A- Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Monitorul Oficial al României
Nr./dată
Buletinul Construcţiilor
Nr./dată
XXIV-1   Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii. M.L.P.A.T. nr. 9/N/15.03.1993   B.C. nr. 5-8/1993

XXIV-2 RRS 1-1994 (își încetează aplicabilitatea) Regulament privind metodologia de inventariere a construcţiilor tip clădire din fondul construit existent din punct de vedere al riscului seismic. O.M.L.P.A.T. nr. 30/N/06.10.1994 (își încetează aplicabilitatea în baza O.M.D.L.P.A. nr. 3231/14.12.2022, publicat în M. Of., p I, nr. 1221 din 20 decembrie 2022)   B.C. nr. 6/1995 își încetează aplicabilitatea începând din 19 ianuarie 2023
XXIV-3 C 253/1-1994 Instrucţiuni tehnice de proiectare şi execuţie a elementelor de construcţii şi de instalaţii pentru camere curate utilizate în domeniul sănătăţii (spitale, laboratoare şi industria farmaceutică). O.M.L.P.A.T. nr. 24/N/25.08.1994   B.C. nr. 7/1995  
XXIV-4 C 253/0-1994 Instrucţiuni tehnice de proiectare şi executare privind organizarea camerelor curate utilizate în domeniul sănătăţii (spitale, laboratoare şi industria farmaceutică). O.M.L.P.A.T. nr. 24/N/25.08.1994   B.C. nr. 7/1995  
XXIV-5 P 136-1995 Principii generale privind metodologia de zonare geotehnică a teritoriului României. O.M.L.P.A.T. nr. 4/N/31.01.1995   B.C. nr. 10/1995  
XXIV-6 NP 006-1996 Normativ de proiectare a sălilor aglomerate cu vizitatori. Cerinţele utilizatori. O.M.L.P.A.T. nr. 85/N/5.12.1996   B.C. nr. 2/1997  
XXIV-7 NP 008-1997 Normativ privind igiena compoziţiei aerului în spaţii cu diverse destinaţii, în funcţie de activităţile desfăşurate în regim de iarnă-vară. O.M.L.P.A.T. nr. 6/N/22.01.1997   B.C. nr. 10/1997

XXIV-8 ST 017-1997 Specificaţie tehnică privind alegerea echipamentelor pentru exploatarea şi întreţinerea căilor de comunicaţii orăşeneşti şi comunale în scopul satisfacerii cerinţelor de calitate. O.M.L.P.A.T. nr. 98/N/01.07.1997   B.C. nr. 4/1998  
XXIV-9 NC 001-1999 Normativ cadru privind detalierea conţinutului cerinţelor stabilite prin Legea 10/1995. O.M.L.P.A.T. nr.222/N/27.09.2000   B.C. nr. 1/2001  
XXIV-10 PCC 003-1999 Proceduri pentru atestarea conformităţii produselor destinate construcţiilor la furnizor: ancoraje şi blocaje pentru precomprimarea betonului. O.M.L.P.A.T. nr. 157/N/06.07.2000   Ordinul în B.C. nr. 13/2001 şi B.C. nr. 14-15/2000  
XXIV-11 GT 024-1999 Ghid privind procedura de verificare a îmbinărilor sudate la materiale termoplastice (distructive şi nedistructive). Cerinţe de calitate. O.M.L.P.A.T. nr. 20/N/07.04.2000   Ordin în: B.C. nr. 13/2001
B.C. nr. 5/2003
B.C. nr. 5/2003


XXIV-12 GE 040-1999 Ghidul primarului şi al consilierilor locali. Soluţii constructive pentru realizarea locuinţelor în mediul rural cu respectarea cerinţelor din legea10/1995. O.M.L.P.A.T. nr. 28/N/07.04.1999   B.C. nr. 14/1999  
XXIV-13 NP 068-2002 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare.
O.M.L.P.T.L. nr. 1.576/15.10.2002
  B.C. nr. 13/2003  
XXIV-14 NP 079-2002 Normativ privind cerinţele de calitate pentru unităţi funcţionale de cazare (camere, garsoniere şi apartamente) din clădiri hoteliere. O.M.L.P.T.L. nr. 1.503/09.10.2002   B.C. nr. 12/2003


