Rezultat de proiect (RP1): O strategie națională de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului național de clădiri rezidențiale si nerezidențiale, elaborată

Strategia Naţională de Renovare pe Termen Lung pentru sprijinirea renovării parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, și transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat până în 2050, aprobată prin HG nr. 1034/27.11.2020, a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1247, Partea I, iar Anexa la HG în Monitorul Oficial al României nr. 1247 bis, Partea I.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2023 s-a aprobat modificarea și completarea Strategiei naționale de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, și transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat până în 2050, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.034/2020, publicată în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 46/17.I.2023.

Modificările și completările aduse de HG nr. 10/2023 au vizat stabilirea unor acțiuni prioritare pentru perioada 2022-2030, necesare pentru implementarea strategiei naționale de renovare pe termen lung, prin alocarea de resurse către eficienţa energetică a clădirilor şi aprofundarea eforturilor de politici/reglementare, instituţionale şi de implementare, cu indicatori de monitorizare și evaluare a îndeplinirii rezultatelor preconizate, termene de realizare a obiectivelor specifice, instituţiile responsabile și instituțiile și organizațiile care contribuie la îndeplinirea măsurilor, conducând la îndeplinirii țintelor asumate de România, în ceea ce privește reducerea emisiilor de CO2 și a consumului de energie la nivelul clădirilor.


Rezultat de proiect (RP2): Instrumente de monitorizare a țintelor și de raportare corectă și în termen la Comisia Europeană conform obligațiilor referitoare la eficiența energetică, realizate


Rezultat de proiect (RP3): Legislație privind programul de finanțare a reducerii riscului seismic, revizuită


Rezultat de proiect (RP4):  Mecanism de monitorizare a programului de finanțare, optimizat


Rezultat proiect RP5: 25 persoane din cadrul MDRAP având cunoștințe și abilități îmbunătățite în domeniul eficienței energetice și riscului seismic și 10 persoane din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – raportat la atribuțiile specifice privind riscul seismic și cele privind eficiența energetică având cunoștințe și abilități îmbunătățite în domeniul eficienței energetice și riscului seismic