Nr. crt.

Reglementarea tehnică

Publicaţia în care a apărut

Observaţii

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Act normativ de aprobare

Monitorul Oficial al României
Nr./dată

Buletinul Construcţiilor
Nr./dată

IV-1

C 117-1970

Instrucţiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat.

O.M.C. Ind. nr. 133/22.06.1970

 

B.C. nr. 9/1970

 

 

IV-2

P 42-1971

Normativ pentru executarea construcţiilor din panouri mari.

Decizia C.S.E.A.L. nr. 18/13.01.1971

 

B.C. nr. 5/1971

 

IV-3

C 162-1973

Normativ privind alcătuirea, executarea şi folosirea cofrajelor metalice plane pentru pereţi din beton monolit la clădiri.

Decizia I.G.S.C. nr. 26/13.03.1974

 

B.C. nr. 7/1974

 

 

 

IV-4

C 11-1974

Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor din placaj pentru cofraje.

O.M.C.Ind. nr. 125/19.11.1974

 

B.C. nr. 4/1975

 

IV-5

C 130-1978

Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor şi betoanelor.

Decizia I.C.C.P.D.C. nr.48/22.03.1979

 

B.C. nr. 8/1979

 

IV-6

P 73-1978

Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea recipienţilor din beton armat şi beton precomprimat pentru lichide. Îmbunătăţiri la P 73–1978.

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 93/19.09.1978

Decizia I.C.C.P.D.C.nr. 10.10.1984

 

B.C. nr. 12/1978 şi B.C. nr. 4/1985

 

IV-7

P 103-1982

Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea elementelor din beton precomprimat parţial, folosind armături pretensionate şi nepretensionate complementare.

 

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 150/30.11.1982

 

B.C. nr. 2/1983

îşi încetează valabilitatea P 103–1976

IV-8

P 119-1983

Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea şi exploatarea căilor de rulare pe grinzi din beton armat şi beton precomprimat. Modificări la P 119 – 83.

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 88/27.10.1983

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 10.10.1985

 

B.C. nr. 1/1984 şi B.C. nr. 3/1986

 

IV-9

P 104-1983

Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea pereţilor şi acoperişurilor din elemente din beton celular autoclavizat.

Decizia I.C.C.P.D.C. nr.92/08.11.1983

O.M.L.P.A.T. nr. 23/N/25.08.1994

 

 

B.C. nr. 2/1984 şi B.C. nr. 10/1995

îşi încetează valabilitatea P 104-1978

IV-10

C 28-1983

Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor de oţel-beton.

I.C.C.P.D.C. nr. 46/28.06.1983

 

B.C. nr. 7/1983

Inlocuieşte C 28-1976

IV-11

C 221-1985

Instrucţiuni tehnice privind optimizarea tratamentelor termice în fabricile de prefabricate cu ajutorul metodei ultrasonice de impuls.

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 56/01.10.1985

 

B.C. nr. 11/1985

 

IV-12

C 222-1985

Instrucţiuni tehnice privind utilizarea metodelor acustice prin şoc la controlul calităţii elementelor prefabricate.

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 57/01.10.1985

 

B.C. nr. 11/1985

 

IV-13

C 41-1986

Normativ pentru alcătuirea, executarea şi folosirea cofrajelor glisante.

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 26/4.09.1986

 

B.C. nr. 7/1986

îşi încetează valabilitatea C 41-1976

IV-14

P 59-1986

Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armării cu plase sudate a elementelor de beton.

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 49/09.12.1986

 

B.C. nr. 10/198

 

IV-15

C 226-1987

Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea panourilor monostrat din betoane uşoare cu adaosuri de cenuşă şi spumanţi, pentru hale parter.

 

 

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 51/27.11.1987

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 7/24.01.1989

 

B.C. nr. 7/1987 şi B.C. nr. 9/1989

Îşi încetează valabilitatea P 104-1978

IV-16

C 212-1987

Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea procedeului tehnologic de vacuumare a betonului.

