A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Monitorul Oficial al României
Nr./dată
Buletinul Construcţiilor
Nr./dată
XIX-1 GE 027-1997 Ghid pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de apărare şi consolidare a taluzurilor la canale şi diguri. O.M.L.P.A.T. nr. 53/N/11.03.1997   B.C. nr. 12/2001  
XIX-2 GE 049-2002 Ghid de execuţie, exploatare şi postutilizare a construcţiilor de captare din apa subterană, pentru asigurarea parametrilor funcţionali. O.M.T.C.T. nr. 1.409/26.09.2002   B.C. nr. 19/2003  
XIX-3 GP 076-2002 Ghid de proiectare privind siguranţa în exploatare a lucrărilor de consolidare costieră. O.M.L.P.T.L. nr. 1.710/17.10.2002   B.C. nr. 7/2003  
XIX-4 GE 048-2002 Ghid privind întreţinerea şi exploatarea în siguranţă a construcţiilor şi instalaţiilor de la prizele de apă. O.M.L.P.T.L. nr. 1.713/17.10.2002   B.C.nr. 7/2003  
XIX-5 MP 023-2002 Metodologie privind determinarea infiltraţiilor la baraje si diguri de pământ, canale de navigaţie si canalizări prin măsurători de termometrie in foraje. O.M.L.P.T.L. nr. 1.715/17.10.2002   B.C. nr. 7/2003  
XIX-6 NP 078-2002 Normativ de proiectare privind protecţia cheiurilor la acostarea navelor. O.M.T.C.T. nr. 1.711/17.10.2002   B.C. nr. 16-17/2003  
XIX-7 NP 077-2002 Normativ de proiectare antiseismică a construcţiilor de acostare gravitaţională. O.M.T.C.T. nr. 1.765/23.10.2002   B.C. nr. 16-17/2003  
XIX-8 GE 050-2002 Ghid de elaborare a conţinutului cadru al evaluării impactului asupra mediului a activităţilor privind amenajările portuare si căile navigabile.
O.M.T.C.T. nr. 1.712/17.10.2002
  B.C. nr.16-17/2003  
XIX-9 NP 087-2003 Normativ pentru urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice. O.M.T.C.T. nr. 645/23.10.2003 M. Of., p I, nr. 771/04.11.2003 B.C. nr. 13/2004  
XIX-10 NP 090-2003 Normativ pentru instrumentarea seismică a barajelor. O.M.T.C.T. nr. 644/23.10.2003 M. Of., p I, nr. 771/04.11.2003 B.C. nr. 13/2004  
XIX-11 GP 086-2003 Ghid pentru stabilirea parametrilor de calcul ai valurilor de vânt pentru determinarea acţiunii asupra construcţiilor portuare, maritime şi fluviale. O.M.T.C.T. nr. 643/23.10.2003
Ordin în: M. Of., p I, nr. 786/07.11.2003
B.C. nr. 15/2004  
XIX-12 GP 084-2003 Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apă. O.M.T.C.T. nr.642/23.10.2003 Ordin în: M. Of., p I, nr. 786/07.11.2003 B.C. nr. 2/2004  
XIX-13 GP 085-2003 Ghid pentru proiectarea căilor navigabile. O.M.T.C.T. nr.641/23.10.2003 M. Of., p I, nr. 786/07.11.2003 B.C. nr. 17-18/2004  
XIX-14 GP 103-2004 Ghid de proiectare şi execuţie privind realizarea şi menţinerea prin înnisipare artificială a plajelor. O.M.T.C.T. nr. 162/15.02.2005 M. Of., p I, nr.334 bis/20.04.2005 B.C. nr. 5/2006 orice dispoziţie contrară se abrogă
XIX-15 NP 106-2004 Normativ privind proiectarea porturilor fluviale. O.M.T.C.T. nr. 160/15.02.2005 M. Of., p I, nr.332 bis/20.04.2005 B.C. nr .4/2005 orice dispoziţie contrară se abrogă
XIX-16 GT 064-2011 Ghid privind echiparea construcţiilor hidrotehnice de retenţie cu aparatură de măsură şi control. O.M.D.R.T. nr. 256/06.02.2012 M. Of., p I , nr. 129 bis/22.02.2012    
XIX-17 NP 132-2011 Normativ privind analiza şi evaluarea riscului asociat barajelor. O.M.D.R.T. nr. 1.640/03.09.2012 M. Of., p I , nr. 659 bis/18.09.2012    
XIX-18 NP 129-2011 Normativ privind stabilirea debitelor şi volumelor maxime pentru calculul construcţiilor hidrotehnice de retenţie.
O.M.D.R.T. nr. 1.752/21.09.2012

M. Of., p I , nr. 784 bis/21.11.2012
   
XIX-19 NP 131-2011 Normativ privind evaluarea stării de siguranță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor. O.M.D.R.T. nr. 1.749/21.09.2012
M. Of., p I, nr. 784 bis/21.11.2012
   
XIX-20 NP 130-2013 Normativ privind stabilirea încărcărilor și grupărilor de încărcări pentru construcțiile hidrotehnice de retenție. O.M.D.R.A.P. nr. 2.363/24.07.2013
M. Of., p I, nr.586 bis /16.09.2013
B.C. nr. 15/2013  
XIX-21 NP 076-2013 Normativ de proiectare, executie si evaluare la acțiuni seismice a lucrărilor hidrotehnice din frontul barat. O.M.D.R.A.P. nr. 3.102/04.09.2013
M. Of., p I, nr.723bis/25.11.2013
  îşi încetează aplicabilitatea NP 076-2002
XIX-22 GP 125-2014 Ghid de proiectare privind lucrările subterane cu aplicaţii în hidrotehnică şi transporturi. Alcătuire constructivă, calcul sprijinirii şi cămăşuielii. O.M.D.R.A.P. nr. 1.340/21.07.2014
M. Of., p I, nr. 788 bis/29.10.2014
   
XIX-23 GP 126-2014 Ghid de proiectare pentru reabilitarea rosturilor de lucru şi definitive, la construcţiile hidrotehnice. O.M.D.R.A.P. nr. 1.533/25.08.2014 M. Of., p I, nr. 782 bis/28.10.2014    
XIX-24 NP 136/1-2014 Normativ privind evaluarea stabilităţii la alunecare a barajelor de beton. O.M.D.R.A.P. nr. 1.532/25.08.2014 M.Of.,pI, nr. 781bis/27.10.2014    
XIX-25 GP 127-2014 Ghid privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei. O.M.D.R.A.P. nr. 2.359/26.11.2014 M.Of.,pI, nr. 2 bis/05.01.2015