LISTA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN CONSTRUCȚII

DOMENII:

I. Reglementări tehnice privind calculul construcțiilor și elementelor de construcții
II. Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de terasamente
III. Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea fundațiilor
IV. Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de beton, beton armat și beton precomprimat
V. Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de zidărie și pereți
VI. Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea construcțiilor metalice
VII. Reglementări tehnice privind folosirea și executarea construcțiilor din materiale lemnoase
VIII. Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de învelitori
IX. Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de izolații
X. Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de tencuieli, placaje, tapete
XI. Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scări
XII. Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea instalațiilor electrice
XIII. Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea instalațiilor de apă și canalizare
XIV. Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea instalațiilor termice, condiționarea aerului, gaze
XV. Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de protecție a construcțiilor și instalațiilor contra agenților
XVI. Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor geodezice, topografice, fotometrice și cadastrale
XVII. Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea clădirilor de locuit și social-culturale
XVIII. Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea construcțiilor industriale, agrozootehnice și de irigații
XIX. Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea construcțiilor hidrotehnice, amenajărilor și regularizărilor de râuri
XX. Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea organizării lucrărilor de construcții-montaj
XXI. Reglementări tehnice privind verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații
XXII. Reglementări tehnice privind lucrările de reparații, întreținere și postutilizare a construcțiilor
XXIII. Reglementări tehnice privind folosirea și repararea utilajelor pentru construcții-montaj
XXIV. Reglementări tehnice privind cerințele stabilite prin Legea nr. 10/1995
XXV. Reglementări tehnico-economice și metodologice
XXVI. Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea construcțiilor pentru transporturi
XXVII. Reglementări tehnice privind performanța energetică a clădirilor
XXVIII. Reglementări tehnice privind securitatea la incendiu
XXIX. Reglementări tehnice privind documentațiile de urbanism


Lucrări în anchetă publică