MDLPA anunță eliberarea documentelor de atestare tehnico-profesională specialiștilor care au fost declarați admiși în profesiile de verificator de proiecte/expert tehnic în urma Sesiunii de atestare tehnico-profesională 2021 și publică instrucțiunile privind confecționarea ștampilelor în acord cu prevederile Ordinului MDLPA nr.345/2022 publicat în Monitorul Oficial al României nr.238, Partea I din 10 martie 2022.


Numărul record de peste 1000 de candidați participanți, numărul foarte mare de fișe de examinare predate, anvergura teritorială și noul sistem de examinare au determinat anumite întârzieri administrative în analiza și soluționarea contestațiilor. De aceea suntem nevoiți să decalăm calendarul publicat anterior. Eliberarea documentelor de atestare tehnico-profesională va fi demarată, în termenul prevăzut la art.36 alin.(2) din Procedură, pentru toți specialiștii atestați, indiferent de profesia reglementată și de domeniul de atestare tehnico-profesională (până în data de 02.03.2022).

În urma încheierii Sesiunii de atestare tehnico-profesională 2021 vor avea drept de practică încă 704 specialiști, 65 de experți tehnici și 639 de verificatori de proiecte, în condițiile în care numărul acestora, până în prezent, era de 921 de experți tehnici și de 2126 de verificatori de proiecte.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Începând cu data de 10.02.2022, specialiștii care au promovat examenul de atestare tehnico-profesională a auditorilor energetici pentru clădiri, gradele profesionale I și II, organizat de MDLPA în data de 20 noiembrie 2021, pot solicita eliberarea documentelor care confirmă dreptul de practică: certificatele de atestare tehnico-profesională, legitimațiile aferente și adeverințele pentru obținerea ștampilelor.

Documentele de atestare tehnico-profesională pot fi ridicate de titular sub semnătură sau de către reprezentantul acestuia în baza unei împuterniciri speciale autentificate la notariat/ împuternicire avocațială în copie certificată conform cu originalul (pot fi împuternicite și persoane juridice care oferă servicii de curierat), în care se menționează în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica documentele de la autoritatea competentă (Strada Apolodor, Numărul 17, Sectorul 5, Municipiul București- clădirea administrativă a Ministerului Justiției).

În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, aceasta se depune în original, fiind însoțită de traducerea legalizată. Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată de autoritățile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită, cu excepția celor întocmite în statele care au încheiat cu România convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare. Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/ consulului nu trebuie traduse sau apostilate/supralegalizate.

Informații privind eliberarea documentelor de atestare tehnico-profesională titularilor care au promovat examenele în Sesiunea de atestare tehnico-profesională 2021 (verificatori de proiecte și experți tehnici) vor fi publicate în curând.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați reprezentanții compartimentului de specialitate: +40-372 114 589/+40-372 114 573.


MDLPA publică rezultatele finale – Lista verificatorilor de proiecte și a experților tehnici atestați în Sesiunea de atestare tehnico-profesională 2021.

Eliberarea documentelor de atestare tehnico-profesională va fi demarată, în termenul prevăzut la art.36 alin.(2) din Procedură, pentru toți specialiștii atestați, indiferent de profesia reglementată și de domeniul de atestare tehnico-profesională.

Scrisoare de mulțumire

Punctele de vedere ale Comisiilor centrale de examinare


MDLPA anunță încheierea perioadei de depunere a contestațiilor urmare publicării rezultatelor obținute de către candidații care au susținut examenele programate în Sesiunea de atestare tehnico-profesională 2021.

În prezent sunt înregistrate 165 de contestații care au fost centralizate și distribuite succesiv către membrii comisiilor cu atribuții în analiza și soluționarea acestora.

