A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Monitorul Oficial al României
Nr./dată
Buletinul Construcţiilor
Nr./dată
XXVI-1 S 4 -1971 Normativ departamental privind condiţiile de proiectare şi execuţie a lucrărilor de execuţie şi instalaţii care afectează traseul sau zona drumurilor publice şi lucrările anexe aferente. O.M.T. nr. 273/29.03.1971   B.T.R. nr. 8/1971  
XXVI-2   Instrucţie privind organizarea formaţiei normate de muncă pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii poduri. O.M.T.T.C . nr. 1.605/12.04.1981   B.T. nr. 2/1982  
XXVI-3 CD 153-1986 Instrucțiuni și condiții tehnice pentru măsurarea denivelărilor din profil longitudinal al drumurilor cu ajutorul aparatului Viagraf. O.M.T.T.C. nr. 1.776/10.08.1985   B.C. nr. 12/1985  
XXVI-4 AND 524-1995 Regulament de funcționare DN 7C. Transfăgărășan. O.A.N.D. nr. 91/9.07.1995   Broşură  
XXVI-5 GE 014-1997 Ghid tehnic de utilizarea a dispozitivelor de transport şi manipulare a elementelor prefabricate pentru construcţii (tuburi, dale, borduri, panouri, grinzi, etc.). O.M.L.P.A.T. nr. 35/N/03.03.1997   Ordinul în B.C. nr. 12/1999 Ghidul în BroșuraI.P.C.
XXVI-6 PD 197-1978 Normativ departamental pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor din domeniul transporturilor şi telecomunicaţiilor. O.M.T.T.C. nr. 174/22.01.1979      
XXVI-7 CD 29-1979 Instrucţiuni tehnice departamentale pentru proiectarea şi executarea fundaţiilor pentru lucrările de drumuri din pământuri stabilizate cu ciment. O.M.T.T.C. nr. 311/17.02.1979   B.C. nr. 11/1979 îşi încetează valabilitateaCD 29–1967
XXVI-8   Instrucție privind organizarea formației normare de muncă pentru lucrările de întreținere și reparații poduri. Ordin M.T.T.C. nr. 1.605/04.12.1981   B.T. nr. 2/1982  
XXVI-9 CD 42-1985 Normativ departamental pentru folosirea directă a nisipurilor bituminoase cu şi fără adaos de bitum dur la executarea la cald a straturilor bituminoase rutiere. O.M.T.C.T. nr. 1.126/17.06.1985   B.C. nr. 9/1985 îşi încetează valabilitateaCD 21–1966,CD 42–1969
XXVI-10 CD 72-1985 Instructiuni tehnice departamentale privind executia fundaţiilor pe coloane vibrante. O.M.T.C.T. nr. 1.779/08.10.1985   B.C. nr. 12/1985 îşi încetează valabilitateaCD 72–1973
XXVI-11 DD 500-1986 Instrucțiuni tehnice departamentale pentru determinarea în situ a permeabilității îmbracămin-ților rutiere cu permeametru AP 400. Ordin D.D. nr. 327/31.12.1985   Broșura  
XXVI-12 DD 501-1986 Instrucțiuni tehnice departamentale pentru determinarea în situ a densității straturilor rutiere bituminoase cu densimetru AP 425. Ordin D.D. nr. 327/31.12.1985      
XXVI-13 C 182-1987 Normativ privind executarea mecanizată a terasamentelor de drum. O.M.T.T.C. nr. 1.613/ 28.09.1987   B.C. nr. 6/1987 îşi încetează valabilitatea C 182-1977
XXVI-14 AND 519-1993 Instrucțiuni tehnice departamentale privind metodologia de interpretare statistică a rezultatelor măsurătorilor de laborator și de teren pentru determinarea calității complexului rutier. Ordin M.T. nr. 239/15.06.1993      
XXVI-15 AND 521-1993 Instrucțiuni tehnice privind determinarea compoziției chimice a bitumului rutier pe patru fracțiuni. Ordin M.T. nr. 380/10.12.1993      
XXVI-16 AND 515-1993 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea, execuţia şi întreţinerea terasamentelor şi a căii în zona pod-rampă acces. O.M.T. nr. 80/03.03.1993   B.C. nr. 1/1994  
XXVI-17 C 242-1993 Normativ pentru elaborarea studiilor de circulaţie din localităţi şi teritoriul de influenţă. O.M.L.P.A.T. nr. 11/N/06.04.1993   B.C. nr. 2/1994  
XXVI-18 ST 002-1996 Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale miniutuliajelor de construcţii prevăzute cu şenile de cauciuc pentru asigurarea protecţiei mediului şi a căilor de acces. O.M.L.P.A.T. nr. 52/N/15.07.1996   B.C. nr. 12/1999  
XXVI-19 AND 532-1997 Normativ privind reciclarea la rece a îmbracăminţilor rutiere. O.M.T. nr. 52/27.01.1998 M.Of., p I, nr. 127 bis/26.03.1998 B.T.R. nr. 12/2001  
XXVI-20 AND 535-1997 Instrucțiuni tehnice pentru determinarea stabilității în strat subțire a bitumului pentru drumuri-încercarea TFOT. Ordin A.N.D. nr. 146/15.10.1997   B.T.R. nr. 5/2001  
