A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Monitorul Oficial al României
Nr./dată
Buletinul Construcţiilor
Nr./dată
XXV-1   Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii. O.M.L.P.T.L. nr. 777/26.05.2003, cu modificările şi completările ulterioare M. Of., p I, nr. 397/09.06.2003    
XXV-2   Îndrumător privind aplicarea costului global în domeniul construcţiilor. O.M.L.P.A.T. nr. 2/N/03.04.1992   B.C. nr. 12/1992

XXV-3   Metodologie de calcul dinamic a valorii investiţiilor. O.M.L.P.A.T. nr. 2/N/03.04.1992   B.C. nr. 1 2/1992  
XXV-4   Metodologia de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor. O.M.L.P.A.T. nr. 31/N/02.10.1995   B.C. nr. 4/1996  
XXV-5 GV 001/0-1995 Metodologia pentru evaluarea clădirilor şi construcţiilor speciale din grupele 1 şi 2 de mijloace fixe. O.M.L.P.A.T. nr. 32/N/16.10.1995   B.C. nr. 13/1995  
XXV-6 IM 003-1996 Metodologie pentru determinarea indicelui californian de capacitate portantă (CBR). O.M.L.P.A.T. nr. 58/N/15.07.1996   B.C. nr. 1/1997  
XXV-7   Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. H.G. nr. 766/1997 modificată de H.G. nr. 1.231/2008 M. Of., pI, nr. 352 /10.12.1997
M. Of., pI, nr. 691/10.10.2008
   
XXV-8 P 135-1999 Ghid cuprinzând coeficienţii de uzură fizică normală la mijloacele fixe din grupa 1 "Construcţii speciale”. O.M.L.P.A.T. nr. 85/N/25.10.1999   B.C. nr. 2/2000  
XXV-9 Gex 004-2000 Ghid pentru evaluarea lucrărilor de consolidare pe bază de deviz cadru pentru soluţii reprezentative de consolidare. O.M.L.P.A.T. nr. 46/N/30.06.2000   B.C. nr. 2/2001  
XXV-10 P 91/1-2002 Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări şi obiecte de construcţii pentru investiţii realizate din fonduri publice. O.M.L.P.T.L. nr. 1.568/15.10.2002   B.C. nr. 10/2003

XXV-11 NTLH 021 Metodologie privind stabilirea categoriilor de importanţă a barajelor. O.M.A.P.M. nr. 116/11.02.2002 şi O.M.L.P.T.L. nr. 289/6.03.2002 M. Of., pI, nr. 427/19.06.2002    
XXV-12 NTLH 022 Metodologie de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi lacurilor de acumulare. O.M.A.P.M. nr. 116/11.02.2002 şi O.M.L.P.T.L. nr. 289/6.03.2002 M. Of., pI, nr. 427/19.06.2002    
XXV-13 NTLH 023 Metodologie privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi digurilor care realizează depozite de deşeuri industriale. O.M.A.P.M. nr. 116/11.02.2002 şi O.M.L.P.T.L. nr. 289/6.03.2002 M. Of., p I, nr. 427/19.06.2002    
XXV-14 GT 033-2001 Ghid de termeni tehnici uzuali pentru instalaţii (germană, franceză, engleză) în scopul armonizării reglementărilor româneşti cu cele din Uniunea Europeană. O.M.L.P.T.L. nr. 70/23.01.2003 M. Of., p I, nr. 97/17.02.2003 Broşură ICECON

XXV-15   Metodologie privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice de reglementare în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat. O.M.L.P.T.L. nr. 542/08.04.2003 modificat şi completat prin O.M.T.C.T. nr. 1.410/10.08.2004*
modificat de O.M.T.C.T. nr. 1.727/21.09.2006**
Ordinul M.L.P.T.L. nr. 542/08.04.2003 publicat în M. Of., p I, nr. 269/17.04.2003
O.M.T.C.T. nr. 1410/10.08.2004 publicat în M. Of., pI, nr. 782/25.08.2004
O.M.T.C.T. nr. 1.727/21.09.2006 publicat în M. Of., pI, nr.829/09.10.2006
Ordinul M.L.P.T.L. nr. 542/08.04.2003 publicat şi în B.C. nr. 11/2003 *modifică art. 2
**modificăart. 6 alin. (2) lit. i)
XXV-16 GP 090-2003 Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii. Caietul IV: Instalaţii interioare. O.M.T.C.T. nr. 39/14.01.2004 Ordin în: M. Of., p I, nr. 61/23.01.2004
B.C. nr. 18/2005
 
XXV-17 PAT 1- 2004
PAT 2- 2004
PAT 3- 2004
Proceduri privind agrementul tehnic în construcţii:-Procedură de agrement tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii.-Procedură de abilitare a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii.-Procedură privind avizarea agrementelor tehnice în construcţii. O.M.T.C.T. nr. 1.889/15.10.2004 M. Of., pI , nr. 1.167/09.12.2004    
XXV-18 GP 100-2004 Ghid privind proiectarea sistemelor de consolidare a pereţilor din zidărie prin cămăşuiri armate cu grile polimerice. O.M.T.C.T. nr. 737/19.04.2004 M. Of., pI, nr. 780/25.08.2004    
XXV-19 GEx 008-2004 Ghid privind intervenţii structurale şi nestructurale pentru realizarea de lucrări la construcţii monumente istorice-consumuri medii specifice de resurse. O.M.T.C.T. nr. 741/2004      
XXV-20 MP 025-2004 Metodologie pentru evaluarea riscului şi propunerile de intervenţie necesare la structurile construcţiilor monumentelor istorice în cadrul lucrărilor de restaurare ale acestora. O.M.T.C.T. nr. 743/19.04.2004   B.C. nr. 21/2005  
XXV-21   Îndrumător privind aplicarea prevederilor „Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor” Anexa I la O.M.L.P.A.T. nr. 77/N/28.10.1996   B.C. nr. 1/1997