Prioritare sunt contestațiile de fond, cele elaborate în aplicarea prevederilor art.29 alin.(2) lit.b) din Procedura privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici aprobată prin Ordinul MDLPA nr.817/2021. Având în vedere că pentru examenele pentru care au fost înregistrate contestații de formă, privind marcarea și cuantificarea răspunsurilor corecte au fost înregistrate și contestații de fond, privind formularea subiectelor și au fost expuse argumente, până nu vor fi analizate toate argumentele candidaților nu va fi demarată procedura de reevaluare a fișelor de examinare.

MDLPA va publica toate variantele martor revizuite, dacă este cazul și va informa candidații cu privire la acceptarea sau respingerea argumentelor expuse.


MDLPA publică formularele cu subiecte, variantele martor de rezolvare și rezultatele obținute în urma susținerii examenelor programate în a treia și a patra zi a sesiunii de atestare tehnico-profesională 2021, luni, 20.12.2021 și marți, 21.12.2021.

 • Rezultatele au fost comunicate astăzi, 23.12.2021, prin publicarea pe pagina de internet a MDLPA.
 • Candidații care nu au promovat examenele de atestare tehnico-profesională susținute, luni, 20.12.2021 și marți, 21.12.2021 pot formula contestație motivată, în termen de 3 zile de la data afișării rezultatelor.
 • Contestațiile se înregistrează în registratura generală a MDLPA și pot fi transmise pe adresa autorității competente din Bulevarul Libertății, Numărul 16, Latura Nord, Sectorul 5, 050706, Municipiul București sau la adresa de la adresa de corespondență electronică a secretariatului general, pe adresa inscrieri.atestari@mdlpa.ro.
 • Contestațiile transmise după 28.12.2021 nu se iau în considerare.
 • Candidații care contestă rezultatele obținute sunt rugați, ca în textul contestației să precizeze temeiul legal în baza căruia solicită reevaluarea rezultatelor obținute. Conform art.29 alin. (2) din Procedura privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici, o contestație poate privi:
  • marcarea și cuantificarea răspunsurilor corecte;
  • formularea subiectelor, caz în care candidatul își va argumenta punctul de vedere

Rezultate examene de atestare a verificatorilor de proiecte și experților tehnici - marți, 21.12.2021

Domeniul de atestare tehnico-profesională Cc:

Rezultate examene de atestare a verificatorilor de proiecte și experților tehnici - luni, 20.12.2021

Domeniul/domeniile/subdomeniile de atestare tehnico-profesională A4.2,B2.2,D2.2:

Domeniul/domeniile/subdomeniile de atestare tehnico-profesională A9, B7 și D7:

Domeniul/domeniile/subdomeniile de atestare tehnico-profesională Ci:

Domeniul/domeniile/subdomeniile de atestare tehnico-profesională Saac:


MDLPA publică formularele cu subiecte, variantele martor de rezolvare și rezultatele obținute în urma susținerii examenelor programate în primna zi de a sesiunii de atestare tehnico-profesională 2021, duminică, 19.12.2021.

 • Rezultatele au fost comunicate astăzi, 22.12.2021, prin publicarea pe pagina de internet a MDLPA.
 • Candidații care nu au promovat examenele de atestare tehnico-profesională susținute, duminică, 19.12.2021 pot formula contestație motivată, în termen de 3 zile de la data afișării rezultatelor.
 • Contestațiile se înregistrează în registratura generală a MDLPA și pot fi transmise pe adresa autorității competente din Bulevarul Libertății, Numărul 16, Latura Nord, Sectorul 5, 050706, Municipiul București sau la adresa de la adresa de corespondență electronică a secretariatului general, pe adresa inscrieri.atestari@mdlpa.ro.
 • Contestațiile transmise după 27.12.2021 nu se iau în considerare.
 • Candidații care contestă rezultatele obținute sunt rugați, ca în textul contestației să precizeze temeiul legal în baza căruia solicită reevaluarea rezultatelor obținute. Conform art.29 alin. (2) din Procedura privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici, o contestație poate privi:
  • marcarea și cuantificarea răspunsurilor corecte;
  • formularea subiectelor, caz în care candidatul își va argumenta punctul de vedere.