XXVI-21 AND 536-1997 Instrucțiuni tehnice pentru determinarea stabilității în strat subțire a bitumului pentru drumuri-încercarea RTFOT. Ordin A.N.D. nr. 146/15.10.1997   B.T.R. nr. 5/2001  
XXVI-22 NE 008-1997 Normativ privind îmbunătățirea terenurilor de fundare slabe, prin procedee mecanice și de compactare cu maiul foarte greu-caiet VIII. O.M.L.P.A.T nr. 60/N/3.11.1997   B.C. nr. 15/1998 Îşi încetează valabilitateaC 29–1977
XXVI-23   Norme tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere. O.M.T. nr. 571/19.12.1997 cu modificările ulterioare O.M.L.P.T.L. nr. 118/06.02.2002 M. Of., p I, nr.15/19.01.1998 M. Of., p I, nr.123/15.02.2002    
XXVI-24   Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice. O.M.T. nr. 46/27.01.1998 M. Of., p I, nr. 138 bis/06.04.1998    
XXVI-25   Norme privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator. O.M.T. nr. 43/27.01.1998 M. Of., p I, nr. 138 bis/06.04.1998    
XXVI-26   Norme tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor. O.M.T. nr. 45/27.01.1998 M. Of., p I, nr. 138 bis/06.04.1998    
XXVI-27   Norme privind amplasarea şi exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor. O.M.T. nr. 48/ 27.01.1998 M. Of. , p I, nr. 138 bis/ 06.04.1998    
XXVI-28   Norme tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale. O.M.T. nr. 47/27.01.1998 M. Of., p I, nr. 138 bis/ 06.04.1998    
XXVI-29 AND 545-1998 Normativ privind execuţia tratamentelor bituminoase cu agregate de balastieră neconcasate pe drumuri cu trafic redus. O.M.T. nr. 194/14.04.1999 M. Of., p I , nr. 327/09.07.1999 B.T.R. nr. 1/2006  
XXVI-30 GP 046-1998 Ghid de proiectare şi execuţie pentru construcţiile aferente căii de rulare a tramvaielor. Satisfacerea exigenţelor de calitate. O.M.L.P.A.T. nr. 77/N/13.12.1998   B.C. nr. 7/2000  
XXVI-31 AND 541-1998 Instrucțiuni tehnice privind confecționarea epruvetelor din mixturi asfaltice utilizând presa de compactare giratorie. Ordin A.N.D. nr. 147/06.11.1998   B.T.R. nr. 19/2002  
XXVI-32 AND 542-1998 Instrucțiuni tehnice privind determinarea modului de elasticitate dinamic al mixturilor asfaltice. Ordin A.N.D. nr. 148/06.11.1998   B.T.R. nr. 19/2002  
XXVI-33 AND 543-1998 Instrucțiuni tehnice privind determinarea fluajului static și dinamic al mixturilor asfaltice. Ordin A.N.D. nr. 146/06.11.1998   B.T.R. nr. 19/2002  
XXVI-34   Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale. O.M.T. nr. 50/27.01.1998 M. Of., p I, nr. 138 bis/06.04.1998    
XXVI-35   Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane. O.M.T. nr. 49/27.01.1998 M. Of., p I, nr. 138 bis/06.04.1998    
XXVI-36 GP 046-1998 Ghid de proiectare şi execuţie pentru construcţiile aferente căii de rulare a tramvaielor. Satisfacerea exigenţelor de calitate. O.M.L.P.A.T. nr. 77/N/13.12.1998   B.C. nr. 7/2000  
XXVI-37 AND 534-1998 Manual pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere și indicarea metodelor de remediere. O.A.N.D. nr. 56/4.09.1998      
XXVI-38 DD 507-1988 Instrucțiuni tehnice departamentale privind organizarea şi funcţionarea staţiilor amplasate în punctele de frontieră pentru cântărirea din mers şi verificarea gabaritelor la autovehicule de marfă din traficul internaţional. O.M.T.T.C. nr. 3.800/12.12.1998   Broşura  
XXVI-39 AND 544-1998 Metodologie de evaluare a priorității de execuție a pasajelor denivelate în punctele de intersecție dintre drumurile naționale și căile ferate. O.A.N.D. nr. 155/27.11.1998      
XXVI-40 NE 010-1999AND 556-1999 Normativ pentru execuţia tratamentelor bituminoase cu bitum aditivat. O.M.L.P.A.T. nr. 221/N/27.09.2000 Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001 B.T.R. nr. 6/2001 Îşi încetează valabilitateaCD 164-1987
XXVI-41 NE 011-1999AND 555-1999 Normativ pentru execuţia tratamentelor bituminoase cu emulsii pe bază de bitum modificat cu polimeri. O.M.L.P.A.T. nr. 221/N/27.09.2000 Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001 B.T.R. nr. 1/2001 Îşi încetează valabilitateaCD 164-1987
XXVI-42 ST 022-1999 Specificaţie tehnică privind proiectarea, execuţia şi exploatarea drumurilor comunale şi vicinale cu o singură bandă de circulaţie din mediul rural. O.M.L.P.A.T. nr. 66/N/07.09.1999   Ordinul publicat în B.C. nr.1/2000 şi B.C. nr. 7/2000  
