Nr. crt.

Reglementarea tehnică

Publicaţia în care a apărut

Observaţii

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Act normativ de aprobare

Monitorul Oficial al României
Nr./dată

Buletinul Construcţiilor
Nr./dată

III-1

C 213-1983

Instrucţiuni pentru completarea formularului de evidenţă a studiilor geotehnice conform prevederilor STAS 1242/1 – 1981.

Decizia I.C.C.P.D.C.nr. 26/28.04.1983

 

B.C. nr.7/1983

 

III-2

C 196-1986

Instrucţiuni tehnice pentru folosirea pământurilor stabilizate la lucrările de fundaţii.

Decizia I.C.C.P.D.C.nr. 30/03.10.1986

 

B.C. nr.8/1986

îşi încetează valabilitatea C 196–1979

III-3

C 215-1988

Instrucţiuni tehnice pentru elemente de fundaţii din beton cu adaos de cenuşă de centrale termoelectrice situate în terenuri cu agresivităţi naturale şi industriale.

Decizia I.C.C.P.D.C.nr. 83/06.12.1988

 

B.C. nr.6/1988

îşi încetează valabilitatea C 215–1983

III-4

C 159-1989

Instrucţiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrării cu con, penetrare statică penetrare dinamică, vibropenetrare.

Decizia I.C.C.P.D.C.nr. 42/18.12.1989

 

B.C. nr.4/1990

îşi înceteaza valabilitatea C 159-1973 şi C 176–1984

III-5

 

C 230-1989

 

Îndrumator de proiectare şi execuţie a gropilor ştanţate pentru fundaţii.

Decizia I.C.C.P.D.C.nr. 19/18.05.1989

 

B.C. nr.12/1989

 

III-6

C 241-1992

Metodologie de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenului de fundare la solicitări seismice.

O.M.L.P.A.T. nr. 8/N/12.03.1993

 

B.C. nr.9/1993

 

III-7

C 251-1994

Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea, recepţionarea lucrărilor de îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundare prin metoda îmbunătăţirii cu materiale locale de aport pe cale dinamică.

O.M.L.P.A.T. nr. 4/N/11.02.1994

 

B.C. nr.7/1994

 

III-8

C 252-1994

Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea şi recepţionarea lucrărilor de fundaţii pe piloţi scurţi executaţi pe loc prin vibropresare.

O.M.L.P.A.T. nr. 3/N/11.02.1994

 

B.C. nr.7/1994

 

III-9

GT 001-1996

Ghid privind criterii de alegere a încercărilor şi metodelor de determinare a caracteristicilor fizice şi mecanice ale pământurilor.

O.M.L.P.A.T. nr. 8/N/05.02.1996

 

B.C. nr.7/1996

 

 

III-10

NE 008-1997

Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe, prin procedee mecanice. Compactare cu maiul f.greu – caiet VIII

O.M.L.P.A.T. nr. 60/N/11.03.1997

 

B.C. nr.15/1998

 

III-11

GP 014-1997

Ghid de proiectare. Calculul terenului de fundare la acţiuni seismice în cazul fundării directe.

O.M.L.P.A.T. nr. 58/N/11.03.1997

 

B.C. nr.12/1998

îşi încetează valabilitatea C 29–1977

III-12

ST 015-1997

Specificaţie tehnică privind refacerea prin obturare şi etanşare a contactului teren-infrastructură pentru construcţii de locuinţe, social-culturale şi industriale.

O.M.L.P.A.T. nr. 54/N/11.03.1997

 

B.C. nr.9/1998

 

 

III-13

GE 029-1997

Ghid practic privind tehnologia de execuţie a piloţilor pentru fundaţii.

O.M.L.P.A.T. nr. 55/N/11.03.1997

 

B.C. nr.12/1998

îşi încetează valabilitatea C 160–1975

 

 

III-14

ST 016-1997

Specificaţie tehnică. Criterii şi metode pentru determinarea prin măsurători a tasării construcţiilor. Instrucţiuni tehnice pentru determinarea prin metode topogeodezice a deplasării construcţiilor datorate deformaţiilor terenului de fundare.

O.M.L.P.A.T. nr. 57/N/11.03.1997

 

B.C. nr.11/1998

îşi încetează valabilitatea C 61-1974

III-15

NP 045–2000

Normativ privind încercarea în teren a piloţilor de probă şi a piloţilor din fundaţii.

O.M.L.P.A.T. nr. 264/N/02.11.2000

 

B.C.nr.7/2001

 

III-16

GE 044-2001

Ghid pentru sistematizarea, stocarea şi reutilizarea informaţiilor privind parametrii geotehnici.

