Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Monitorul Oficial al României
Nr./dată
Buletinul Construcţiilor
Nr./dată
II-1 C 178-1976 Instrucţiuni tehnice pentru executarea drenurilor orizontale prin vibroforare. Decizia I.G.S.C. nr. 132/29.06.1976   B.C. nr. 11-12/1976  
II-2 C 29-1979 Instrucţiuni tehnice departamentale pentru proiectarea şi executarea fundaţiilor pentru lucrările de drumuri din pământuri stabilizate cu ciment. O.M.T.T.C. nr. 311/17.02.1979   B.C. nr. 11/1979  
II-3 C 168-1980 Instrucţiuni tehnice pentru consolidarea pământurilor sensibile la umezire şi a nisipurilor prin silicatizare şi electrosilicatizare. Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 91/17.11.1980   B.C. nr. 12/1980 îşi încetează valabilitatea C 168–1974
II-4 C 218-1984 Instrucţiuni tehnice pentru executarea forajelor prin metoda vibroforării. Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 58/16.05.1984   B.C. nr. 8/1984  
II-5 C 29-1985 Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice (caietele I....VI). Decizia I.C.C.P.D.C. nr.20 / 11.04.1985   B.C. nr. 8/1985 îşi încetează valabilitatea C 29–1977 cap.1; 2 – parţial (prevederile referitoare la compactarea cu maiul greu); 4; 7 şi 8, tabelele 1.1; 1.2 şi anexele 2.1 pct 1; 2.2 pct. 1; 2.3 pct. 1; 2.4 pct.2; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 8.2 şi 8.3 din „Normativul privindconsolidarea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice”.
II-6 C 169-1988 Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale. Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 59/30.09.1988   B.C. nr. 5/1988 îşi încetează valabilitatea C 169–1983
II-7 P 134-1995 Ghid pentru proiectarea lucrărilor ce înglobează materiale geosintetice. O.M.L.P.A.T. nr. 1/N/20.01.1995   B.C. nr. 9/1995

II-8 GE 028-1997 Ghid pentru executarea lucrărilor de drenaj orizontal şi vertical. O.M.L.P.A.T. nr. 56/N/11.03.1997   B.C. nr.11/1998 înlocuieşte parţial C 29–1977
II-9 GE 026-1997 Ghid pentru execuţia compactării în plan orizontal şi înclinat a terasamentelor. O.M.L.P.A.T. nr. 59/N/11.03.1997   B.C. nr.5/1998