Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Monitorul Oficial al României
Nr./dată
Buletinul Construcţiilor
Nr./dată
XVI-1 C 83-1975 Îndrumător privind executarea trasării de detaliu în construcţii. Decizia M.C.I. nr. 49/08.12.1975   B.C. nr. 1/1976 îşi încetează valabilitatea C 83-1968
XVI-2 BC 7-1997 Metodologie privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului imobiliar din localităţi. O.M.L.P.A.T. nr. Of.N. Cad. şi Cartografie 90/N/02.06.1997 şi 911-CP/02.06.1997   B.C. nr. 7/1997  
XVI-3 BC 7-1997 Metodologie privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului reţelelor edilitare în localităţi. O.M.L.P.A.T. nr. Of.N. Cad. şi Cartografie 91/N/02.06.1997
912-CP/02.06.1997
  B.C. nr. 7/1997