Rezultate examene de atestare a verificatorilor de proiecte și experților tehnici - duminică, 19.12.2021

Domeniul de atestare tehnico-profesională A2:

Domeniul/domeniile/subdomeniile de atestare tehnico-profesională A4.1, B2.1, D2.1:

Domeniul de atestare tehnico-profesională Af:

Domeniul/domeniile/subdomeniile de atestare tehnico-profesională B1:

Domeniul/domeniile/subdomeniile de atestare tehnico-profesională D1:

Domeniul/domeniile/subdomeniile de atestare tehnico-profesională E:

Domeniul/domeniile/subdomeniile de atestare tehnico-profesională F:

Domeniul/domeniile/subdomeniile de atestare tehnico-profesională Ie:

Domeniul/domeniile/subdomeniile de atestare tehnico-profesională Is:


MDLPA publică formularele cu subiectele, variantele martor de rezolvare și rezultatele obținute în urma susținerii examenelor programate în prima zi de a sesiunii de atestare tehnico-profesională 2021, sâmbătă, 18.12.2021.

 • Rezultatele au fost comunicate astăzi, 21.12.2021, prin publicarea pe pagina de internet a MDLPA.
 • Candidații care nu au promovat examenele de atestare tehnico-profesională susținute, sâmbătă, 18.12.2021 pot formula contestație motivată, în termen de 3 zile de la data afișării rezultatelor.
 • Contestațiile se înregistrează în registratura generală a MDLPA și pot fi transmise pe adresa autorității competente din Bulevarul Libertății, Numărul 16, Latura Nord, Sectorul 5, 050706, Municipiul București sau la adresa de la adresa de corespondență electronică a secretariatului general, pe adresa inscrieri.atestari@mdlpa.ro.
 • Contestațiile transmise după 24.12.2021 nu se iau în considerare.
 • Candidații care contestă rezultatele obținute sunt rugați, ca în textul contestației să precizeze temeiul legal în baza căruia solicită reevaluarea rezultatelor obținute. Conform art.29 alin. (2) din Procedura privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici, o contestație poate privi:
  • marcarea și cuantificarea răspunsurilor corecte;
  • formularea subiectelor, caz în care candidatul își va argumenta punctul de vedere.

Rezultate examene de atestare a verificatorilor de proiecte și experților tehnici - sâmbăta, 18.12.2021

Din lista rezultatelor publicate ieri, 21.12.2021, a fost omis, dintr-o eroare materială, candidatul de mai jos:

Centrul
Regional

Nr.
crt.

Domeniul Profesia Nivelul NUME SI PRENUME CANDITAT PUNCTAJ Rezultat final
Admis/Respins
BUCUREȘTI

1

Ag

Expert Tehnic nu este cazul OLTEAN VASILE EMIL 100 Admis


Domeniul de atestare tehnico-profesională A1:

Subdomeniile de atestare tehnico-profesională A4.3, B2.3, D2.3:

Domeniul/domeniile/subdomeniile de atestare tehnico-profesională A5, B3 și D3:

Domeniul/domeniile/subdomeniile de atestare tehnico-profesională A6, B4 și D4:

Domeniul atestare tehnico-profesională A7, B5 și D5:

Domeniul de atestare tehnico-profesională Ag:

Domeniul/domeniile/subdomeniile de atestare tehnico-profesională Ig:

Domeniul de atestare tehnico-profesională It:

Anunțăm după transmiterea revizuirea listelor candidaților publicate anterior în scopul unor îndreptări de eroare materială că în cuprinsul listelor candidaților au fost operate următoarele modificări:

Nr. crt.