XXVI-43 AND 560-1999 Normativ privind aplicarea soluției antifisură din mixturi asfaltice cu volum ridicat de goluri. Ordin A.N.D. nr. 113/26.08.1999   B.T.R. nr. 16/2002  
XXVI-44 AND 559-1999 Normativ privind aplicarea soluției antifisură din mortar asfaltic. Ordin A.N.D. nr. 112/26.08.1999   B.T.R. nr. 7/2001  
XXVI-45 AND 558-1999 Metodologie pentru executarea lucrărilor de cadastru al drumurilor publice. O.M.T. nr. 496/28.09.1998 și O.N.C.G.C. M. Of., p I, nr.2 32 /25.05.1999    
XXVI-46 AND 548-1999 Instrucțiuni tehnice privind determinarea comportării la oboseală a mixturilor asfaltice cu echipamentul ELLE-MATTA. Ordin A.N.D. nr. 79/09.06.1999   B.T.R. nr. 9/2001  
XXVI-47 AND 551-1999 Metodologie de determinare a caracteristicilor emulsiilor bituminoase cationice utilizate la lucrările de drumuri. Ordin A.N.D. nr. 91/12.07.1999   B.T.R. nr. 6/2001  
XXVI-48 AND 552-1999 Normativ privind condițiile tehnice de calitate ale emulsiilor bituminoase cationice utilizate la lucrările de drumuri. Ordin A.N.D. nr. 93/12.07.1999   B.T.R. nr. 6/2001  
XXVI-49 CD 16-2000 Normativ privind condiţiile de proiectare şi tehnologia de execuţie a lucrărilor de îmbrăcăminţi asfaltice uşoare. O.M.T.C.T. nr. 605/23.10.2003 şiOrdinul D.G. A.N.D. nr. 214/18.12.2000   B.C. nr. 2/2001 şi B.T.R. nr. 2/2001 îşi încetează valabilitateaCD 16-1978
XXVI-50 CD 63-2000 Normativ pentru proiectarea şi folosirea aparatelor de reazem din neopren pentru podurile de cale ferată şi şosea. O.M.T.C.T. nr. 612/23.10.2003 şi Ordinul D.G. A.N.D. nr. 180/06.11.2000 M. Of., p I, nr. 783/06.11.2003 B.T.R. nr. 12/2001 îşi încetează valabilitateaCD 63-1984
XXVI-51 NP 043-2000 Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri cu grinzi înglobate în beton. O.M.L.P.A.T. nr. 260/N/02.11.2000   B.C. nr. 7/2001  
XXVI-52 P 15-2000 Normativ pentru proiectarea aparatelor de reazem la podurile de şosea din beton armat. Ordin A.M. nr. 179/06.11.2000   B.T.R. nr. 21/2002 înlocuieşteP 15-78
XXVI-53 CD 75-2000 Normativ privind folosirea, întreținerea și repararea clădirilor din ramura drumuri. Ordin A.N.D. nr. 18/26.01.2001   B.T.R. nr. 6/2001  
XXVI-54   Norme metodologice privind condițiile de închidre a circulației și de instituire a resctricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului. Ordin M.T./M.I. nr. 1.112/411/2000   Broşură  
XXVI-55   Instrucțiuni tehnice privind metodologia de determinarea a planeității, rugozității și adâncimii făgașelor drumurilor cu ajutorul pamentului HAWKEYE 1000 și 2000. Decizia nr. 535/15.05.2012   B.T.R. nr. 10/2012  
XXVI-56 CD 155-2001 Normativ privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne. O.M.T.C.T. nr. 625/23.10.2003 şi O.D.G. AND nr. 17/26.01.2001 M. Of., pI, nr.786 /07.11.2003 B.T.R. nr. 2/2001 îşi încetează valabilitateaCD 155-85
XXVI-57 CD 99-2001 Normativ privind repararea şi întreţinerea podurilor şi podeţelor de şosea din beton, beton armat, beton precomprimat şi zidărie de piatră. O.M.T.C.T. nr. 608/23.10.2003 M.Of., p I , nr. 782/06.11.2003 B.T.R. nr. 3/2001  
XXVI-58 DD 502-2001 Normativ pentru execuţia tratamentelor din anrobate bituminoase cu granulozitate discontinuă. O.M.T.C.T. nr. 621/23.10.2003 M.Of., p I , nr. 779/ 06.11.2003 B.T.R. nr. 4/2001 îşi încetează valabilitateaDD 502-1987
XXVI-59 PD 46-2001 Normativ pentru calculul plăcilor armate pe două direcţii la podurile din beton armat . O.M.T.C.T. nr. 624/23.10.2003 M.Of., p I, nr. 786/07.11.2003 B.T.R. nr. 9/2001 îşi încetează valabilitateaPD 46-1979
XXVI-60 PD 177-2001 Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple şi semirigide (metoda analitică). O.M.T.C.T. nr. 609/23.10.2003 M.Of., p I, nr. 782/06.11.2003 B.T.R. nr. 1/2001 îşi încetează valabilitateaPD 177-1977
XXVI-61 CD 173-2001 Normativ departamental pentru amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice din afara localităţilor. Ordin A.N.D. nr. 144/12.07.2001   B.T.R. nr. 9/2001 înlocuişteCD 173-79
XXVI-62 AND 564-2001 Instrucțiuni tehnice privind metodologia de determinare a capacității portante a drumurilor cu deflectometrul MLY 10.000. Ordin A.N.D. nr. 77/26.03.2001   B.T.R. nr. 7/2001  
XXVI-63 CD 169-2001 Instrucțiuni tehnice pentru executarea îmbrăcăminților din beton de ciment cu polimeri pentru calea pe poduri și pasaje. Ordin A.N.D. nr. 45/06.02.2001   B.T.R. nr. 20/2002  
