Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Monitorul Oficial al României
Nr./dată
Buletinul Construcţiilor
Nr./dată
XVII-1 P 41-1973 Instrucţiuni tehnice de proiectare a spaţiilor verzi pentru localităţile urbane. C.S.E.A.L. nr. 157/21.06.1973   B.C. nr. 9/1973 îşi încetează valabilitatea P 41–1966
XVII-2 P 101-1978 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea clădirilor de locuit cu structura de rezistenţă din panouri mari. Modificări la P 101 –1978. I.C.C.P.D.C. nr. 75/30.07.1978 I.C.C.P.D.C. din 01.10.1985   B.C. nr. 5/1979 şi B.C. nr.3/1987  
XVII-3 P 92-1982 Normativ privind dotarea cu ascensoare a clădirilor de locuit, social-culturale, de turism şi administrative. I.C.C.P.D.C nr. 116/30.09.1982   B.C. nr. 2/1983 îşi încetează valabilitatea P 92–1976
XVII-4 P 25-1985 Normativ pentru reţeaua culturală. C.C.E.S. nr. 94/27.02.1985   B.C. nr. 8/1985  
XVII-5 P 128-1986 Normativ pentru proiectarea căminelor pentru vârstnici. I.C.C.P.D.C. nr. 6/24.02.1987   B.C. nr. 1/1987

XVII-6 P 87-1986 Normativ pentru proiectarea căminelor culturale. C.C.E.S. nr. 171/15.04.1987   B.C. nr. 2/1987  
XVII-7 C 47-2022

Instrucţiuni tehnice pentru configurarea, folosirea şi montarea vitrajelor şi a altor produse din sticlă în construcţii.

O.M.D.L.P.A. nr. 1315/01.07.2022

M. Of. nr. 689 și M. Of. nr. 689 bis, Partea I, din 11 iulie 2022  

îşi încetează valabilitatea C 47–1986

XVII-8
I 46-1993
Instrucţiuni privind proiectarea executarea şi exploatarea reţelelor şi instalaţiilor de televiziune prin cablu.
O.M.L.P.A.T. nr. 17/N/23.04.1993
 
B.C. nr. 12/1993
 
XVII-9
NP 002-1996
Cerinţe esenţiale. Normativ pentru proiectarea de ansamblu a sălilor de audiţie publică în spiritul conceptului de performanţă. O.M.L.P.A.T. nr. 25/N/03.04.1996   B.C. nr. 11/1996  
XVII-10 NP 009-1997 Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru case de copii. O.M.L.P.A.T. nr. 5/N/22.01.1997   B.C. nr. 6-7/1998  
XVII-11

NP 010-2022

Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru şcoli şi licee. O.M.D.L.P.A. nr. 1203/16.06.2022 M. Of. nr. 604 și M. Of. nr. 604 bis, Partea I, din 21 iunie 2022  

își încetează valabilitatea NP 010-1997

XVII-12 NP 011-2022 Normativ privind cerințe de calitate specifice construcțiilor pentru grădinițe de copii. O.M.D.L.P.A. nr. 2487/20.09.2022 Monitorul Oficial al României nr. 950 și 950 bis, Partea I, din 29 septembrie 2022  

reglementarea tehnică NP 011-2022 intră în vigoare în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial (30 octombrie 2022).
La data intrării în vigoare a noii reglementări, NP 011-1997 își încetează valabilitatea.

XVII-13 NP 015-2022

Normativ pentru construcții spitalicești.

O.M.D.L.P.A. nr. 2412/15.09.2022

Monitorul Oficial al României nr. 919 și 919 bis, Partea I, din 20 septembrie 2022

 

reglementarea tehnică NP 015-2022 intră în vigoare în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial (21 octombrie 2022).
La data intrării în vigoare a noii reglementări, NP 015-1997 îşi încetează aplicabilitatea.

XVII-14 NP 002-1997 Manualul pentru proiectarea şi execuţia construcţiilor demontabile avînd durata de exploatare limitata pe un amplasament dat. O.M.L.P.T.L. nr. 26/24.02.1997   B.C. nr. 3/1997  
XVII-15 NP 021-2022 Normativ pentru construcțiile ce conțin spații pentru furnizarea asistenței medicale ambulatorii de specialitate, indicativ NP 021-2022 O.M.D.L.P.A. nr. 2500/22.09.2022 Monitorul Oficial al României nr. 985/11.10.2022 și Monitorul Oficial al României 985 bis/11.10.2022, Partea I  

Reglementarea tehnică NP 021-2022 intră în vigoare în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial (11 noiembrie 2022).

La data intrării în vigoare a noii reglementări, NP 021-1997 își încetează valabilitatea.
XVII-16 NP 022-2021 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea constructiilor pentru creșe.

O.M.D.L.P.A. nr. 749/02.06.2021

O.M.D.L.P.A. nr. 894/15.05.2023

M. Of., P I, nr.582/09.06.2021

M. Of., P I, nr.447 din 23 mai 2023

  își încetează valabilitatea NP 022-1997
XVII-17 NP 023-1997 Normativ privind proiectarea de cămine de bătrâni şi handicapaţi pe baza exigenţelor de performanţă. O.M.L.P.A.T. nr. 118/N/1.09.1997   Ordinul s-a publicat în B.C. nr. 13/2001 şi normativul în B.C. nr. 18/2001  
XVII-18 NP 057-2002 Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe (indicativ NP 016-96). O.M.L.P.T.L. nr. 1.383/24.09.2002   B.C. nr. 9/2003 îşi încetează valabilitatea NP 016-1996
XVII-19 NP 064-2002 Normativ pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit. O.M.L.P.T.L. nr. 1.991/12.12.2002 M. Of., p I, nr. 944/23.12.2002 B.C. nr. 7/2003  
XVII-20 NP 063-2002 Normativ privind criteriile de performanţă specifice rampelor şi scărilor pentru circulaţia pietonală în construcţii. O.M.L.P.T.L. nr. 1.994/13.12.2002
M. Of., p I, nr. 945/23.12.2002
B.C. nr. 6/2004 şi B.C. nr. 8-9/2005  
XVII-21 GP 089-2003 Ghid privind proiectarea scărilor şi rampelor la clădiri. O.M.T.C.T. nr. 1.004/10.12.2003 M. Of.,p I, nr. 917/20.12.2003 B.C. nr. 21/2004  
XVII-22 GP 088-2003 Ghid privind adoptarea măsurilor specifice pentru accesul persoanelor cu handicap la monumente istorice. O.M.T.C.T. nr. 914/26.11.2003
M. Of., p I, nr. 867/05.12.2003
B.C. nr. 8-9/2005  
XVII-23
NP 051-2012
Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi a spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap. O.M.D.R.A.P. nr. 189/12.02.2013
M. Of., partea I, nr. 121 bis/05.03.2013
B.C. nr. 5/2013 se abrogă NP 051–2000