TITULAR

Rezultat analiză cerere pentru domeniul/domeniile

1

MADACSY ISTVAN ATTILA

RESPINS pentru B1D1EF

2

BOLOJAN CARMEN RODICA

RESPINS pentru B1D1EF

3

ILLYÉS GYÖRGY

RESPINS pentru B1D1EF

4

DEDU VALENTIN

RESPINS pentru Af

5

DIACONU MIHAI ADRIAN

RESPINS pentru Af

întrucât nu sunt începlinite condițiile de studii prevăzute de Procedură.

Listă înscrieri (admis pe fond portocalui = admis parțial)


MDLPA anunță că toți candidații înscriși pentru susținerea examenelor în sesiunea de atestare tehnico-profesioanală au posibilitatea susținerii examenului în centrul regional în care se prezintă, indiferent de opțiunile exprimate în cuprinsul cererii de susținere a examenelor de atstare tehnico-profesională.


MDLPA publică repartizarea candidaților pe centrele regionale de examinare cu precizarea că la elaborarea acesteia a fost avută în vedere prima opțiunea a candidatului. În liste publicate se regăsesc candidații programați pentru această sesiune. Calendarul actualizat pentru îndreptarea erorii materiale de punctul 18 (13 - 14), cel publicat de la debutul sesiunii, ramâne valabil:

MDLPA publică locațiile Centrelor Regionale de Examinare

Centrul Regional

Sediul

Muncipiul București

Universitatea Tehnică de Construcții București
Facultatea de Construcții Civile, Agricole și Industriale
Bulevardul Lacul Tei, Numărul 124

Muncipiul Brașov

Universitatea Transilvania din Brașov
Facultatea de Construcții
Str. Turnului 5, 500152 Brașov România

Municipiul Cluj-Napoca

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Construcții
Cluj-NapocaStrada Gheorghe Bariţiu, Nr. 25

Municipiul Constanța

Universitatea Ovidius din Constanța
Facultatea de Construcții
Constanța, Str. Unirii nr. 22B

Municipiul Iași

Universitatea „Gheroghe Asachi” din Iași
Facultatea de Construcții și Instalații
Str.Prof. Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron nr 1, Iași 700050 – Corpul R

Municipiul Timișoara

Universitatea „Politehnica” Timișoara
Facultatea de Construcții din Timișoara
Strada Traian Lalescu 2, Timișoara 300223


MDLPA publică stadiul analizei dosarelor depuse o dată cu cererile pentru susținerea examenelor în Sesiunea de atestare tehnico-profesională 2021 în cele două perioade de depunere: 16 - 26.07.2021 și 03.11 - 03.12.2021 urmând ca, pe parcursul zilei de joi, 15.12.2021 listele să fie actualizate în funcție de centrele regionale de examinare și examenele de atestare tehnico-profesională. Titularii dosarelor de înscriere care nu sunt admise la data publicării vor fi contactați de reprezentanții compartimentului de specialitate pentru actualizare:

Anunț privind Centrele Regionale de Examinare în Sesiunea de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici 2021

MDLPA anunță că au fost întrunite condițiile privind susținerea tuturor examenelor de atestare tehnico-profesională programate pentru Sesiunea de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici 2021 în toate cele șase centre regionale prevăzute de Procedură:

 1. în Municipiul București în sediile Universității Tehnice de Construcții din București;
 2. în Municipiul Brașov în sediul Universității Transilvania din Brașov;
 3. în Municipiul Cluj-Napoca în sediile Universității Tehnice de Construcții din Cluj-Napoca;
 4. în Municipiul Constanța în sediile Universității Ovidius din Constanța
 5. în Municipiul Iași în sediile Universității „Gheorghe Asachi” din Iași;
 6. în Municipiul Timișoara în sediile Universității „Politehnica” din Timișoara.

Locațiile exacte, listele candidaților și repartiția pe săli de examinare vor fi publicate în timp util.


