Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Monitorul Oficial al României
Nr./dată
Buletinul Construcţiilor
Nr./dată
XXVIII-1 C 58-1996 Siguranţa la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor şi produselor combustibile din lemn şi textile utilizate în construcţii. O.M.L.P.A.T. nr. 24/N/03.04.1996   B.C. nr. 10/1996 îşi încetează valabilitatea C 58–1986
XXVIII-2 P 118-1999 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor. O.M.L.P.A.T. nr. 27/N/07.04.1999  

B.C. nr. 7/1999

ÎN ATENŢIA UTILZATORILOR: ediţia a III-a a Normativului P 118-99, publicat în broşura I.P.C.T.-S.A. nu este aplicabilă (text modificat faţă de textul aprobat prin ordin de ministru O.M.L.P.A.T. nr.27/N/07.04.1999)

îşi încetează valabilitateaP 118–1983. *se va avea în vedere O.M.D.L.P.L./O.M.I.R.A. nr. 269/431-2008 publicat în M. Of, P I nr. 313 din 22/04/2008**
XXVIII-3 MP 008-2000 Manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor normativului de siguranţă la foc P 118-1999. O.M.L.P.A.T. nr. 31/N/22.05.2000   B.C. nr. 8/2001  
XXVIII-4 ST 040-2000 Specificaţie tehnică pentru sisteme de stingere a incendiilor folosind generatoare de aerosoli tip FIREPRO. O.M.L.P.A.T. nr. 342/N/19.12.2000   Ordin în: B.C. nr. 2/2001
Reglementarea în B.C. nr. 6/2001
 
XXVIII -5 GP 055-2000 Ghid pentru verificarea la foc a elementelor structurale ale construcţiilor din oţel. O.M.L.P.A.T. nr. 262/N/02.11.2000   B.C. nr. 10/2001  
XXVIII -6 NP 046-2000 Normativ pentru verificare la foc a elementelor structurale ale construcţiilor din oţel. O.M.L.P.A.T. nr. 263/N/02.11.2000   B.C. nr. 10/2001  
XXVIII-8 GT 030-2001 Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc la săli aglomerate. O.M.L.P.T.L. nr. 1.613/02.11.2001   B.C. nr. 6 /2002  
XXVIII-9 GT 049-2002 Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru clădiri în domeniul sănătăţii. O.M.L.P.T.L. nr. 2.003/16.12.2002 Ordin în: M. Of., p I, nr. 945/23.12.2002 B.C. nr. 1/2004  
XXVIII-10 GT 050-2002 Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru cămine de bătrâni şi persoane cu handicap. O.M.T.C.T. nr. 2.002/16.12.2002   B.C. nr. 1/2004  
XXVIII-11 GP 069-2002 Ghid de proiectare pentru instalaţii de stingere a incendiilor cu ceaţă de apă. O.M.L.P.T.L. nr. 1.056/26.07.2002   B.C. nr. 4/2003  
XXVIII-12 NP 071-2002 Normativ privind proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor speciale privind prevenirea şi stingerea incendiilor. O.M.L.P.T.L. nr.1.065/30.07.2002   B.C. nr. 14/2002 îşi încetează valabilitatea PD 196-1989
XXVIII-13 NP 073-2002 Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor din domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. O.M.L.P.T.L. nr. 1.992/13.12.2002 M. Of., p I, nr. 944/23.12.2002 B.C. nr .4/2003  
XXVIII-14 NP 127:2009 Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme. O.M.D.R.L. nr. 1.078/16.12.2009 şiO.M.A.I. nr. 326/31.12.2009 M.Of., p I, nr. 74/02.02.2010 B.C. nr. 12/2010 orice dispoziţii contrare privind securitatea la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme, se abrogă
XXVIII-15 P 118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de stingere. O.M.D.R.A.P. nr. 2.463/08.08.2013, modificat prin O.M.D.R.A.P. nr. 6026/25.10.2018 M. Of., p I, nr. 595 bis/24.09.2013 şi M. Of., p I, nr. 966/15.11.2018   se abrogă NP 086-2005; varianta publicată în Buletinul construcţiilor nr. 2/2013 nu include modificările şi completările aduse reglementării tehnice prin O.M.D.R.A.P. nr. 6026/25.10.2018
XXVIII-16 P 118/3-2015 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu. O.M.D.R.A.P. nr. 364/09.03.2015, modificat prin O.M.D.R.A.P. nr. 6025/25.10.2018 M. Of., p I, nr. 243 bis /09.04.2015 şi M. Of., p I, nr. 977/19.11.2018   îşi încetează aplicabilitatea I 18/2-2002 precum şi orice alte dispoziţii contrare
XXVIII-17 RTC 2- 2022

Normativ privind criteriile minime de performanță a corturilor din punct de vedere al cerinței securitate la incendiu.

O.M.D.L.P.A. nr. 1447/19.07.2022

M. Of., p I, nr. 761/29.VII.2022