www.interregrobg.eu

PROGRAMUL INTERREG V-A ROMÂNIA-BULGARIA
INFORMAȚII BENEFICIARI

DOCUMENTELE PROGRAMULUI

Programul Interreg V-A România-Bulgaria este un program finanțat de UE (din Fondul European de Dezvoltare Regională -FEDR).

Scopul programului este de a dezvolta zona de graniță dintre cele două țări prin finanțarea unor proiecte comune.

Bugetul total al programului este de 258.504.126 euro (din care 215.745.513 euro - FEDR).

Proiectele sunt finanțate astfel: 85% din FEDR, 13% din contribuție națională (România și Bulgaria) și 2% contribuție proprie.

Fondurile sunt alocate în 6 domenii (axe prioritare):

  1. O regiune bine conectată (96,450,936 euro)
  2. O regiune verde (63,454,564 euro)
  3. O regiune sigură (48,225,468 euro)
  4. O regiune calificată și inclusivă (17,767,279 euro)
  5. O regiune eficientă (12,690,913 euro)
  6. Asistență tehnică (19,914,966 euro)

Zona eligibila:

România-șapte județe: Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Constanța;
Bulgaria-opt districte: Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich

Stadiul punctual al implementării Programului

INSTITUȚII RESPONSABILE

Autoritatea de Management
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (România)
Direcția AM Programe Cooperare Teritorială Europeană

Persoane de contact:
Șef serviciu
Marcela GLODEANU
Tel: 0372 111 431
Fax: 0372 111 456
Email: marcela.glodeanu@mdlpa.ro
robg@mdlpa.ro

Ofițer comunicare
Simona VĂTAFU

Tel: 0372 111 318
Fax: 0372 111 456
Email: simona.vatafu@mdlpa.ro
robg@mdlpa.ro

Autoritatea Națională
Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice (Bulgaria)

Date de contact:
www.mrrb.government.bg
Tel: +359 2 94 05 592, +359 2 94 05 548, +359 2 94 05 302
Email: NA-RO-BG@mrrb.government.bg

Secretariat Comun
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași

Persoane de contact:
Șef Secretariat Comun
Bogdan MUȘAT

Tel: 0242 313 091
Fax: 0242 313 092
e-mail: bogdan.musat@calarasicbc.ro
info@calarasicbc.ro

Serviciu Informare și Promovare
Mariya TSACHEVA
Tel: 0242 313 091
Fax: 0242 313 092
e-mail: mariya.tsacheva@calarasicbc.ro
info@calarasicbc.ro

Control de prim nivel în România
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași

Date de contact:
Tel: +40 242 313 091
Fax: +40 242 313 092
Email: sandu.serban@calarasicbc.ro

PREZENTĂRI

EVENIMENTE