Nr. crt.

Reglementarea tehnică

Publicaţia în care a apărut

Observaţii

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Act normativ de aprobare

Monitorul Oficial al României
Nr./dată

Buletinul Construcţiilor
Nr./dată

IX-1

C 187-1978

Instrucţiuni tehnice pentru folosirea în construcţii a produselor din bazalt topit şi recristalizat.

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 95/24.09.1978

 

B.C. nr. 12/1978

 

 

IX-2

C 216-1983

Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din pvc la hidroizolarea construcţiilor subterane şi bazinelor.

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 20/28.02.1984

 

B.C. nr. 5/1984

 

IX-3

C 142-1985

Normativul pentru executarea şi recepţionarea termoizolaţiilor la elementele de instalaţii.

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 19/04.04.1985

 

B.C. nr. 9/1985

 

IX-4

C 163-1987

Instrucţiuni tehnice pentru folosirea profilelor încastrate din PVC plastifiat la etanşarea rosturilor elementelor de construcţii.

Decizia C.C.P.D.C. nr. 40/21.09.1987

 

B.C. nr. 5/1987

 

 

IX-5

 

P 121-1989

Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea măsurilor de protecţie acustică şi antivibrativă la clădiri industriale.

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 15/24.03.1989

O.M.L.P.A.T.nr. 7/N/12.03.1993

 

B.C. nr. 11/1988

modificări şi completări la P 121-1989

IX-6

P 123-1989

Instrucţiuni tehnice privind proiectarea şi executarea sălilor de audiţie publică din punct de vedere acustic.

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 50/30.12.1989

 

B.C. nr. 3-4/1991

 

IX-7

C 233-1990

Instrucţiuni tehnice pentru izolarea termică cu produse textile neţesute a conductelor şi aparatelor din instalaţii termice.

O.M.L.P.A.T. nr. 1/N/10.12.1990

 

B.C. nr. 5/1991

 

IX-8

GE 025-1997

Ghid pentru refacerea etanşeităţii rosturilor la clădirile civile cu faţade realizate din panouri mari prefabricate din beton armat.

O.M.L.P.A.T. nr. 62/N/17.03.1997

 

B.C. nr. 13/1997

 

IX-9

GP 058–2000

Ghid privind optimizarea nivelului de protecţie termică la clădirile de locuit.

O.M.L.P.A.T. nr. 331/N/8.12.2000

 

B.C. nr. 13/2001

B.C. nr. 2/2002

 

IX-10

C 107/0-2002

Normativ pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de izolaţii termice de clădiri, indicativ (revizuire C 107/82).

O.M.L.P.T.L. nr. 1.572/15.10.2002

 

B.C. nr. 8/2003

 

IX-11

NP 040-2002

Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri.

O.M.L.P.T.L. nr. 607/21.04.2003

M.Of., p I, nr. 776 bis/05.11.2003

B.C. nr. 15/2006 şi B.C. nr. 24/2004

îşi încetează aplicabilitatea C 246-1993

IX-12

C 107/6-2002

Normativ general privind calculul transferului de masă(umiditate) prin elemente de construcţie.

 

 

O.M.L.P.T.L. nr. 1.063/30.07.2002

 

B.C. nr. 14/2002

 

IX-13

C 107/7-2002

Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere ale cladirilor.

O.M.L.P.T.L. nr. 1.574/15.10.2002

 

B.C. nr. 8/2003

 

IX-14

GT 039-2002

Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din unităţile funcţionale ale clădirilor existente.

 

O.M.L.P.T.L. nr. 1.579/15.10.2002

 

B.C. nr. 8/2003

 

IX-15

GT 040-2002

Ghid de evaluare a gradului de izolare termică a elementelor de construcţie la clădiri existente, în vederea reabilitării termice.

O.M.L.P.T.L nr. 1.573/15.10.2002

 

B.C. nr. 5/2003

 

IX-16

GE 047-2002

Ghid privind utilizarea chiturilor la etanşarea rosturilor în construcţii.

O.M.L.P.T.L. nr. 1.578/15.10.2002

 

B.C. nr. 6/2003

 

IX-17

MP 022-2002

Metodologie pentru evaluarea performanţelor termotehnice ale materialelor şi produselor pentru construcţii.

O.M.L.P.T.L. nr. 1.571/15.10.2002

 

B.C. nr. 5/2003

 

IX-18

GT 043-2002

Ghid privind îmbunătăţirea calităţilor termoizolatoare ale ferestrelor la clădirile civile existente.

O.M.L.P.T.L. nr. 1.569/15.10.2002

 

B.C. nr. 5/2003

 

IX-19

GT 044-2002

Metodologie privind determinarea permeabilităţii la apă a finisajelor şi protecţiilor anticorozive aplicate pe suprafeţele elementelor de construcţii.

O.M.L.P.T.L. nr. 1.570/15.10.2002

 

B.C. nr. 6/2003

 

IX-20

NP 064-2002

Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea elementelor de construcţii hidroizolate cu materiale bituminoase şi polimerice.

O.M.L.P.T.L. nr. 605/21.04.2003

M.Of., p I, nr. 576 bis/12.08.2003

B.C. nr. 15/2006

îşi încetează aplicabilitatea C 234-1991

 

IX-21

 

 

C 107/1-2005

 

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor.

O.M.T.C.T. nr. 2.055/29.11.2005

M.Of., p I, nr. 1124 bis/13.12.2005

B.C. nr. 2-3/2007

*modificare Partea 1 și Partea a 2-a

**modificare/completare C 107/3

C 107/1-2005 completare 1

O.M.D.R.T. nr. 2.513/22.11.2010*

M.Of., p I, nr. 820/8.12.2010

C 107/1-2005 completare 2

O.M.D.R.T. nr. 1.590/24.08.2012**

M.Of. 650 bis/12.09.2012

IX-22

GP 114-2006

Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor cu membrane bituminoase aditivate cu APP şi SBS.

O.M.T.C.T. nr. 1.734/21.09.2006

M.Of., p I, nr. 928/15.11.2006

B.C. nr. 23/2006

orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea

 

IX-23

 

NP 121-2006

 

Normativ privind reabilitarea hidroizolaţiilor bituminoase ale acoperişurilor clădirilor.

O.M.T.C.T. nr. 1.732/21.09.2006

M.Of., p I, nr. 910/08.11.2006

B.C. nr. 23/2006

orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea

IX-24

C 125-2013

Normativ privind acustica în construcţii şi zone urbane.

O.M.D.R.A.P. nr. 3.384/21.11.2013

M.Of., p I, nr. 812 bis/20.12.2013

 

P 122-89, GP 0001-96 îşi încetează aplicabilitatea şi C 125-05 (revizuire C 125-1987) se abrogă