Nr. crt.

Reglementarea tehnică

Publicaţia în care a apărut

Observaţii

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Act normativ de aprobare

Monitorul Oficial al României
Nr./dată

Buletinul Construcţiilor
Nr./dată

V-1

C 193-1979

Instrucţiuni tehnice pentru executarea zidăriilor din piatră brută.

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 64/19.04.1979

 

B.C. nr. 9/1979

 

V-2

C 17-1982

Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială.

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 127/02.11.1982

 

B.C. nr. 1/1983

îşi încetează valabilitatea C 17-1978

V-3

C 116-1982

Instrucţiuni tehnice pentru alcătuirea şi executarea pereţilor din plăci ondulate din azbociment.

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 92/19.08.1982

 

B.C. nr. 11/1982

îşi încetează valabilitatea C 116–1976

V-4

C 14-1982

Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uşoare la lucrările de zidărie.

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 71/10.06.1982

 

B.C. nr. 9/1982

îşi încetează valabilitatea C 116–1976

V-5

C 14/1-1994

 

Ghid privind utilizarea blocurilor mici de zidărie din beton cu agregate grele BZG290x240x88 mm.

O.M.L.P.A.T. nr. 21/N/11.07.1994

 

B.C. nr. 11/1994

 

V-6

P 94-1977

Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea elementelor de construcţii din poliesteri armaţi cu fibre de sticlă.

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 21/30.03.1977

 

B.C. nr. 4/1977

 

V-7

MP 007-1999

Metodologie de investigare a zidăriilor.

O.M.L.P.A.T. nr. 48/N/02.08.1999

 

B.C. nr. 8/2000

 

V-8

 

GP 053–2000

 

Ghid de proiectare şi execuţie pentru prinderea elastică a pereţilor de compartimentare de structura de rezistenţă.

O.M.L.P.A.T. nr. 258/N/2.11.2000

 

B.C. nr. 12/2001

 

V-9

CR 6-2006

CR 6-2006 completare

CR 6-2013

Cod de proiectare pentru structuri din zidărie.

OMTCT nr. 1712/2006

OMDRAP nr. 1372/2010

O.M.D.R.A.P. nr. 2.464/08.08.2013

M.Of., p I, nr. 807 bis/26.09.2006

M.Of., p I, nr. 389 bis/11.06.2016

M.Of., p I, nr. 582 bis/13.09.2013

 

CR 6-2006 se aplică, în continuare, integral, la evaluarea seismică a clădirilor din zidărie existente

V-10

NE 036-2014

Cod de practică privind executarea şi urmărirea execuţiei lucrărilor de zidărie.

O.M.D.R.A.P. nr. 1.426/06.08.2014

M.Of., p I, nr. 624 bis/26.08.2014

 

art. 3 lit. a) din OMDRAP, nr.2.464/2013, se abrogă