A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Monitorul Oficial al României Buletinul ConstrucţiilorNr./dată
XXIX-1   Regulamentul general de urbanism. H.G. nr. 525/27.06.1996 M. Of., p I, nr. 149/16.07.1996    
XXIX-2 GP 038-1999 Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al Planului Urbanistic General. O.M.L.P.A.T. nr. 13/N/10.03.1999 M. Of., p I, nr. 187/30.04.1999    
XXIX-3 GM 010-2000 Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic zonal. O.M.L.P.A.T. nr. 176/N/16.08.2000 M. Of., p I, nr. 399/25.08.2000
   
 
XXIX-4 GM 009-2000 Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic de detaliu. O.M.L.P.A.T. nr. 37/N/08.06.2000 M.Of., p I, nr. 345/25.07.2000    
XXIX-5   Normelor metodologice privind exigentele minime de continut ale documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru zonele de riscuri naturale. H.G. nr. 382/02.04.2003 M. Of., p I, nr. 263/16.04.2003    
XXIX-6   Metodologie de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (P.U.Z.). O.M.T.C.T. nr.562/20.10.2003 M. Of., p I, nr. 125 bis/11.02.2004    
XXIX-7   Metodologia de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. O.M.D.R.T. nr. 2.701/30.12.2010 M. Of., p I, nr. 47/19.01.2011