Nr.  crt.

Reglementarea tehnică

Publicaţia în care a apărut

Observaţii

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Act normativ de aprobare

Monitorul Oficial al României
Nr./dată

Buletinul Construcţiilor
Nr./dată

XIV-1

I 38-1981

Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea sistemelor de recuperare a căldurii cu fluid intermediar în hale industriale.

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 93/21.07.1981

 

B.C. nr. 12/1981

 

XIV-2

I 35-1982

Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire cu radiatoare din tablă de oţel ROTERM.

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 67/10.06.1982

 

B.C. nr. 9/1982

 

XIV-3

I 39-1982

Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea unor sisteme de introducerea aerului în hale industriale în scopul reducerii consumului de combustibil.

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 19/19.06.1982

 

B.C. nr. 12/1982

 

XIV-4

I 40-1982

Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea convecto-radiatoarelor tip panou în instalaţiile de încălzire centrală.

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 143/30.11.1982

 

B.C. nr. 2/1983

 

 

XIV-5

I 42-1985

Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi exploatarea instalaţiilor de utilizare a energiei solare pentru prepararea apei calde de consum.

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 14/05.03.1985

 
 

B.C. nr. 8/1985

 

 

XIV-6

GP 017-1996

Ghid pentru calculul consumului de căldură al clădirilor dotate cu sisteme pasive de încălzire solară.

O.M.L.P.A.T. nr. 68/N/25.03.1997

 

B.C. nr. 10/1998

 

XIV-7

GT 016-1997

Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în exploatare a aparatelor de condiţionare de fereastră.

O.M.L.P.A.T. nr. 137/N/10.11.1997

 

B.C. nr. 11/2000

 

XIV-8

NP 018-1997

Normativ pentru proiectarea, execuţia exploatarea şi postutilizarea punctelor de desfacere a buteliilor cu GPL la consumatori.

O.M.L.P.A.T. nr. 78/N/12.05.1997

 

B.C. nr. 4/1997 şi B.C. nr. 14/1997

 

XIV-9

ME 002-1997

Manual de specificaţii privind instalarea, exploatarea şi mentenanţa schimbătoarelor de căldură din instalaţie.

O.M.L.P.A.T. nr.138/N/10.11.1997

 

B.C. nr. 11/2000

 

XIV-10

GT 014-1997

Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în exploatare a aerotermelor de perete şi tavan.

O.M.L.P.A.T. nr. 135/N/10.11.1997

 

B.C. nr. 10/2000

 

XIV-11

GT 015-1997

Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi comportării în exploatare a vaselor de expansiune închise.

 

O.M.L.P.A.T. nr. 133/N/10.11.1997

 

 

 

B.C. nr. 9/2000

 

XIV-12

GT 017-1997

Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în exploatare a generatoarelor de aer cu combustibil lichid sau gazos.

 

O.M.L.P.A.T. nr. 134/N/10.11.1997

 

B.C. nr. 10/2000

 

XIV-13

GT 018-1997

Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în exploatare a grupurilor de pompare echipate cu recipient de hidrofor.

O.M.L.P.A.T. nr. 136/N/10.11.1998

 

B.C. nr. 11/2000

 

XIV-14

ST 020-1998

Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii ţevilor din oţel preizolate.

O.M.L.P.A.T. nr. 22/N/7.04.1999

 

 

B.C. nr. 5/2000

 

XIV-15

GP 041-1998

Ghid pentru alegerea, proiectarea, întreţinerea şi exploatarea sistemelor şi echipamentelor de siguranţă din dotarea instalaţiilor de încălzire cu apă având temperatura maximă de 115 gr.C.

O.M.L.P.A.T. nr. 26/N/07.04.1999

 

B.C. nr. 10/2000

 

XIV-16

GT 022-1999

Ghid pentru determinarea consumurilor tehnologice considerate pierderi de gaze naturale din reţelele de transport şi distribuţie.

O.M.L.P.A.T. nr. 75/N/05.10.1999

O.M.I.C. nr. 249/17.09.1999

 

B.C. nr. 3-4/2000

 

XIV-17

 

I 31-1999

 

Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL).

O.M.L.P.A.T. nr. 74/N/5.10.1999

O.M.I.C. nr. 248/17.09.1999

 

B.C. nr. 2/2000

îşi încetează valabilitatea I 31–1976

XIV-18

I 33-1999

Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL).

O.M.L.P.A.T. nr. 74/N/05.10.1999

O.M.I.C. nr. 248/17.09.1999

 

B.C. nr. 2/2000

îşi încetează valabilitatea I 33–1976

 

XIV-19

NP 031-1999

Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor de încălzire prin radiaţie de pardoseală.

O.M.L.P.A.T. nr. 64/N/25.08.1999

 

B.C. nr. 12/2000

 

XIV-20

ST 023-1999

Specificaţie tehnică privind controlul calităţii execuţiei sistemelor de distribuţie a gazelor naturale utilizând conducte din polietilenă de medie densitate.Cerinţe de calitate. Procedură de verificare.

O.M.L.P.A.T. nr. 19/N/07.04.2000

 

B.C. nr. 13/2000

 

XIV-21

NP 037/1-1999

Normativ de proiectare, executare şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) pentru autovehicule prin staţii independente.

O.M.L.P.A.T. nr. 72/N/04.10.1999

 

B.C. nr. 1/2000 şi Broșură IPCT

 

 

 

 

 

 

XIV-22

NP 037-1999

Normativ de proiectare, execuţie şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL), pentru autovehicole.