XXVI-64 AND 565-2001 Instrucțiuni tehnice privind metodologia de determinare a planeității suprafețelor drumurilor cu ajutorul BUMP Integratorului BI. Ordin A.N.D. nr. 78/26.03.2001   B.T.R. nr. 8/2001  
XXVI-65 AND 561-2001 Instrucțiunile privind plantațiile rutiere. Ordin A.N.D. nr. 21/26.01.2001   B.T.R. nr.10-11/2001  
XXVI-66 AND 562-2001 Instrucțiunile privind activitatea pepinierelor rutiere. Ordin A.N.D. nr. 19/26.01.2001   B.T.R. nr.11-12/2005  
XXVI-67 AND 563-2001 Instrucțiuni tehnice privind metodologia de determinare a planeității suprafeței drumurilor cu ajutorul analizorului de profil longitudinal APL 72. Ordin A.N.D. nr. 76/26.03.2001   B.T.R. nr. 8/2001  
XXVI-68 CD 31-2002 Normativ pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a capacităţii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple şi semirigide. O.M.T.C.T. nr.619/23.10.2003 M. Of., p I, nr.779/ 06.11.2003 B.T.R. nr. 2/2004 îşi încetează valabilitateaCD 31-1994
XXVI-69 NE 015-2002 Normativ pentru executarea lucrărilor de reparaţii a drumurilor cu beton rutier fluidifiant. O.M.T.C.T. nr. 1.719/17.10.2002   B.C. nr. 8/2004  
XXVI-70 NP 067-2002 Normativ pentru proiectarea lucrărilor de apărare a drumurilor, căilor ferate şi podurilor, împotriva acţiunii apelor curgătoare şi lacurilor. O.M.L.P.T.L. nr. 1.059/29.07.2002   B.C. nr. 15/2002 îşi încetează valabilitateaPD 161-1985
XXVI-71 AND 581-2002 Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a emulsiilor bituminoase cationice suprastabilizate. O.M.T.C.T. nr. 614/23.10.2003. M. Of., p I, nr. 779/06.11.2003 B.T.R. nr. 6/2005  
XXVI-72 AND 582-2002 Normativ privind proiectarea şi execuţia pietruirii drumurilor de pământ. Condiţii tehnice de calitate. O.M.T.C.T. nr. 603/23.10.2003 M. Of., p I, nr. 782/06.11.2003 B.T.R. nr. 4/2004  
XXVI-73 AND 539-2002 Normativ privind realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloză destinate executării îmbrăcăminţilor asfaltice. O.M.T.C.T. nr. 447/02.10.2003   B.T.R. nr. 18/2002 îşi încetează valabilitateaAND 539-1998
XXVI-74 CD 151-2002 Normativ privind realizarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment cu granulozitate discontinuă. O.M.T.C.T. nr. 623/23.10.2003 M. Of., p I , nr.786/ 07.11.2003 B.T.R. nr. 17/2002 îşi încetează valabilitateaCD 151-1985
XXVI-75 NE 014-2002 Normativ pentru executarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment în sistem de cofraje fixe şi glisante. O.M.T. nr. 1.718/17.10.2002   B.C. nr. 8/2004 îşi încetează valabilitateaC 22-1992
XXVI-76 NP 081-2002 Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide. O.M.T.C.T. nr.1.717/ 17.10.2002   B.C. nr. 6/2004, B.T.R. nr. 8/2005 şi B.T.R. nr. 2-3/2006  
XXVI-77 PD 162-2002 Normativ privind proiectarea autostrăzilor extraurbane. O.M.T.C.T. nr. 622/23.10.2003 M. Of., p I, nr.786/ 07.11.2003 B.T.R. nr.1/2004 îşi încetează valabilitateaPD 162-1983
XXVI-78 GP 068-2002 Ghid pentru proiectarea platformelor portuare. O.M.L.P.T.L. nr. 1.060/29.07.2002   B.C. nr. 15/2002  
XXVI-79 AND 585-2002 Normativ privind proiectarea şi execuţia îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment armat continuu. Decizia A.N.D. nr. 519/23.12.2002   B.T.R. nr. 1/2012  
XXVI-80 CD 152-2002 Normativ pentru dimensionarea ranforsărilor cu strat din agregate natural stabilizate cu lianţi puzzolanici ale sistemelor rutiere suple şi semirigide. Decizia A.N.D. nr. 150/21.03.2002   B.T.R. nr.17/2002 înlocuieşteAND 152-1985
XXVI-81 PD 162-2002 Normativ departamental privind proiectarea autostrăzilor extraurbane. O.M.T.C.T. nr. 622/23.10.2003 Mof , pI, nr. 786/7.11.2003 B.T.R. nr. 1/2004 înlocuieşteAND 162-1983
XXVI-82 PD 95-2002 Normativ privind proiectarea hidraulică a podurilor şi podeţelor. Decizia nr. 10/09.01.2002   B.T.R. nr. 13/2002 înlocuieştePD 95-1977
XXVI-83 GEx 006-2002 Ghid pentru întreţinerea, repararea şi etanşarea construcţiilor subterane pentru metroul din Bucureşti. O.M.L.P.T.L. nr. 1.716/17.10.2002   B.C. nr. 6/2003  
XXVI-84 AND 513-2002 Instrucţiunile tehnice departamentale privind proiectarea, execuţia, revizia şi întreţinerea drenurilor pentru drumurile publice. Decizia A.N.D. nr. 09/09.01.2002   B.T.R. nr. 15/2002 înlocuiesteAND 513-1991