XXIV-15 NP 065-2002 Normativ privind proiectarea sălilor de sport(unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii 10/1995. O.M.L.P.T.L. nr. 1.993/13.12.2002
M. Of., p I, nr.nr.944/23.12.2002
B.C. nr. 2/2003  
XXIV-16 NP 066-2002 Normativ privind proiectarea terenurilor sportive şi stadioanelor (unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii nr. 10/1995. O.M.L.P.T.L. nr. 1.995/13.12.2002
M. Of., p I, nr. 945/23.12.2002
B.C. nr. 9/2004  
XXIV-17 GT 051-2002 Ghid de interpretare a cerinţelor esenţiale ale construcţiei în vederea stabilirii adecvării la o utilizare prevăzută a produselor pentru construcţii. O.M.T.C.T. nr. 166/31.01.2003   B.C.nr. 23/2003  
XXIV-18 GT 058-2003 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, pentru instalații de ventilare-climatizare. O.M.T.C.T. nr. 902/25.11.2003
M. Of., p I, nr. 877/10.12.2003
B.C. nr. 22/2004 îşi încetează valabilitateaGT 020-1998 Volumul V
XXIV-19 GT 059-2003 Ghid privind criteriile de performanță ale cerințelor de calitate conform Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, pentru instalațiile electrice din clădiri.
O.M.T.C.T. nr. 903/25.11.2003

M. Of., p I, nr. 867/5.12.2003
B.C. nr. 22/2004 îşi încetează valabilitateaGT 020-1998 Volumul E
XXIV-20 GT 060-2003 Ghid privind criteriile de performanță ale cerințelor de calitate conform Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, pentru instalațiile de încălzire centrală. O.M.T.C.T. nr. 901/25.11.2003
M. Of., p I, nr. 877/10.12.2003
B.C. nr. 23/2004 îşi încetează valabilitateaGT 020-1998-Volumul I
XXIV-21 GT 063-2004 Ghidul criteriilor de performanţă a cerinţelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii pentru instalaţii sanitare din clădiri. O.M.T.C.T. nr. 173/15.02.2005
M. Of., p I, nr. 375bis/04.05.2005
B.C. nr. 9/2006 îşi încetează valabilitateaGT 020-1998-Volumul I
XXIV-22 NP 102-2004 Normativ pentru proiectarea şi montajul pereţilor cortină pentru satisfacerea cerinţelor de calitate prevăzute de Legea nr. 10/1995. O.M.T.C.T. nr. 170/15.02.2005
M. Of., p I,nr. 369bis/03.05.2005
B.C. nr. 7/2005 orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea
XXIV-23 GT 047-2002 Ghid pentru expertizarea tehnică a clădirilor de locuit amplasate în zona seismică A şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie (consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate, executate pe baza proiectelor tip T320, S+P+4E şi seriile T836, T835, S+P+8E.
O.M.T.C.T. nr. 1.453/3.10.2002
  B.C. nr. 17-18/2004  
XXIV-24 GT 045-2002 Ghid pentru expertizarea tehnică a clădirilor de locuit amplasate în zonă seismică A şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie (consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate, executate pe baza proiectelor tip nr. 944 şi 1400, S+P+3E-panouri mari prefabricate, elaborate de IPCT. O.M.T.C.T. nr. 1.452/3.10.2002   B.C. nr. 10/2004  
XXIV-25 GT 046-2002 Ghid cuprinzînd soluţii cadru de intervenţie (consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate, la clădiri de locuit cu S+P+4E, executate pe baza de proiecte tip (cu pereţi structurali din beton armat turnat monolit) amplasate în zonă seismică A. O.M.T.C.T. nr. 1.451/3.10.2002   B.C. nr. 11-12/2004  
XXIV-26   Regulamentul privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren. O.M.A.I. nr. 1.160/30.01.2006 O.M.T.C.T. nr. 1.995/18.11.2005
M. Of., p I ,nr. 207bis/07.03.2006
  orice dispoziţii contrare se abrogă
XXIV-27   Îndrumar privind educaţia şi protecţia elevilor în caz de cutremur. O.M.T.C.T. nr. 2.058/07.11.2006 O.M.A.I. nr.1.508/ O.M.T.C.T. nr. 2.058/ M.E.C. nr. 5.709
M. Of., p I , nr. 9 bis/ 08.01.2007