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 52/09.12.1987

 

B.C. nr. 9/1987

îşi încetează valabilitatea C 156–1972

IV-17

C 181-1988

Îndrumător pentru metodologia de încercare a prototipurilor şi seriei zero la elemente prefabricate, din punct de vedere al comportării la solicitări statice.

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 270/8.04.1988

 

 

 

B.C. nr. 11/1987

înlocuieşte C 181–1976

IV-18

C 122-1989

Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de construcţii din beton aparent cu parament natural.

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 51/30.12.1989

 

B.C. nr. 2/1991

 

IV-19

C 156-1989

Îndrumător pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3. Elemente prefabricate de beton, beton armat şi beton precomprimat. Procedee, instrumente şi dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice.

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 47/30.12.1989

 

B.C. nr. 1/1991

îşi încetează valabilitatea C 156–1972

IV-20

C 235-1991

Îndrumător tehnic pentru executarea panourilor mari prefabricate neportante din blocuri ceramice cu goluri.

O.M.L.P.A.T. nr. 15/N/4.12.1991

 

B.C. nr. 3/1992

 

IV-21

C 237-1992

Instrucţiuni de utilizare a aditivului complex ADCOM la prepararea betoanelor de ciment.

O.M.L.P.A.T. nr. 2/N/21.01.1993

 

B.C. nr. 1/1993

 

 

IV-22

C 248-1993

Instrucţiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip.

O.M.L.P.A.T. nr. 2/N/01.10.1993

 

B.C. nr. 2/1994

 

IV-23

P-133/0-1994

Normativ de clasificare şi caracteristici geometrice a coşurilor industriale glisate.

O.M.L.P.A.T. nr. 32/N/25.10.1994

 

 

B.C. nr. 10/1995

 

IV-24

P-133/1-1994

Normativ tehnic republican privind repararea şi consolidarea coşurilor industriale din beton armat.

O.M.L.P.A.T. nr. 32/N/25.10.1994

 

B.C. nr. 10/1995

 

IV-25

NP 007-1997

Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat.

O.M.L.P.A.T. nr. 1/N/13.01.1997

 

 

B.C. nr. 10/1997

 

IV-26

GE 039-2001

Ghid pentru determinarea experimentală in situ şi în laborator a modulului static şi dinamic de elasticitate a betonului.

O.M.L.P.T.L. nr. 1.224/06.09.2001

 

B.C. nr. 1/2002

 

IV-27

GE 040-2001

Ghid privind utilizarea metodei electromagnetice la determinarea parametrilor de armare a elementelor existente din beton armat.

O.M.L.P.T.L. nr. 1.223/06.09.2001

 

 

B.C. nr. 1/2002

 

IV-28

ST 043-2001

Specificaţie tehnică privind cerinţele şi criteriile de performanţă pentru ancorarea în beton cu sisteme mecanice şi metode de încercare.

O.M.L.P.T.L. nr. 1.620/02.11.2001

 

B.C. nr. 12/2002

 

IV-29

NE 013-2002

Cod de practică pentru execuţia elementelor prefabricate din beton, beton armat şi beton precomprimat.

O.M.L.P.T.L. nr. 451/26.03.2002

 

B.C. nr. 8/2002

 

IV-30

GP 075-2002

Ghid privind stabilirea criteriilor de performanţă şi a compoziţiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice.

O.M.L.P.T.L. nr. 603/21.04.2003

M.Of., p I, nr. 576 bis/12.08.2003

 

 

IV-31

PD 124-2002

Normativ pentru dimensionarea ranforsărilor din beton de ciment ale sistemelor rigie, suple şi semirigide

Decizia A.N.D. nr. 159/21.03.2002

B.T.R. nr. 16/2002

 

înlocuieşte PD 124-84

 

IV-32

ST 042-2002

Specificaţie tehnică privind ancorarea armăturilor cu răşini sintetice la lucrările de consolidare a elementelor şi structurilor din beton armat-proiectare, execuţie.

O.M.L.P.T.L. nr. 1.621/02.11.2001

 

 

B.C. nr. 12/2002

 

IV-33

NE 020-2003 (P 134-2003)

Normativ privind proiectarea planşeelor compuse din tablă cutată-beton (revizuire P 134-1993).