XXVI-85 AND 571-2002 Catalog de studii de ranforsare a structurilor rutiere şi semirigide pentru sarcina de 115 KN pe osia simplă. Decizia A.N.D. nr. 494/10.12.2002   B.T.R. nr. 1/2012  
XXVI-86 CD 139-2002 Normativ pentru protecţia anticorozivă a elementelor din beton ale suprastructurilor podurilor expuse factorilor climatici, noxelor şi acţiunii fondanţilor chimici utilizaţi pe timp de iarnă. Decizia A.N.D. nr. 240/27.06.2002   B.T.R. nr. 20/2002  
XXVI-87 AND 554-2002 Normativ privind lucrările de întreținere și reparare a drumurilor publice. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 13/1.09.2002   B.T.R. nr. 13/2002  
XXVI-88 AND 579-2002 Matrice O-D și curenții de circulație determinați pe rețeaua de drumuri naționale pe baza rezultatelor anchetelor O-D și a recensămîntului de circulație din anul 2000. Decizia A.N.D. nr. 363/21.10.2002   B.T.R. nr.21/2002  
XXVI-89 AND 580-2002 Recensămîntul general de circulație din anul 2000. Decizia A.N.D. nr. 362/21.10.2002   B.T.R. nr. 21/2002  
XXVI-90 AND 574-2002 Normativ privind determinarea compoziției chimice a bitumurilor prin cromatografie în start subțire cu detector de ionizare în flacără. Metoda IATROSCAN. Ordin A.N.D. nr. 190/08.05.2002   B.T.R. nr. 19/2002  
XXVI-91 AND 577-2002 Normativ privind execuția și controlul calității hidroizolației la poduri. Decizia A.N.D. nr. 242/27.06.2002   B.T.R. nr. 17/2002  
XXVI-92 AND 566-2002 Normativ pentru execuția mixturilor asfaltice drenante. Decizia A.N.D. nr. 12/09.01.2002   B.T.R. nr. 14/2002  
XXVI-93 AND 569-2002 Instrucțiuni tehnice pentru utilizarea mixturilor asfaltice modificate de CAPS la calea de pod și la îmbrăcămițile rutiere. Decizia A.N.D. nr.18/17.01.2002   B.T.R. nr. 19/2002  
XXVI-94 AND 578-2002 Normativ pentru execuția plăcilor de suprabetoane a podurilor sub trafic. Decizia A.N.D. nr. 249/09.07.2002   B.T.R. nr. 24/2002  
XXVI-95 CD 127-2002 Instrucțiuni tehnice de execuție a straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu lianți puzzolanici. Decizia A.N.D. nr. 7/09.01.2002   B.T.R. nr. 18/2002  
XXVI-96 NE 022-2003 Normativ privind determinarea adezivităţii lianţilor bituminoşi la agregate. O.M.T.C.T. nr. 482/08.10.2003 M. Of., p I, nr. 165/25.02.2004 B.T.R. nr. 4/2004  
XXVI-97 CD 148-2003 Ghid privind tehnologia de execuție a straturilor de fundație din balast. O.M.T.C.T. nr. 478/08.10.2003   B.T.R. nr. 2/2004  
XXVI-98 CD 76-2003 Normativ departamental pentru întreținerea și repararea podurilor metalice de șosea. Decizia A.N.D. nr. 90/27.06.2002   Broșura  
XXVI-99 NE 017-2003 Normativ privind realizarea şi urmărirea în timp a protecţiei structurilor subterane ale metroului împotriva curenţilor de dispersie produşi de circulaţia trenurilor de metrou. O.M.T.C.T. nr. 309/16.09.2003   B.C. nr. 15/2004  
XXVI-100 P 19-2003 Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor-tip de podeţe pentru drumuri. O.M.T.C.T. nr. 310/16.09.2003   B.T.R. nr. 3/2004 şi B.T.R nr. 8/2005 îşi încetează valabilitateaP 19/1986
XXVI-101 NE 021-2003 Normativ privind stabilirea cerinţelor tehnice de calitate a drumurilor, legate de cerinţele utilizatorilor. O.M.T.C.T. nr. 480/08.10.2003 M. Of., pI, nr. 160/24.02.2004 B.T.R. nr. 4/2004  
XXVI-102 CD 118-2003 Normativ pentru execuţia rosturilor din asfalt turnat armat în vederea asigurării continuizării căii la podurile de şosea din beton armat şi beton precomprimat. O.M.T.C.T. nr. 904/11.05.2004 M. Of., p I, nr.659bis/22.07.2004 B.T.R. nr. 1/2005 îşi încetează valabilitateaCD 118-79
XXVI-103 CD 170-2003 Ghid privind realizarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natură calcaroasă. O.M.T.C.T. nr. 479/08.10.2003 M.Of. , p I , nr.160 /24.02.2004 B.T.R. nr. 2/2004 și nr.8/2005 îşi încetează valabilitateaCD 170-1998
XXVI-104 DD 509-2003 Normativ privind reciclarea mixturilor asfaltice la cald, în staţii fixe. O.M.T.C.T. nr. 906/11.05.2004 M. Of., p I, nr. 659 bis/22.07.2004 B.T.R. nr. 1/2005 îşi încetează valabilitateaAND 509-1989
XXVI-105 NE 023-2003 Normativ pentru executarea straturilor de bază din beton slab la autostrăzi. O.M.T.C.T. nr. 483/08.10.2003 M. Of., p I , nr. 165/25.02.2004 B.T.R. nr. 3/2004  
