A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Monitorul Oficial al României
Nr./dată
Buletinul Construcţiilor
Nr./dată
XXVII-1 MP 012-2001 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor social-culturale şi a instalaţiilor aferente acestora. O.M.L.P.T.L. nr. 1.605/02.11.2001   B.C. nr. 7/2002 şi Broșura IPCT  
XXVII-2 SC 006-2001 Soluţii cadru pentru reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de încălzire din clădiri de locuit. O.M.L.P.T.L. nr. 1.625/02.11.2001   B.C. nr. 5/2002  
XXVII-3 MP 013-2001 Metodologie privind stabilirea ordinii de priorităţi a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente. Program cadru al programului naţional anual de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente. O.M.L.P.T.L. nr. 1.626/02.11.2001   B.C. nr. 5/2002  
XXVII-4 GT 038-2002 Ghid pentru determinarea performanţelor energetice ale instalaţiilor de încălzire şi de apă caldă de consum din clădirile social-culturale existente, în vederea reabilitării şi modernizării acestora. O.M.L.P.T.L. nr. 937/02.07.2002   B.C.nr. 13/2003  
XXVII-5 GT 036-2002 Ghid pentru efectuarea expertizei termice şi energetice a clădirilor de locuit existente şi a instalaţiilor de încălzire a apei calde de consum, aferente acestora. O.M.L.P.T.L. nr. 934/02.07.2002   B.C. nr. 3/2003  
XXVII- 6 MP 019-2002 Metodologie privind reabilitarea şi modernizarea anvelopei şi a instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum la blocurile de locuinţe cu structura din panouri mari. O.M.T.C.T. nr. 1.412/26.09.2002   B.C. nr. 7/2004  
XXVII- 7 NP 060-2002 Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higro-energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente în vederea reabilitărilor termice. O.M.T.C.T. nr. 933/02.07.2002   B.C. nr. 18/2003  
XXVII- 8 MP 037-2004 Metodologie privind determinările termografice în construcţii. O.M.T.C.T. nr. 711/13.04.2004 M. Of., p I, nr. 405/06.05.2004 B.C. nr. 9/2007  
XXVII-9 GP 109-2004 Ghid privind reabilitarea şi modernizarea termică a anvelopei şi a instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum, la blocuri de locuinţe cu structură mixtă, realizate după proiecte tip. O.M.T.C.T. nr. 278/23.02.2005  
B.C. nr. 17/2005
 
XXVII-10 GP 110-2004 Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe cu regim de înălţime până la P+9E, realizate după proiecte tip, prin transformarea acoperişurilor tip terasă în acoperişuri înclinate, cu amenajarea de poduri neîncălzite sau mansarde. O.M.T.C.T. nr. 364/08.03.2005
M. Of., p I, nr. 1.177 bis/27.12.2005
B.C. nr. 17/2005  
XXVII-11 Mc 001-2022 Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor. O.M.D.L.P.A. nr.16/05.01.2023 M. Of., p I, nr. 46 și 46bis din 17 ianuarie 2023  

la data intrării în vigoare (16 februarie 2023) Mc 001/1-2006, Mc 001/3-2006 și Mc 001/5-2009 se abrogă

prin excepție, la data intrării în vigoare (16 iulie 2023) Mc 001/2-2006 și  Mc 001/4-2009 se abrogă
 

Mc 001/6-2013

Parametrii climatici necesari determinării performanței energetice a clădirilor noi și existente, dimensionării instalațiilor de climatizare a clădirilor și dimensionării higrotermice a elementelor de anvelopă ale clădirilor. Partea a VI-a.

O.M.D.R.A.P. nr. 2.210/26.06.2013

M. Of., p I, nr. 561 bis/04.09.2013

 
XXVII-12   Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri. O.M.D.R.T. nr. 2.237/30.09.2010 M. Of., p I , nr. 683/08.10.2010    
XXVII-13 Gex 009-2013 Ghid privind inspecția sistemelor de climatizare în clădiri. O.M.D.R.A.P. nr. 1.778/2013 M. Of., p I, nr. 301 bis/27.05.2013    
XXVII-14 Gex 010-2013 Ghid privind inspecţia energetică a cazanelor şi a sistemelor de încălzire din clădiri. O.M.D.R.A.P. nr. 2.121/06.06.2013 M. Of., p I, nr.373 bis/25.06.2013    
XXVII-15

GP 123-2013

GP 123-2013 completare

Ghid privind proiectarea și executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe.

O.M.D.R.A.P. nr. 2.211/26.06.2013

O.M.D.L.P.A. nr. 1.311/2021

M. Of., p I, nr. 53 bis/26.08.2013

M. Of., p I, nr. 920/27.09.2021

B.C. nr. 1/2013  
XXVII-16 SC 007-2013 Soluții cadru privind reabilitarea termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente. O.M.D.R.A.P. nr. 2.280/05.07.2013 M. Of., p I, nr. 540 bis/27.08.2013   se abrogă SC 007-2002
XXVII-17 GEx 011-2015 Ghid de bună practică pentru proiectarea instalaţiilor de ventilare/climatizare în clădiri. O.M.D.R.A.P. nr. 819/06.10.2015 M. Of., p I, nr. 834 bis/09.11.2015    
XXVII-18 GEx 013-2015 Ghid privind utilizarea surselor regenerabile de energie la clădirile noi şi existente. O.M.D.R.A.P. nr. 825/07.10.2015 M. Of., p I, nr. 826 bis/05.11.2015    
XXVII-19 GEx 012-2015 Ghid de bună practică pentru proiectarea instalaţiilor de iluminat/proiectare în clădiri. O.M.D.R.A.P. nr. 833/08.10.2015 M. Of., p I, nr. 833 bis/09.11.2015    
XXVII-20 RTC 3 - 2022

Ghid privind implementarea măsurilor de creștere a performanței energetice aplicabile clădirilor existente, în etapele de proiectare, execuție și recepție, exploatare și urmărire a comportării în timp pentru îndeplinirea cerințelor nZEB

O.M.D.L.P.A. nr. 2819/02.11.2022

Monitorul Oficial al României nr. 1099 și 1099 bis, Partea I, din 15 noiembrie 2022   Reglementarea tehnică RTC 3 -2022 intră în vigoare în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial (15 decembrie 2022).
XXVII-21 RTC 4 - 2022

Ghid privind implementarea măsurilor de creștere a performanței energetice aplicabile clădirilor noi, în etapele de proiectare,execuție și recepție, exploatare și urmărire a comportării în timp pentru îndeplinirea cerințelor nZEB

O.M.D.L.P.A. nr. 2818/02.11.2022

Monitorul Oficial al României nr. 1098 și 1098 bis, Partea I, din 15 noiembrie 2022

 

Reglementarea tehnică RTC 4 -2022 intră în vigoare în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial (15 decembrie 2022).