Publicaţia în care a apărut

Observaţii

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Act normativ de aprobare

Monitorul Oficial al României
Nr./dată

Buletinul Construcţiilor
Nr./dată

XII-1

I 43-1989

Instrucţiuni tehnice privind autorizarea întreprinderilor care execută, verifică şi predau la beneficiari instalaţii electrice de automatizare, încălzire şi ventilaţie în medii cu pericol de explozie.

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 17/26.04.1989

 

B.C. nr. 12/1988

 

XII-2

I 18/1-2001

Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie.

O.M.L.P.T.L. nr. 1.617/02.11.2001

 

B.C. nr. 12/2002

 

XII-3

NP 061-2002

Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri.

O.M.L.P.T.L. nr. 939/02.07.2002

 

B.C. nr. 10/2003

 

XII-4

NP 062-2002

NP 062-2002 completare

Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier şi pietonal.

O.M.L.P.T.L. nr. 938/02.07.2002

O.M.D.L.P.A. nr. 2837/02.11.2022Monitorul Oficial al României, nr. 1125, Partea I, din 22 noiembrie 2022

B.C. nr. 10/2003

intră în vigoare la data de 22 decembrie  2022

XII-5

NP 099-2004

NP 099-2004 completare

Normativ privind proiectarea, executarea, verificarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie.

O.M.T.C.T. nr. 176/15.02.2005

O.M.T.C.T. nr. 2.231/27.12.2005

M.Of., p I, nr. 418 bis/18.05.2005

M.Of., p I, nr. 95 bis/01.02.2006

B.C. nr. 16/2005

B.C. nr. 23/2006

orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea

XII-6

 

I 7-2011

 

Normativ pentru proiectarea, execuția şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor.

O.M.D.R.T. nr. 2.741/01.10.2011

 

M. Of., p I, nr. 802 bis/14.11.2011

 

B.C. nr. 13/2011

orice alte dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea şi NP I 7-2002, I 7/2-2002, GP 052–2000 şi I 20-2000