A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Monitorul Oficial al României
Nr./dată
Buletinul Construcţiilor
Nr./dată
XXII-1 P 95-1977 Normativ tehnic de reparaţii capitale la clădiri şi construcţii speciale. I.C.C.P.D.C. 148/16.09.1977 sau O.M.L.P.A.T. nr. 12/N/17.06.1994   B.C. nr. 11/1977, B.C. nr. 8/1994 şi B.C. nr. 9/1994 îşi încetează valabilitateaP 135 – 1995,P135/1-1996
XXII-2 C 149-1987 Instrucţiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton şi beton armat. I.C.C.P.D.C. nr. 38/21.08.1987   B.C. nr. 5/1987 îşi încetează valabilitateaC 149–1981
XXII-3 C 203-1991 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de îmbunătăţire a izolaţiei termice şi de remediere a situaţiilor de condens la pereţii clădirilor existente. O.M.L.P.A.T. nr. 4/N/17.04.1991   B.C. nr. 6/1991 Îşi încetează valabilitatea:C 203-1980,C 203/2-1982,C 203/3-1985,C 203/4-1986,C 203/5-1986,C 203/6-1986,C 203/7-1986
XXII-4 GE 003-1996 Ghid de utilizare a materialelor plastice (tip AEROLYTE) în procesul de sablare în cadrul lucrărilor de reabilitare a construcţiilor. O.M.L.P.A.T. nr. 53/N/15.07.1996   B.C. nr. 8/1997  
XXII-5 ST 003-1996 Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale materialelor de sablare folosite pentru reabilitarea construcţiilor şi pentru asigurarea calităţii acestora. O.M.L.P.A.T. nr. 56/N/15.07.1996   B.C. nr. 14/1997  
XXII-6 NE 005-1997 Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor. Intervenţii la învelitori şi acoperişuri (terase şi şarpante). O.M.L.P.A.T. nr. 81/N/20.05.1997   B.C. nr. 11/1997  
XXII-7 NE 006-1997 Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor. Intervenţii la compartimentările spaţiilor interioare. O.M.L.P.A.T. nr. 80/N/20.05.1997   B.C. nr. 14/1997  
XXII-8 NE 007-1997 Ghid privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor. Intervenţii la închideri exterioare. O.M.L.P.A.T. nr. 79/N/20.05.1997   B.C. nr. 13/1997  
XXII-9 GE 032-1997 Normativ privind executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la clădiri şi construcţii speciale. O.M.L.P.A.T. nr. 116/N/01.09.1997   B.C. nr. 11/1999 Îşi încetează valabilitateaP 135 – 1995,P135/1-1996
XXII-10 NP 035-1999 Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor. Intervenţii la structuri.

O.M.L.P.A.T. nr. 82/N/05.10.1999   B.C. nr. 9/2000  
XXII-11 GT 052-2002 Ghid privind investigarea stării tehnice a rezervoarelor, decantoarelor şi metantancurilor în exploatare. O.M.T.C.T. nr. 965/02.12.2003   B.C. nr. 1/2004XXII-12 MP 031-2003 Metodologie privind programul de urmărire în timp a comportării construcţiilor din punct de vedere al cerinţelor funcţionale. O.M.T.C.T. nr. 1.010/10.12.2003

M.Of., p I, nr. 920/22.12.2003
B.C. nr. 2/2004  
XXII-13 MP 029-2003 Metodologie privind executarea hidroizolaţiei cu materiale compozite la zidării de piatră cu emplecton pentru clădiri de patrimoniu.Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni-Mănăstirea Popăuţi.
O.M.T.C.T. nr. 1.008/10.12.2003M. Of., p I, nr. 915/20.12.2003

B.C. nr. 23/2004
 
XXII-14 GT 061-2003 Ghid privind identificarea şi clasificarea defectelor la tunelurile pentru căi de comunicaţie. O.M.T.C.T. nr. 1.005/10.12.2003
M. Of., p I, nr. 917/20.12.2003
B.C. nr. 23/2004  
XXII-15 MP 030-2003 Metodologie pentru consolidarea stratului suport (zidărie, tencuieli) şi tratamentul suprafeţelor pictate la construcţiile vechi cu valoare de patrimoniu, în condiţii de umiditate excesivă şi existenţa biodegradării.Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni-Mănăstirea Popăuţi. O.M.T.C.T. nr. 1.009/10.12.2003 M. Of.,p I, nr.922/22.12.2003 B.C. nr. 9/2004  
XXII-16 MP 027-2003 Metodologie privind evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice reziduale ale betonului armat supus la incendii. O.M.T.C.T. nr. 308/16.09.2003
M. Of., p I , nr. 670/23.09.2003
B.C. nr. 17-18/2004  
XXII-17 NP 103-2004 Normativ de proiectare pentru lucrările de reparaţii şi consolidare ale podurilor rutiere în exploatare. O.M.T.C.T. nr. 181/15.02.2005 M.Of., p I, nr. 434bis/23.05.2005 B.C. nr. 6/2005  
XXII-18 GP 079-2014 Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării structurilor în cadre din beton armat cu pereţi turnaţi in situ.
O.M.D.R.A.P. nr. 775/20.04.2015
M.Of., p I, nr. 356 bis/25.05.2015   GP 079-2003 se abrogă