A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Monitorul Oficial al României
Nr./dată
BuletinulConstrucţiilor
Nr./dată
XXIII-1 U 6-1978 Normativ privind lucrul utilajelor de construcţii pe timp friguros. I.C.C.P.D.C. nr. 177/27.12.1978   B.C. nr. 5/1979 îşi încetează valabilitatea U 6–1961
XXIII-2 U 10-1980 Normativ privind dotarea cu maşini, scule şi dispozitive a muncitorilor în construcţii. I.C.C.P.D.C. nr. 3/5.02.1981   B.C. nr. 6/1981  
XXIII-3 U 8-1982 Normativ privind consumurile medii de combustibil, lubrifianţi şi materiale de întreţinere pentru utilaje de construcţii. I.C.C.P.D.C. nr. 111/21.09.1982
I.C.C.P.D.C. din 10.10.1984
  B.C. nr. 1/1983 şi B.C. nr. 4/1985 îşi încetează valabilitatea U 8-1978
XXIII-4 U 9-1982 Normativ pentru repararea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor pentru construcţii cod 42; 611.5; 65. I.C.C.P.D.C nr. 110/21.09.1982   B.C. nr. 1/1983 îşi încetează valabilitatea U 8-1978
XXIII-5 C 214-1983 Îndrumător pentru utilizarea dispozitivului FINT 2. I.C.C.P.D.C. nr. 68/30.07.1983   B.C. nr. 11/1983  
XXIII-6 U 9/2-1985 Normativ privind întreţinerea şi repararea uneltelor, sculelor şi dispozitivelor folosite în construcţii. I.C.C.P.D.C. nr. 29/27.05.1985   B.C. nr. 9/1985 îşi încetează valabilitatea U 9–1982
XXIII-7 U 11-1987 Normativ de personal pentru activitatea de mecanizare a lucrărilor de construcţii. I.C.C.P.D.C. nr. 50/23.11.1987   B.C. nr. 7/1987 îşi încetează valabilitatea U 11–1983
XXIII-8 U 3-1989 Instrucţiuni tehnice pentru repararea utilajelor folosite în construcţii din codurile 42, 611-5 şi 650-658, prin sistemul de înlocuire a subansamblurilor.
I.C.C.P.D.C. nr. 22/26.06.1989
  B.C. nr. 2/1989  
XXIII-9 GE 001-1996 Ghid de utilizare pentru nacele suspendate pe cabluri. O.M.L.P.A.T. nr. 57/N/15.07.1996  
B.C. nr. 4/1997
 
XXIII-10 GE 002-1996 Ghid de utilizare pentru minibetoniere care se deplasează pe şenile de cauciuc. M.L.P.A.T. nr. 54/N/15.07.1996   B.C. nr. 4/1997  
XXIII-11 GE 002-1996 Ghid de utilizare pentru minibetoniere care se deplasează pe şenile de cauciuc. O.M.L.P.A.T. nr. 54/N/15.07.1996   B.C. nr. 4/1997

XXIII-12 IM 004-1996 Metodologia privind elaborarea cerinţelor pentru mijloace tehnice şi echipamente utilizate la executarea lucrărilor de construcţii. O.M.L.P.A.T. nr. 45/N/15.07.1996  
B.C. nr. 1/1997
 
XXIII-13 ST 006-1996 Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale echipamentelor pentru lucrări de beton pentru asigurarea calităţii construcţiilor, a protecţiei vieţii, a asigurării în exploatare şi a protecţiei mediului ambiant. O.M.L.P.A.T. nr 47/N/15.07.1996   B.C. nr. 14/1997  
XXIII-14 ST 007-1996 Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale echipamentelor pentru lucrări de finisaj, pentru asigurarea calităţii construcţiilor, a protecţiei vieţii şi a sănătăţii, a siguranţei în exploatare şi a protecţiei mediului ambient. O.M.L.P.A.T. nr. 49/N/15.07.1996   B.C. nr. 2/1997  
XXIII-15   Metodologia de calcul a producţiei echivalente realizate de maşinile şi utilajele de construcţii şi a gradului de mecanizare a lucrărilor de construcţii. I.C.C.P.D.C. nr. 62/30.10.1985   B.C. nr. 12/1985  
XXIII-16 NE 003-2015 Indrumar privind mentenanţă echipamentelortehnologice aflate în exploatare, pentru asigurarea calităţii lucrărilor de de construcţii.
O.M.D.R.A.P. nr. 819/27.04.2015


M. Of., p I, nr. 36 3bis/26.05.2015


îşi încetează aplicabilitate NE 003-1997