A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Monitorul Oficial al României
Nr./dată
Buletinul Construcţiilor
Nr./dată
XXI-1 C 204-1980 Normativ cadru privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj al utilajelor şi instalaţiilor tehnologice pentru obiective de investiţii. I.G.S.I.C. şi I.C.C.P.D.C. nr. 31/21.11.1980   B.C. nr. 5/1981  
XXI-2 C 200-1981 Instrucţiuni tehnice pentru controlul calităţii betonului în construcţii îngropate prin metoda carotajului sonic. I.C.C.P.D.C. nr. 162/22.12.1981   B.C. nr. 6/1982  
XXI-3 C 205-1981 Instrucţiuni tehnice privind încercarea in situ prin încărcări statice, conform STAS 1336-1980 a construcţiilor civile şi industriale. I.C.C.P.D.C. nr. 97/11.07.1981   B.C. nr. 1/1982  
XXI-4 I 27-1982 Instrucţiuni tehnice privind stabilirea clasei de calitate a îmbinărilor sudate de conducte tehnologice.cu Completări I 27 - 1982

I.C.C.P.D.C. nr.7 8/10.06.1982I.C.C.P.D.C.
Decizie nr. 56/28.09.1988

  B.C. nr. 10/1982 şi B.C. nr. 5/1988  
XXI-5 C 56 -1985 Normativ pentru verificarae calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente. Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 61/30.10.1985   B.C. nr. 1-2/1986 îşi încetează valabilitatea C 56-1975
XXI-6 C 220-1985 Instrucţiuni tehnice privind verificarea abaterilor de la forma geometrică şi a calităţii cusăturilor sudate ale rezervoarelor din oţel cilindrice verticale pentru depozitarea ţiţeiului şi produselor petroliere lichide. I.C.C.P.D.C. nr. 33/14.06.1985   B.C. nr. 9/1985  
XXI-7 C 180-1988 Instrucţiuni tehnice pentru controlul compactării pământurilor prin metode radiometrice. I.C.C.P.D.C. nr. 38/08.06.1988   B.C. nr. 2/1988 îşi încetează valabilitatea C 180–1976
XXI-8 C 244-1993 Ghid pentru inspectare şi diagnosticare privind durabilitatea construcţiilor din beton armat şi precomprimat. O.M.L.P.A.T. nr. 20/N/12.05.1993   B.C. nr. 9/1993  
XXI-9 C 247-1993 Îndrumător cadru privind exploatarea şi întreţinerea clădirilor de locuit din mediu urban aflate în proprietatea autorităţilor publice. O.M.L.P.A.T. nr. 21/N/27.05.1993   B.C.nr. 10/1993XXI-10 GT 019-1998 Ghid de redactare a hărţilor de risc la alunecare a versanţilor pentru asigurarea stabilităţii construcţiilor. O.M.L.P.A.T. nr. 80/N/19.10.1998   B.C. nr. 6/2000  
XXI-11 P 130-1999 Normativ privind comportarea în timp a construcţiilor. O.M.L.P.A.T. nr. 57/N/18.08.1999   B.C. nr. 1/2000 îşi încetează valabilitateaP 130-1997
XXI-12 C 150-1999 Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor civile, industriale şi agricole. O.M.L.P.A.T. nr. 8 1/N/05.10.1999   B.C. nr. 7/2000 îşi încetează valabilitateaC 150–1984
XXI-13 C 56-2002 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor.


O.M.T.C.T. nr. 900/25.11.2003 M. Of.,pI, nr. 877/10.12.2003 B.C. nr. 19-20/2004 îşi încetează valabilitateaC 56-1985 -Capitolele instalaţii
XXI-14 NP 137-2014 Normativ pentru evaluarea in-situ a rezistenţei betonului din construcţiile existente O.M.D.R.A.P. nr. 2.395/02.12.2014 M. Of., p I, nr. 6 bis/06.01.2015   C 54-81, C 231-89, C 236-91 şiC 26-85, cu completările ulterioare, cu excepţia capitolelor 6 - 9 din partea a II-a a normativuluiC 26-85, îşi încetează aplicabilitatea