B.C. nr. 24/2006
 
XXIV-28 PCC-022:2008 Procedură privind controlul de stat la producerea şi livrarea betonului. O.M.D.L.P.L.nr. 1.392/2008 şi C.P.M. nr. 2.815/DM/2008 Modificat de O.M.D.R.A.P. nr. 3848/10.12.2013 M. Of., p I, nr. 816/05.12.2008    
XXIV-29 ST 051-2013 Specificație tehnică privind produse pentru construcții. Caracteristici esențiale, niveluri și clase de performanță O.M.D.R.A.P. nr. 2.360/24.07.2013 M. Of., p I, nr.594 bis/23.09.2013    
XXIV-30 NP 135-2013 Normativ privind proiectarea faţadelor cu alcătuire ventilate. O.M.D.R.A.P. nr. 3.415/26.11.2013 M. Of., p I, nr. 807 bis/19.12.2013    
XXIV-31 ST 052-2014 Specificație tehnică privind cerințele tehnice pentru echiparea căilor de trafic rutier cu dispozitive de reducere a zgomotului. O.M.D.R.A.P. nr. 774/20.04.2015 M. Of., p I, nr.354 bis/22.05.2015    
XXIV-32 PCC 018-2015 Procedură pentru inspecția tehnică a staţiilor pentru producerea agregatelor minerale pentru betoane şi lucrări de drumuri. O.M.D.R.A.P. nr. 962/15.05.2015 M. Of., p I, nr. 459 bis/25.06.2015    
XXIV-33 PCC 019-2015 Procedură pentru inspecția tehnică a staţiilor pentru prepararea mixturilor asfaltice pentru lucrări de drumuri şi aeroporturi. O.M.D.R.A.P. nr. 91/02.06.2015 M. Of., p I, nr. 485 bis/2.07.2015    
XXIV-34 PCC 020-2015 Procedură pentru inspecția tehnică a staţiilor pentru prepararea betoanelor. O.M.D.R.A.P. nr. 71/29.05.2015 M. Of., p I, nr. 485 bis/2.07.2015    
XXIV-35 PCC 021-2015 Procedură pentru inspecţia tehnică a echipamentelor pentru debitarea, îndreptarea şi fasonarea barelor de oţel beton folosite în construcţii. O.M.D.R.A.P. nr. 86/02.06.2015 M. Of., p I, nr. 485 bis/2.07.2015    
XXIV-36 PCC 022-2015 Procedură pentru inspecția tehnică a echipamentelor pentru punerea în opera a mixturilor asfaltice la lucrări de drumuri și aeroporturi. O.M.D.R.A.P. nr. 821/27.04.2015 M. Of., p I, nr. 354 bis/22.05.2015    
XXIV-37 PCC 023-2015 Procedură pentru inspecția tehnică a echipamentelor pentru transportul şi punerea în opera a betonului. O.M.D.R.A.P. nr. 986/19.05.2015 M. Of., p I, nr. 459 bis/25.06.2015    
XXIV-38 PCC 024-2015 Procedură pentru inspecția tehnică a echipamentelor tehnologice pentru executarea, profilarea şi finisarea lucrărilor de pământ specific la drumuri, aeroporturi şi fundaţii speciale. O.M.D.R.A.P. nr. 164/12.06.2015 M. Of., p I, nr. 501 bis/08.07.2015    
XXIV-39 RTC 1 - 2022

Ghid pentru realizarea de lucrări de intervenții integrate la clădirile rezidențiale multifamiliale și la clădirile publice

O.M.D.L.P.A. nr. 3230/14.12.2022

M. Of., p I, nr. 1213 și nr. 1213 bis/19.12.2022   intră în vigoare în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial (18 ianuarie 2023)
XXIV-40
RTC 10 - 2022

Metodologie de evaluare vizuală rapidă a clădirilor

O.M.D.L.P.A. nr. 3231/14.12.2022

M. Of., p I, nr. 1221 și nr. 1221bis/20.12.2022   intră în vigoare în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial (19 ianuarie 2023)