O.M.L.P.A.T. nr. 73/N/5.10.1999

O.M.I.C. nr. 116/29/24.08.1999

 

 

B.C. nr. 1/2000

 

 

XIV-23

 

GP 039-1999

 

Ghid pentru calculul necesarului anual de căldură al clădirilor de locuit.

O.M.L.P.A.T. nr. 76/N/05.10.1999

 

B.C. nr. 9/2000

 

XIV-24

ST 024-2000

Specificaţie tehnică privind tehnologiile de execuţie şi procedeele de verificare a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, cu conducte din polietilenă.

O.M.L.P.A.T. nr. 18/N/07.04.2000

 

B.C. nr. 14-15/2000

 

XIV-25

GP 051-2000

Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a centralelor termice mici.

O.M.L.P.A.T. nr. 50/N/30.06.2000

 

B.C. nr. 6/2001 şi B.C. nr. 13/2000

 

XIV-26

NP 048-2000

Normativ pentru expertizarea termică şi energetică a clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora.

O.M.L.P.A.T. nr. 324/N/4.12.2000

 

B.C. nr. 4/2001 şi B.C. nr. 16-17/2006

 

XIV-27

GP 056-2000

Ghid pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire-răcire folosind ventiloconvectoare.

O.M.L.P.A.T. nr. 332/N/08.12.2000

 

B.C. nr.13/2001 şi B.C. nr.1/2002

 

XIV-28

GP 057-2000

Ghid pentru instalaţiilor de ventilare şi climatizare folosind anemostate sau fante.

O.M.L.P.A.T. nr. 335/N/08.12.2000

 

B.C. nr.13/2001 şi B.C. nr.1/2002

 

XIV-29

GT 029-2001

Ghid pentru defalcarea consumurilor de căldură pentru încălzire şi preparare a apei calde de consum la clădiri de locuit colective.

O.M.L.P.T.L. nr. 1.612/02.11.2001

 

B.C. nr. 3/2002

 

XIV-30

ST 046- 2001

Specificaţie tehnică privind montarea şi utilizarea repartitoarelor pentru consumurile de căldură ale corpurilor de încălzire.

 

O.M.L.P.T.L. nr. 1.618/02.11.2001

 

 

B.C. nr. 3/2002

 

XIV-31

GT 028-2001

Ghid pentru urmărirea comportării în exploatare a schimbătoarelor de căldură din centralele şi punctele termice.

O.M.L.P.T.L. nr. 1.611/02.11.2001

 

B.C. nr. 3/2002

 

XIV-32

GT 032-2001

Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor necesare expertizării termoenergetice a construcţiilor şi instalaţiilor aferente.

O.M.L.P.T.L. nr.1.628/02.11.2001

 

B.C. nr. 3/2002

 

XIV-33

I 36-2001

Ghid pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice.

O.M.L.P.T.L. nr.1.614/02.11.2001

 

B.C. nr. 6/2002

îşi încetează valabilitatea I 36-1993

XIV-34

 

GP 066-2002

 

Ghid pentru transformarea punctelor termice alimentate de la industrie, în centrale termice pentru ansambluri urbane.

O.M.T.C.T. nr.

942/02.07.2002

 

 

 

 

B.C. nr. 22/2003

 

XIV-35

NP 029-2002

Normativ de proiectare,execuţie şi exploatare pentru reţele termice cu conducte preizolate.

O.M.T.C.T. nr. 940/02.07.2003

 

B.C. nr. 24/2003

îşi încetează valabilitatea NP 029-1998

XIV-36

GP 067-2002

Ghid privind determinarea suprafeţei echivalente termic a corpurilor de încălzire.

O.M.T.C.T. nr.

941/02.07.2002

 

B.C. nr. 20/2003

 

XIV-37

 

NP 058-2002

 

Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică - reţele şi puncte termice.

O.M.T.C.T. nr.

931/02.07.2002

 

B.C. nr. 21/2003

 

XIV-38

NP 059-2002

Normativ pentru exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică-reţele şi puncte termice.

O.M.L.P.T.L. nr.926/02.07.2002

 

B.C. nr. 12/2003

 

XIV-39

MP 028-2003

Metodologie privind echilibrarea hidraulică a reţelelor termice cu apă caldă şi apă fierbinte.

O.M.T.C.T. nr. 904/25.11.2003

M.Of., p I, nr. 867/05.12.2003

B.C. nr. 18/2006 şi nr. 24/2004

îşi încetează aplicabilitatea I 37-1981

XIV-40

I5-2022

Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare.

O.M.D.L.P.A. nr. 173/01.02.2023

M.Of., p I, nr. 108 și 108bis din 08 februarie 2023

 

intră în vigoare la 30 de zile de la publicare (10 martie 2023);

se abrogă I5-2010

XIV-41

I 13-2015

Modificare și completare I13-2015

Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală.

O.M.D.R.A.P. nr. 845/12.10.2015

O.M.D.L.P.A. nr. 170/01.02.2023

M.Of., p I, nr. 897 bis/02.12.2015

M.Of., p I, nr. 120  din 13 februarie 2023

 

îşi încetează aplicabilitatea I 13-2002 şi I 13/1-2002

intră în vigoare la 30 de zile de la publicare (15 martie 2023)

XIV-42

RTC 5 - 2022

Canalizații de telecomunicații (CTc). Fibră optică. Proiectare, execuție, utilizare, întreținere și verificare

O.M.D.L.P.A. nr. 2371/2022

Monitorul Oficial al României nr. 935 și 935 bis, Partea I, din 23 septembrie 2022

 

Reglementarea tehnică RTC 5 -2022 intră în vigoare în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial (23 octombrie 2022).