www.ro-ua.net

FIȘĂ DE PREZENTARE A PROGRAMULUI OPERAȚIONAL
ROMÂNIA – UCRAINA 2014-2020
INFORMAȚII BENEFICIARI

INFORMAȚII SINTETICE DESPRE PROGRAM

Aria de cooperare
România, județele: Botoșani, Suceava, Tulcea, Maramureș, Satu-Mare
Ucraina, oblasturile: Odessa, Ivano-Frankivsk, Zakarpatska, Cernăuți

Centre majore:
România: București
Ucraina: Kiev
(eligibili: beneficiarii implicați în proiecte mari de investiții)

Regula de flexibilitate:
10% din bugetul Programului poate fi utilizat după cum urmează:

 • De către beneficiari localizați în afara ariei programului cu conditia ca participarea lor să fienecesară implementării proiectului și să respecte criteriile de eligibilitate definite pentru fiecare procedură de selecție
 • De către beneficiari, inclusiv lideri de proiect, localizați în aria programului, sau de către Beneficiari ai Proiectelor Majore de Infrastructură (PMI) pentru implementarea unor activități necesare realizării obiectivelor proiectului în afara ariei programului.

Bugetul programului

66 milioane euro (66 milioane buget total – dintre care 60 milioane finanțate de UE prin Instrumentul European de Vecinătate – ENI și 6 milioane euro cofinanțare asigurată de statele partenere)

STRATEGIA PROGRAMULUI OPERAȚIONAL

Obiectivele și prioritățile programului

 • Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare
  • Prioritatea 1.1 - Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia
  • Prioritatea 1.2 – Promovare și sprijin pentru cercetare și inovare
 • Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric
  • Prioritatea 2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric
 • Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilității în regiuni, dezvoltarea transportului și a rețelelor și sistemelor comune de transport
  • Prioritatea 3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier și instrumentelor TIC
 • Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranței și securității
  • Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și a accesului la sănătate
  • Prioritatea 4.2 – Sprijin pentru activități comune în vederea prevenirii dezastrelor naturale și antropice, precum și acțiuni comune în timpul situațiilor de urgență
  • Prioritatea 4.3 – Prevenirea și combaterea criminalității organizate și cooperarea poliției

Tipuri de Beneficiari eligibili

 • Autorități publice
 • ONG-uri
 • Institute de cercetare
 • Instituții educaționale
 • Alte asociații/organizații relevante pentru fiecare prioritate

Proiecte mari de infrastructură

În cadrul programului vor fi finanțate proiecte mari de infrastructură atribuite prin încredințare directă (Direct Award). Selecția acestora a fost realizată de către o structură comună de lucru româno-ucraineană. Alocarea maximă pentru proiectele mari de infrastructură este de 30% din contribuția UE la Programului. Lista proiectelor este inclusă în program, dar documentația tehnică aferentă acestora urmează să fie aprobată în două etape de Comisia Europeană în perioada următoare (2016-2017). Proiectele propuse spre finanțare Comisiei Europene sunt următoarele:

“Râu curat” – Dunărea
Îmbunătățirea infrastructurii transfrontaliere – poartă de deschidere către Europa
Cooperare regională pentru prevenirea și lupta împotriva infracționalității transfrontaliere între România și Ucraina
Îmbunătățirea siguranței populației și a nivelului de securitate transfrontalieră prin îmbunătățirea instruirii comune și a acțiunilor de cooperare în managementul situațiilor de urgență


Valoarea totală a acestora este de 19.690.000 Euro din care 17.900.000 Euro reprezintă finanțarea UE.

De asemenea, au fost incluse pe lista de rezervă proiectele:

 • Modernizarea infrastructurii de protecție împotriva inundațiilor și poluărilor accidentale pe Siret și Prut, în zona de frontieră dintre România și Ucraina;
 • ECOPORT;
 • Infrastructura transfrontalieră de sănătate.

CALENDAR ESTIMATIV

 • Programul a fost aprobat de Comisia Europeană la data de 17 decembrie 2015
 • Au fost lansate 2 apeluri de proiecte pe 18 decembrie 2017:
  • Apelul 1: proiecte HARD, includ o componentă de infrastructură de minimum 1 milion EUR
  • Apelul 2: proiecte SOFT, nu includ o componentă de infrastructură sau componenta de infrastructură este sub 1 milion euro/ proiect
   Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 3 mai 2018. În prezent, proiectele depuse sunt în evaluare.

ANUNȚURI

EVENIMENTE