Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Monitorul Oficial al RomânieiNr./dată Buletinul ConstrucţiilorNr./dată
XIII-1 I 44-1993 Îndrumător privind soluţii şi măsuri în exploatarea instalaţiilor sanitare în vederea reducerii peirderilor şi risipei de apă. O.M.L.P.A.T. nr. 13/N/9.04.1993   B.C. nr. 8/1994  
XIII-2 NP 003-1996 Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din polipropilenă. O.M.L.P.A.T. nr. 17/N/28.04.1996   B.C. nr. 4/1997  
XIII-3 NP 036-1999 Normativ de reabilitare a lucrărilor hidroedilitare din localităţile urbane. O.M.L.P.A.T. nr. 77/N/05.10.1999   B.C. nr. 5/2000 şi Broşură IPCT  
XIII-4 PC 021-2001 Program de calcul pentru dimensionarea reţelelor de şprinklere. Reţele plane ramificate O.M.L.P.T.L. nr. 1.616/02.11.2001   B.C. nr. 2/2002  
XIII-5 GP 071-2002 Ghid de proiectare pentru construcţii şi instalaţii de dezinfectare a apei. O.M.L.P.T.L. nr. 1.411/26.09.2002   B.C. nr. 9/2003  
XIII-6 GP 074-2002 Ghid pentru instalaţii de separare a hidrocarburilor cu deversare în reţelele de canalizare. O.M.L.P.T.L. nr. 1.454/03.10.2002   B.C. nr. 14/2002  

XIII-7
GE 046-2002 Ghid de execuţie pentru staţii de epurare pentru localităţi mici (Q<5 l/s). O.M.L.P.T.L. nr. 1.410/26.09.2002   B.C. nr. 9/2003  
XIII-8 GP 087-2003 Ghid de proiectare a construcţiilor pentru tratarea apei în vederea potabilizării. O.M.T.C.T. nr. 647/23.10.2003 M.Of., p I, nr. 771/04.11.2003 B.C. nr. 3/2004  
XIII-9 NP 091-2003 Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de dezinfectare a apei în vederea asigurării sănătăţii oamenilor şi protecţiei mediului. O.M.T.C.T. nr. 646/23.10.2003 M.Of., p I, nr. 771/04.11.2003
B.C. nr. 2/2004
 
XIII-10   Soluţii cadru de detalii conformate antiseismic pentru instalaţii în construcţii, ediţia 1995. O.M.L.P.A.T. nr. 18/N/28.03.1996   B.C. nr. 7/1996  
XIII-11 NP 084-2003 Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, utilizând conducte din mase plastice. O.M.T.C.T. nr. 905/25.11.2003 M.Of., p I, nr. 867/05.12.2003 Broşură ICECON îşi încetează aplicabilitatea I1-1978 şi NP 003-1997
XIII-12 GE 052-2004 Ghid pentru execuţia şi exploatarea rezervoarelor metalice pentru înmagazinarea apei potabile. O.M.T.C.T. nr. 164/15.02.2005 M.Of., p I, nr. 345 bis/25.04.2005 B.C. nr. 6/2006 orice dispoziţie contrară se abrogă
XIII-13 GP 106-2004 Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural. O.M.T.C.T. nr. 161/15.02.2005 M.Of., p I, nr. 338 bis/21.04.2005 B.C. nr. 22-25/2005 orice dispoziţie contrară se abrogă
XIII-14 NP 118-2006 Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti-Partea a V-a. Prelucrarea nămolurilor. O.M.T.C.T. nr. 1.729/21.09.2006 M.Of., p I, nr. 888 bis/31.10.2006 B.C. nr. 20/2006 Îşi încetează aplicabilitatea NP 28-1984, P28/2-1988
XIII-15 NE 035-2006 Normativ pentru exploatarea şi reabilitarea conductelor pentru transportul apei. O.M.T.C.T. nr. 1.736/21.09.2006 M.Of., p I, nr. 903 bis/7.11.2006 B.C. nr. 19/2006 orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea
XIII-16
NP 128-2011
Normativ privind calculul loviturii de berbec la conductele pentru transportul apei. O.M.D.R.T. nr. 255/06.02.2012 M.Of., p I, nr. 129 bis/22.02.2012   îşi încetează aplicabilitatea I 30-1975
XIII-17

NP 133-2022

Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ale localităților, Indicativ NP 133-2022

Volumul I – Sisteme de alimentare cu apă
O.M.D.L.P.A. nr. 15/05.01.2023


M.Of., p I, nr. 43 și nr. 43bis din 16 ianuarie 2023

 

la data intrării în vigoare (15 februarie 2023) se abrogă, anexa nr. 1 „Partea I-a: Sisteme de alimentare cu apă a localităților. Indicativ NP 133/1-2013”, la reglementarea tehnică „Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților. Indicativ NP 133-2013”

XIII-17.1

NP 133-2022

Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ale localităților, Indicativ NP 133-2022

Volumul II – Sisteme de canalizare

O.M.D.L.P.A. nr. 14/05.01.2023

M.Of., p I, nr. 41 și nr. 41bis din 13 ianuarie 2023

 

la data intrării în vigoare (12 februarie 2023) se abrogă, anexa 2 „Partea II-a: Sisteme de canalizare a localităților. Indicativ NP 133/2-2013” la reglementarea tehnică „Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților. Indicativ NP 133-2013"

XIII-17.2

NP 133-2022

Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ale localităților, Indicativ NP 133-2022

Volumul III – Structuri hidroedilitare din beton armat și beton precomprimat

O.M.D.L.P.A. nr. 19/05.01.2023

M.Of., p I, nr. 44 și nr. 44bis din 16 ianuarie 2023

  intră în vigoare la 15 februarie 2023
XIII-18 GP 127-2014 Ghid privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei. O.M.D.R.A.P. nr. 2.359/26.11.2014 M.Of.,pI, nr. 2 bis/05.01.2015    
XIII-19 I 9-2022 Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor. O.M.D.L.P.A. nr. 2960/15.11.2022 M.Of.,P I, nr. 1167 și nr. 1167bis din 06 decembrie 2022

Indicativ I9-2015 se abrogă

la intrarea în vigoare (06 ianuarie 2023), I9-2015 se abrogă
XIII-20 P 96-2015 Ghid pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de canalizare a apelor meteorice din clădiri civile, social-culturale şi industriale. O.M.L.P.A.T. nr. 832/08.10.2015 M.Of.,pI, nr. 841 bis/06.11.2015   îşi încetează aplicabilitatea P 96-1996