Strategia de dezvoltare teritorială a României - anunț cu privire la declanșarea procedurii de evaluare de mediu pentru SDTR

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), prin Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură, cu sediul in Str. Apolodor, Nr. 17, latura Nord, sector 5, București, în calitate de titular al Strategiei de dezvoltare teritorială a României, anunțâ publicul interesat asupra elaborării primei versiuni a Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României (SDTR) pentru care s-a declanșat etapa de incadrare in procedura de evaluare strategică de mediu, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.

Strategia de dezvoltare teritorială a României este documentul programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorială a României și direcțiile de implementare pentru o perioadă de timp de peste 20 de ani, la scara regională, interregională, națională, cu integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier și transnațional (art. 14, alin (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare).

Prima versiune a SDTR poate fi consultată pe site-ul www.sdtr.ro la secțiunea “Consultare publică” și la sediul MLPDA din Strada Apolodor nr.17, sector 1, sediul Ministerului Justiției, telefon: 0372.114.513, de luni până vineri, între orele 9.00-14.00.

Publicul poate formula în scris comentarii și propuneri privind prima versiune a SDTR și eventualele efecte ale acesteia asupra mediului în termen de 18 zile de la data prezentului anunț, la sediul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, Bulevardul Libertății nr.12, Sector 5, București, Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării, de luni până vineri, între orele 9.00-14.00 și la următoarele adrese de email: gabriela.osiceanu@mmediu.ro, aureliu.dumitrescu@mmediu.ro.