Nr. crt.

Reglementarea tehnică

Publicaţia în care a apărut

Observaţii

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Actul normativ de aprobare

Monitorul Oficial al României
Nr./dată

Buletinul Construcţiilor
Nr./dată

VII-1

C 199-1979

Instrucţiuni tehnice privind manipularea livrarea, depozitarea, transportul şi montarea în construcţii a tâmplăriei din lemn.

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 1.301/16/03.08.1979
Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 17/6.04.1987

 

B.C. nr. 1/1980 şi B.C. nr. 2/1987

 

VII-2

P 113-1981

Instrucţiuni tehnice privind proiectarea executarea şi recepţionarea pereţilor despărţitori din panouri prefabricate pe bază de produse lemnoase.

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 130/30.10.1981

 

B.C. nr. 3/1982

 

 

VII-3

C 36-1986

Îndrumător privind utilizarea în construcţii a plăcilor din lemn şi a plăcilor din fibre de lemn.

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 47/10.12.1986

 

B.C. nr. 10/1986

 

 

VII-4

P 113/1-1994

Îndrumător tehnic pentru realizarea şi utilizarea la pereţii despărţitori a panourilor de perete demontabili de lemn.

O.M.L.P.A.T. nr. 18/N/07.07.1994

 

B.C. nr. 11/1994

 

 

VII-5

NP 019-1997

Ghid pentru calculul la stări limită a elementelor structurale din lemn.

O.M.L.P.A.T. nr. 65/N/28.08.1996

 

B.C. nr. 9/1997

 

VII-6

NE 018-2003
NP 005-2003

Normativ privind proiectarea construcţiilor din lemn (revizuire NP 005-96)".

O.M.T.C.T. nr. 303/16.09.2003

M. Of., p I, nr. 671/23.09.2003

B.C. nr. 14/2006 şi B.C. nr. 14/2004

îşi încetează valabilitatea NP 005-96