XXVI-106 NE 024-2003 Normativ privind executarea straturilor de beton poros la benzile de staţionare şi de urgenţă la autostrăzi. O.M.T.C.T. nr. 481/08.10.2003 M. Of. , p I , nr. 165 /25.02.2004 B.T.R. nr. 3/2004  
XXVI-107 AND 523-2003 Normativ privind execuţia straturilor bituminoase foarte subţiri la rece. O.M.T.C.T. nr. 905/11.05.2004 M. Of. , p I , nr.659bis/22.07.2004 B.T.R. nr. 1/2005 îşi încetează valabilitateaAND 523-98
XXVI-108 NE 025-2003 Normativ privind intervenţii de urgenţă la îmbrăcăminţi bituminoase pe timp friguros. O.M.T.C.T. nr. 1.608/09.02.2004 M. Of., p I, nr. 100 /31.01.2005 B.T.R. nr. 11/2004  
XXVI-109 AND 540-2003 Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintei bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple şi semirigide. O.M.T.C.T. nr.907/11.05.2004 Completat de O.M.T.C.T. nr. 952/16.06.2005 M. Of. , p I, nr. 397 bis/11.05.2003
M. Of., p I., nr.559/ 30.06.2005
B.T.R. nr. 7/2005 îşi încetează valabilitateaAND 540-1998
XXVI-110 ID 28-2004 Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a cablurilor în profilul transversal al căii ferate. O.M.T.C.T nr. 572/24.03.2004 M. Of., p I , nr. 456 bis/20.05.2004    
XXVI-111 NP 085-2004 Normativ privind evaluarea stării de degradare a îmbrăcaminţilor din beton de ciment ale suprafeţelor aeroportuare. O.M.T.C.T. nr. 471/15.03.2004 M. Of., p I, nr. 416 bis/10.05.2004    
XXVI-112 NP 095-2004 Normativ privind proiectarea zonei platformei căii din punct de vedere al protecţiei împotriva îngheţului. O.M.T.C.T nr. 570/24.03.2004 M. Of., p I , nr. 456 bis/20.05.2004    
XXVI-113 CD 27-2004 Normativ privind utilizarea traverselor de beton precomprimat la linii de cale ferată. O.M.T.C.T nr. 571/24.03.2004 M .Of., p I , nr. 456 bis/20.05.2004    
XXVI-114 NE 026-2004 Normativ privind reciclarea la cald a îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase. O.M.T.C.T nr. 507/16.03.2004 M. Of., p I , nr. 323/14.04.2004 B.T.R. nr. 7/2005  
XXVI-115 NE 029-2004 Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a aditivilor pentru bitumurile rutiere. O.M.T.C.T nr. 1.032/26.05.2004 M. Of., p I, nr. 511/07.06.2004 B.T.R. nr. 6/2005  
XXVI-116 NE 030-2004 Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a materialelor antiderapante şi a fondanţilor chimici, utilizate pentru întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă. O.M.T.C.T nr. 1.031/26.05.2004 M. Of., p I, nr. 511/07.06.2004 B.T.R. nr. 6/2005  
XXVI-117 GP 108-2004 Ghid pentru proiectarea planurilor generale de aerodromuri. O.M.T.C.T. nr. 166//15.02.2005 M. Of., p I, nr. 347 bis/25.04.2005 B.C. nr. 7-8/2006  
XXVI-118 NE 032-2004 Normativ pentru întreţinerea şi reparaţia liniilor de cale ferată pentru circulaţia trenurilor cu viteze până la 200 km/h. O.M.T.C.T. nr. 167/15.02.2005 M. Of., p I, nr. 352 bis/26.04.2005 B.C. nr. 2/2005  
XXVI-119 MP 038-2004 Metodologie privind proiectarea aparatelor de cale. O.M.T.C.T. nr. 168//15.02.2005 M. Of., p I, nr. 365 bis/28.04.2005 B.C.nr.5/2006  
XXVI-120 AND 589-2004 Caiete de sarcini generale commune lucrărilor de drum. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 237/12.05.2004   B.T.R. nr.7-12/2004  
XXVI-121 AND 590-2004 Caiete de sarcini generale commune lucrărilor de drum. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 243/20.05.2004   B.T.R. nr. 6/2004  
XXVI-122 NP 109-2004 Normativ privind proiectarea liniilor şi staţiilor de cale ferată pentru viteze până la 200 km/h. O.M.T.C.T. nr. 169//15.02.2005 M. Of., p I, nr. 370 bis/03.05.2005 B.C. nr. 4/2005  
XXVI-123 NP 111-2004 Normativ pentru dimensionarea straturilor de bază din beton de ciment ale structurilor rutiere. O.M.T.C.T. nr. 197/15.02.2005 M. Of., p I, nr. 431 bis/23.05.2005 B.C. nr. 4/2005 şi B.T.R. nr. 9-10/2005  
XXVI-124 NP 115-2004 Normativ privind proiectarea infrastructurilor de beton şi beton armat pentru poduri. O.M.T.C.T. nr. 171/15.02.2005 M. Of., p I, nr. 37 4bis/04.05.2005 B.C. nr. 16/2005  
XXVI-125 NP 116-2004 Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide şi suple pentru străzi. O.M.T.C.T. nr. 196/15.02.2005 M. Of., p I, nr. 438 bis/24.05.2005 B.C. nr. 3/2005  
XXVI-126 NP 104-2004 Normativ pentru proiectarea podurilor din beton şi metal. Suprastructuri pentru poduri de şosea, cale ferată şi pietonale, precomprimate exterior. O.M.T.C.T. nr. 277/23.02.2005 M. Of., p I, nr. 554 bis/29.06.2005 B.C. nr. 10-13/2005  