O.M.T.C.T. nr. 302/16.09.2003

M.Of., p I, nr. 671 bis/23.09.2003

B.C .nr. 14/2004 şi B.C. nr. 9/2006

Îşi încetează aplicabilitatea P 134-1993

IV-34

NP 093-2003

Normativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de vârste diferite şi a conectorilor pentru lucrări de cămăşuieli şi suprabetonări.

O.M.T.C.T. nr. 871/19.11.2003

M.Of., p I, nr. 852/29.11.2003

 

B.C. nr. 2/2004

 

 

IV-35

GP 081-2003

Ghid privind proiectarea şi execuţia rezervoarelor mici din elemente prefabricate în zone rurale.

O.M.T.C.T. nr. 306/16.09.2003

M.Of., p I, nr. 670/23.09.2003

B.C. nr. 13/2004

 

IV-36

GP 080-2003

Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării prin precomprimare a structurilor din beton armat şi din zidărie.

O.M.T.C.T. nr. 307/16.09.2003

M.Of., p I, nr. 670/23.09.2003

B.C. nr. 1/2004

 

IV-37

NP 108-2004

Cod de cerinţe privind proiectarea, execuţia, urmărirea comportării, repararea şi consolidarea coşurilor industriale din beton armat.

O.M.T.C.T. nr. 179/15.02.2005

M.Of., p I, nr. 437 bis/24.05.2005

B.C. nr. 19/2005

 

IV-38

P 133-2004

Normativ pentru proiectarea coşurilor industriale din beton armat (revizuire P 133-1996).

O.M.T.C.T. nr. 178/15.02.2005

M.Of., p I, nr. 427 bis/20.05.2005

B.C. nr. 19/2005

îşi încetează aplicabilitatea P 133-1996;

se aplică de la data intrării în vigoare P 100-2004

IV-39

NE 012/1-2022

Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat -Partea1: Producerea betonului.

O.M.D.L.P.A nr. 30/11.01.2023

M.Of., p I, nr. 53 și nr. 53 bis din 19 ianuarie 2023

 

la data intrării în vigoare (20 aprilie 2023), normativul NE 012/1-2007, se abrogă

IV-40

NE 012/2-2022

Normativ pentru producerea şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat-Partea 2: Executarea lucrărilor din beton.

O.M.D.L.P.A nr. 28/11.01.2023

M.Of., p I, nr. 48 și nr. 48 bis din 17 ianuarie 2023

 

la data intrării în vigoare (18 februarie 2023), normativul NE 012/2-2010, se abrogă

IV-41

 

ST 009-2011

 

Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii de performanţă.

O.M.D.R.T. nr. 683/10.04.2012

 

M.Of., p I, nr. 337/18.05.2012

B.C. nr. 12/2012

se abrogă ST 009-2005

IV-42

GP 115-2011

Ghid de proiectare pentru controlul fisurii elementelor masive și pereților structurali de beton armat datorită contracției împiedicate.

O.M.D.R.T. nr. 212/02.02.2012

M.Of., p I, nr. 129 bis/22.02.2012

B.C. nr. 13/2012

 

IV-43

GP 116-2011

Ghid pentru calculul și alcătuirea constructivă a planșeelor compuse lemn-beton la clădiri vechi și noi.

O.M.D.R.T. nr. 1.775/25.09.2012

M.Of., p I, nr. 766 bis/14.11.2012

B.C. nr. 14/2012

 

IV-44

GP 124-2013

Ghid pentru proiectarea structurilor din beton de înaltă rezistență în zone seismice.

O.M.D.R.A.P. nr. 2.385/25.07.2013

M.Of., p I, nr. 583 bis/13.09.2013

B.C. nr. 11/2013

 

IV-45

C 155-2013

Normativ privind prepararea şi utilizarea betoanelor cu agregate uşoare.

O.M.D.R.A.P. nr. 2.359/24.07.2013

M. Of., p I, nr. 583 bis/13.09.2013

B.C. nr. 9/2013

îşi încetează aplicabilitatea C 155–1989