SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ PRIN SISTEME CENTRALIZATE

 

Direcția Generală Administrație Publică, prin Direcția pentru servicii comunitare de utilități publice și parcuri industriale, a realizat o analiză privind situația tuturor ADI-urilor din punct de vedere al capacității instituționale și al surselor de finanțare.

În urma analizei răspunsurilor a rezultat următoarea Analiză la nivel național a capacității instituționale a ADI salubritate.