XXVI-127 NE 031-2004 Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru căi de comunicaţie cu folii din mase plastice. O.M.T.C.T. nr. 177/15.02.2005 M. Of., p I, nr. 406 bis/13.05.2005 B.C. nr. 21/2005  
XXVI-128 NE 033-2005 Normativ pentru întreţinerea şi repararea străzilor. O.M.T.C.T. nr. 2.100/30.11.2005 M. Of., p I, nr. 1.156 bis/20.12.2005 B.C. nr. 6/2006 şi B.C. nr. 4/2005 se abrogăNE 033-2004 (revizuire C 270-1991)
XXVI-129 AND 522-2006 Instrucțiuni pentru stabilirea stării tehnice a unui pod. Ordin D.G.A.N.D. nr. 19/17.01.2002   B.T.R. nr. 16/2002  
XXVI-130 AND 504-2007 Normativ pentru revizuirea drumurilor pubice. Decizia A.N.D. nr. 209/24.04.2007   B.T.R. nr. 11/2006  
XXVI-131 AND 505-2007 Normativ privind activitatea districtului de drumuri. Decizia A.N.D. nr. 212/24.04.2007   B.T.R. nr. 12/2006  
XXVI-132 AND 514-2007 Metodologie privind efectuarea recepției lucrărilor de înteținere și reparare curentă drumuri poduri. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 210/24.04.2007   B.T.R. nr. 12/2006 îşi încetează aplicabilitatea AND 514-2000
XXVI-133 AND 595-2007 Ghid pentru prognozarea posibilităţilor compactării pământurilor şi materialelor granulate în condiţii optime la lucrările de drumuri şi autostrăzi. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 32/2007     perioada de valabilitate 2 ani
XXVI-134 AND 597-2007 Instrucțiuni privind organizarea și activitatea secției de drumuri. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 212/24.04.2007   B.T.R. nr. 11/2006  
XXVI-135 PD 216-2008 Normativ pentru execuția tratamentelor bituminoase duble inverse pe îmbrăcăminți din beton de ciment. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 21/13.01.2009   B.T.R. nr. 2/2010 Îşi încetează valabilitateaPD 216-2001
XXVI-136 AND 567-2008 Normativ privind Sistemul Național de Management pentru situații de urgență la drumurile publice. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 960/03.10.2008   B.T.R. nr. 2/2010  
XXVI-137   Catalog de măsuri pentru circulația în localități liniare Document de avizare 192/198/28.11.2008   B.T.R. nr. 10-11/2011  
XXVI-138 AND 583-2009 Normativ pentru determinarea condiţiilor de relief pentru proiectarea drumurilor şi stabilirea capacităţii de circulaţie a acestora. Decizia A.N.D. nr. 165/03.03.2009   B.T.R. nr. 12/2011 InlocuieşteAND 583-2002
XXVI-139   Ghid pentru prevenirea lunecușului și a înzăpezirii drumurilor publice. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 9/01.07.2009 Broşură    
XXVI-140   Ghid privind revenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 9/01.07.2009 Broşură    
XXVI-141 AND 600-2010 Normativ pentru amenajarea intersecţiilor la nivel pe drumuri publice. Decizia C.N.A.D.N.R. nr.898/11.11.2010   B.T.R. nr. 4/2010 perioada de valabilitate 2 ani
XXVI-142 AND 596-2010 Normativ pentru întreţinerea autostrăzilor pe criterii de performanţă. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 215/06.05.2010   B.T.R. nr. 1/2010  
XXVI-143 AND 586-2010 Normativ pentru evaluarea stării tehnice a lucrărilor de consolidare aferente drumurilor publice. Ordin C.N.A.D.N.R. nr. 271/02.06.2010   B.T.R. nr. 7/2011  
XXVI-144 AND 599-2010 Normativ pentru întreţinerea drumurilor naţionale pe criterii de performanţă. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 481/31.08.2010   B.T.R. nr. 3/2010  
XXVI-145 AND 576-2010 Normativ privind lucrările de întreținere pentru remedierea degradărilor la îmbrăcămințile rutiere bituminoase pe drumurile publice reabilitate. Decizia C.N.A.D.N.R. nr.4 80/31.08.2010   B.T.R. nr. 3/2010  
XXVI-146 CD 138-2010 Normativ privind criteriile de determinare a stării de viabilitate a podurilor de șosea din beton, beton armat și beton precompromat metal și compoziție. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 938/24.11.2010   B.T.R. nr. 5/2011  
XXVI-147 AND 601-2010 Metodologia de efectuare a analizei riscurilor privind cerințele minime de circulație pentru tunelurile situate pe secțiunile naționale ale rețelei rutiere Trans-Europene TEN-T. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 939/24.11.2010   B.T.R. nr. 6/2011  
