A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Monitorul Oficial al României
Nr./dată
Buletinul Construcţiilor
Nr./dată
XX-1 C 16-1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente. I.C.C.P.D.C. nr. 92/14.12.1984   B.C. nr. 6/1985 îşi încetează valabilitateaC 16-1979
XX-2 P 82-1986 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea şi întreţinerea drumurilor de şantier. I.C.C.P.D.C. nr. 15/07.05.1986   B.C. nr. 5/1986 îşi încetează valabilitateaP 82-1983
XX-3 GE 031-1997 Ghid metodologic pentru revizuirea normelor de consumuri medii de resurse pe articole de deviz pentru lucrări de construcţii-montaj, inclusiv instalaţiile aferente construcţiilor, cît şi pentru lucrări de reparaţii. O.M.L.P.A.T. nr. 76/N/05.05.1997   B.C. nr. 11/1997  
XX-4 PCC 002-1999 Proceduri pentru atestarea conformitatii produselor destinate constructiilor la furnizor: produse pentru stingerea incendiilor. O.M.L.P.A.T. nr. 158/N/6.07.2000  
B.C. nr. 8/2001