O.M.T.C.T. nr. 1.219/06.09.2001

 

B.C. nr.24/2003

 

III-17

NP 075-2002

Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcţii.

O.M.L.P.T.L. nr. 1.228/03.09.2002

 

B.C. nr.13/2002

îşi încetează aplicabilitatea C 227-1988

III-18

GP 113-2004

Ghid privind proiectarea şi execuţia minipiloţilor foraţi (revizuirea şi completarea Îndrumătorului tehnic C 245-1993).

O.M.T.C.T. nr. 172/15.02.2005

M. Of., p I, nr. 660 bis/28.10.2013

 

îşi încetează valabilitatea C 245-1993

III-19

NP 133-2013

Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor.

O.M.D.R.A.P. nr. 2.901/04.09.2013

M.Of., p I, nr. 458 bis/30.05.2005

B.C. nr.19/2005

înlocuieşte NP 113-2004

III-20

GP 093-2006

Ghid privind proiectarea structurilor de pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice.

O.M.T.C.T. nr. 1.764/21.09.2006

M.Of., p I, nr. 896 bis/03.11.2006

B.C. nr.21/2006

 

 

 

 

III-21

NP 122:2010

Normativ privind determinarea valorilor caracteristice şi de calcul ale parametrilor geotehnici.

O.M.D.R.T. nr. 2.690/29.12.2010

M.Of., p I, nr. 158 bis/04.03.2011

B.C. nr.9/2011

 

III-22

NP 123:2022

Normativ privind proiectarea geotehnică a fundaţiilor pe piloţi.

O.M.D.L.P.A. nr. 2405/14.09.2022

Monitorul Oficial al României nr. 924 și 924 bis, Partea I, din 21 septembrie 2022

 

reglementarea tehnică NP 123-2022 intră în vigoare în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial (22 octombrie 2022).
La data intrării în vigoare a noii reglementări, NP 123-2010 se abrogă.

III-23

NP 124:2010

Normativ privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de susţinere.

O.M.D.R.T. nr. 2.689/29.12.2010

M.Of., p I, nr. 158 bis/04.03.2011

B.C.nr.10/2011

Abrogă:cap.1-3 dinNP 113-2004
(O.M.T.C.T. nr.279/2005)

III-24

NP 125:2010

Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire.

O.M.D.R.T. nr. 2.688/29.12.2010

M.Of., p I, nr. 158 bis/04.03.2011

B.C.nr.10/2011

îşi încetează aplicabilitatea P 7-2000

III-25

NP 126:2010

Normativ privind fundarea construcțiilor pe pamânturi cu umflări și contracții mari.

O.M.D.R.T. nr. 115/31.05.2012

M.Of., p I, nr. 397 bis/13.06.2012

 

îşi încetează aplicabilitatea NE 0001-1996

III-26

NP 112-2014

Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă.

O.M.T.C.T. nr. 2.352/24.11.2014

M.Of., p I, nr. 935 bis/22.12.2014

 

 

se abrogă NP 112-2004

intră în vigoare la 1.01.2015

III-27

NP 114-2014

Normativ privind proiectarea geotehnică a ancorajelor în teren.

O.M.D.R.A.P. nr. 1.444/07.09.2014

M.Of., p I, nr. 661 bis/09.09.2014

 

se abrogă NP 114-2004

III-28

NP 120-2014

Normativ privind cerinţele de proiectare şi execuţie a excavaţiilor adânci în zone urbane.

O.M.T.C.T. nr. 2.104/29.10.2014

M.Of., p I, nr. 863 bis/27.11.2014

 

se abrogă NP 120-2006

III-29

NP 074-2022

Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii.

O.M.D.L.P.A nr. 27/10.01.2023

M.Of., p I, nr. 56 și nr. 56 bis din 20 ianuarie 2023

 

La data intrării în vigoare (21 februarie 2023), normativul NP 074-2014, se abrogă

III-30

GT 067-2014

Ghid privind controlul lucrărilor de compactare a pământurilor necoezive.

O.M.D.R.A.P. nr. 739/13.05.2014

M.Of., p I, nr. 459 bis/24.06.2014

 

 

III-31

NP 134-2014

Normativ privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de epuizmente.

O.M.D.R.A.P. nr. 995/24.06.2014

M.Of., p I, nr. 597 bis/11.08.2014

 

 

III-32

GP 129-2014

Ghid privind proiectarea geotehnică.

O.M.D.R.A.P. nr. 2.597/29.12.2014

M.Of., p I, nr. 95 bis/05.02.2015