XXVI-148 PD 189-2012 Normativ pentru determinarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 1.127/13.09.2012   B.T.R. nr. 1/2013 Îşi încetează valabilitateaPD 189-2001
XXVI-149 AND 530-2012 Instrucțiuni privind controlul calității terasamentelor rutiere. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 786/28.06.2012   B.T.R. nr. 6-7/2012  
XXVI-150 AND 584-2012 Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punctul de vedere al capacităţii portante şi al capacităţii de circulaţie. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 798/02.07.2012   B.T.R. nr. 12/2012  
XXVI-151 AND 604-2012 Ghid pentru planificarea şi proiectarea semnalizării rutiere de orientare şi informare pentru asigurarea continuităţii, uniformităţii şi cogniscibilităţii acestuia. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 853/10.07.2012   B.T.R. nr. 8-9/2012  
XXVI-152 AND 593-2012 Normativ pentru sisteme de protective pentru siguranţa circulaţiei pe drumuri, poduri şi autostrăzi. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 1.441/15.11.2012   B.T.R. nr. 11/2012 Se află în procedura de revizuire
XXVI-153 AND 602-2012 Metode de investigare a traficului rutier. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 95/23.01.2012   B.T.R. nr. 4-5/2012  
XXVI-154 AND 603-2012 Ghidul privind condițiile de iluminat la drumurile națioanle și autostrăzi. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 175/13.02.2012   B.T.R. nr. 2-3/2012  
XXVI-155 AND 525-2013 Normativ privind prevenirea si combaterea înzapezirii drumurilor publice. O.M.D.R.A.P./O.D.P.I.I.S. nr. 2.170/16.06.2013 şi 289/17.06.2013 M. Of., p I, nr. 395/01.07.2013 B.T.R. nr. 6/2013 AND 525-2005Se află în procedura de revizuire
XXVI-156 AND 546-2013 Normativ privind execuția la cald a îmbrăcăminţilor bituminoase pentru calea pe pod. Decizia C.N.A.D.N.R nr. 1.278/11.09.2013   B.T.R. nr. 11-12/2013 Îşi încetează valabilitateaAND 546-1999
XXVI-157 CD 129-2013 Normativ pentru execuţia terasamentelor rutiere cu cenuşă de termocentrală. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 1.279/09.11.2013   B.T.R. nr. 10/2013 Îşi încetează valabilitateaCD 129-1979
XXVI-158 CD 147-2013 Normativ pentru execuţia betoanelor rutiere cu adaos de cenuşă de termocentrală. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 1.282/12.09.2013   B.T.R. nr. 10/2013  
XXVI-159 PD 165-2013 Normativ privind alcătuirea şi calculul structurilor de poduri şi de podeţe de şosea cu suprastructuri monolit şi prefabricate. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 1.126/13.09.2012   B.T.R. nr. 3-5/2013 Îşi încetează valabilitateaPD 165-2000
XXVI-160 AND 594-2013 Ghid privind evaluarea riscului producerii riscului alunecărilor de teren în zona drumului. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 1.220/29.08.2013   B.T.R. nr. 7/2013  
XXVI-161 AND 598-2013 Normativ privind proiectarea drumurilor expres pe reţeaua rapidă de comunicaţii. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 1.221/29.08.2013   B.T.R. nr. 11-12/2013  
XXVI-162 AND 547-2013 Normativ pentru prevenirea și remedierea defecțiunilor la îmbrăcăminți rutiere moderne. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 1.277/11.09.2013   B.T.R. nr. 8-9/2013  
XXVI-163 AND 592-2014 Normativ privind utilizarea materialelor geosintetice la ranforsarea structurilor rutiere cu straturi asfaltice. Ordin D.P.I.I.S.P.P.P.P.E. nr. 472/29.08.2014   B.T.R. nr. 2-3/2014 înlocuieşte AND 592/2006
XXVI-164 AND 605-2016 Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiţii tehnice de proiectare, preparare şi punere în operă a mixturilor asfaltice. O.M.D.R.A.P.F.E./O.M.Tr. nr. 6.970/29.11.2017 şi 1.779/12.12.2017 M. Of., p I, nr. 126 bis/09.02.2018 http://www.cnadnr.ro/ro/comunicare/publicatii/executie înlocuieşte AND 605-2014
XXVI-165 DD 506-2015 Normativ privind organizarea şi efectuarea anchetelor de circulaţie, origine destinaţie. Pregătirea datelor în vederea prelucrării. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 155/02.12.2015   B.T.R. nr. 6/2014 îşi încetează valabilitateaDD 506-2001
XXVI-166 AND 557-2015 Instrucțiuni pentru efectuarea înregistrărilor circulației rutiere pe drumurile publice. Ordin M. T. nr. 481/23.03.2015   B.T.R. nr. 6/2014