Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Monitorul Oficial al României
Nr./dată
Buletinul Construcţiilor
Nr./dată
XV-1 I 14-1976 Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. I.G.S.C. nr. 5/11.01.1976   B.C. nr. 2/1976  
XV-2
C 170-1987
Instrucţiuni tehnice pentru protecţia elementelor din beton armat şi beton precomprimat supraterane în medii agresive naturale şi industriale. I.C.C.P.D.C. nr. 41/28.09.1987   B.C. nr. 6/1987  
XV-3
C 225-1987
Norme tehnice privind protecţia anticorozivă a cablurilor şi toroanelor din oţel pentru construcţii cu armături exterioare şi construcţii suspendate. l C.C.P.D.C. nr. 43/28.09.1987   B.C. nr. 6/1987  

XV-4
PC 1/1-1993 Îndrumător de diagnosticarea stării de degradare şi metode de remediere şi protecţie anticorozivă a elementelor din beton armat degradate prin coroziune în medii agresive pe bază de clor. O.M.L.P.A.T. nr. 10/N/07.04.1994   B.C.nr. 8/1994  
XV-5 P 127-1994 Norme tehnice de proiectare şi execuţie a protecţiei anticorozive şi izolaţiei termice la coşurile din beton armat monolit. O.M.L.P.A.T. nr. 16/N/07.07.1994   B.C. nr.10/1994  
XV-6 GP 013-1996 Ghid privind proiectarea, execuţia şi asigurarea calitaţii pardoselilor la construcţii în care se desfăşoară activităţi de producţie. O.M.T.C.T. nr. 1.003/10.12.2003   B.C. nr. 7/1985  
XV-7 GP 030-1998 Ghid de proiectare, execuţie, exploatare şi intervenţii pentru protecţiile anticorozive ale construcţiilor exploatate în medii agresive specifice industriei de fibre şi fire sintetice. O.M.L.P.A.T. nr. 8/N/03.02.1998   B.C. nr. 13/1999  
XV-8 GP 033-1998 Ghid de proiectare şi execuţie pentru realizarea intervenţiilor cu betoane polimerice armate la elemente din beton armat degradate prin coroziune. O.M.L.P.A.T. nr. 6/N/03.02.1998   B.C. nr. 13/1999  
XV-9 GP 036-1998 Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare privind protecţia anticorozivă a bazinelor din beton armat destinate neutralizării şi epurării apelor industriale. O.M.L.P.A.T. nr. 51/N/17.06.1998  
B.C. nr. 5/1999
 

XV-10

GE 045-2002
Ghid privind execuţia lucrărilor de stopare a igrasiei pereţilor construcţiilor cu membrane izolatoare rigide. O.M.L.P.T.L. nr. 1.447/03.10.2002   B.C. nr. 13/2003  
XV-11 GM 018-2003 Ghid privind investigarea şi diagnosticarea stării structurilor din beton armat, beton precomprimat şi oţel situate în medii agresive. O.M.T.C.T. nr. 1.002/10.12.2003   B.C. nr. 6/2004

XV-12 GM 017-2003 Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor situate în medii agresive. O.M.T.C.T. nr. 1.003/10.12.2003   B.C. nr.6/2004  
XV-13 GE 054-2006 Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a protecţiilor anticorozive la construcţii din oţel. Măsuri de intervenţie. O.M.T.C.T. nr. 1.735/21.09.2006
M. Of., p I, nr. 893 bis/02.11.2006

B.C. nr. 22/2006
Îşi încetează valabilitatea GP 035-98, cap. c,
XV-14 GP 070-2002 Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a protecţiilor anticorosive pentru rezervoare din oţel îngropate. O.M.L.P.T.L. nr. 1.580/15.10.2002   B.C. nr. 6/2003  
XV-15 ST 050-2006 Specificaţie tehnică privind utilizarea adezivilor polimerici în construcţii. O.M.T.C.T. nr. 1.728/21.09.2006 M.Of., p I, nr. 942/22.11.2006 B.C. nr. 23/2006 orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea
XV-16 GP 121-2013 Ghid de proiectare, execuție privind protecția împotriva coroziunii. O.M.D.R.A.P. nr. 27/10.01.2014 M. Of., p I, nr. 120 bis/08.02.2014   îşi încetează aplicabilitatea GP 111-04, GE 053-04, GP 072-2002
XV-17 GE 030-2014 Ghid privind execuția protecțiilor prin hidrofobizare a materialelor de construcție aparente (lemn, beton, cărămidă, piatră naturală și artificială). O.M.D.R.A.P. nr. 223/20.02.2014 M.Of., p I, nr. 180/13.03.2014   îşi încetează aplicabilitateaGE 030-1997
XV-18 ST 049-2014 Specificaţie tehnică privind protecţia elementelor de construcţii din lemn împotriva agenţilor agresivi. Cerinţe, criterii de performanţă şi măsuri de prevenire şi combatere. O.M.D.R.A.P. nr. 713/03.04.2015 M.Of., p I, nr. 318/11.05.2015   C 46-1986 îşi încetează aplicabilitatea, şi ST 049-2006 se abrogă