Având în vedere prevederile art.42 alin. (1) al Regulamentului de organizare și desfășurare a examenelor de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în sesiunea de atestare tehnico-profesională 2021:  „candidații pot avea asupra lor referințele bibliografice pe care le consideră necesare în exercitarea dreptului de practică exclusiv pe format hârtie și calculatoare de birou (simple, care nu pot fi utilizate pentru comunicare la distanță și nu pot stoca, edita sau rula programe de calcul)”, MDLPA aduce următoarele precizări:

 1. listele propuse privesc domeniul/domeniile de atestare tehnico-profesională la nivel global, indiferent de profesia reglementată sau nivelul pentru care au optat candidații:
 2. listele propuse sunt orientative;
 3. reglementărilor tehnice li se asociază, pentru fiecare cerinţă în parte, standardele corespunzătoare, incluse ca referinţe în corpul reglementărilor;
 4. listele propuse nu exclud orice alte documente și materiale de referință.

Standardele europene armonizate sunt protejate de dreptul de autor, conform Legii 163/2015 privind standardizarea națională, iar deținerea acestora în mod legal (prin achiziție și nu prin copiere) este o obligație a celor care le utilizează (standardele se achiziționează de la Organismul Național de Standardizare – ASRO). Sub incidența dreptului de autor se încadrează și celelalte propuneri din cuprinsul listelor, în afara reglementărilor tehnice și a actelor normative.

MDLPA publică referințele bibliografice orientative pentru:

Lista solicitanților care au înregistrat cereri pentru susținerea examenelor de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în sesiunea de atestare tehnico-profesională 2021, 18 -21.12.2021 (actualizată 09.12.2021)

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1677/2021 MDLPA publică „Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experţilor tehnici în sesiunea de atestare tehnico-profesională 2021” și actualizează înformațiile privind acees candidaților în săli (24.11.2021). Având în vedere prevederile art.12 alin. (4) din Anexa nr.3-Măsuri pentru diminuarea impactului de risc a Hotărârii Guvernului Nr.1183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, MDLPA poate programa, în vederea susținerii examenului, numai candidații care fac parte din următoarele categorii:

 1. persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 2. persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 3. persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore http://www.ms.ro/centre-testare/.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță organizarea sesiunii de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici

În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordinul MDLPA Nr. 817/2021 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici (Procedura), în perioada 18.12 – 21.12.2021 vor fi organizate examenele de atestare tehnico-profesională în centrele regionale de examinare din municipiile București, Brașov, Cluj, Constanța, Iași și Timișoara, conform calendarului sesiunii de atestare tehnico-profesională 2021.

Fiecare examen de atestare tehnico-profesională constă în rezolvarea unor subiecte, în funcţie de complexitatea competențelor solicitate în scopul evaluării cunoştințelor și se desfășoară sub formă de test-grilă, iar candidații vor putea avea asupra lor referințele bibliografice pe care le consideră necesare în exercitarea dreptului de practică exclusiv pe format hârtie.

Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1), art. (6) și (7) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, MDLPA poate programa, în vederea susținerii examenelor, numai candidații care fac parte din următoarele două categorii:

 1. persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, după scanarea QR-code-ului aferent Certificatului Digital European COVID-19 https://certificat-covid.gov.ro/;
 2. persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2- după scanarea QR-code-ului aferent Certificatului Digital European COVID-19 https://certificat-covid.gov.ro/.

În aceste condiții solicitanții sunt rugați să atașeze cererilor pentru susținerea examenului de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte/ experților tehnici, pe lângă înscrisurile prevăzute la art.5 alin. (1) din Procedură și o declarație pe propria răspundere, sub sancțiunea Codului penal privind falsul în declaraţii din care să reiasă faptul că se află într-una dintre cele două situații.

Dosarele de înscriere se pot transmite, pentru operativitate, la adresa de email inscrieri.atestari@mdlpa.ro până cel târziu vineri 03.12.2021. (fișierele atașate nu pot depăsi 10 MB)

Toate examenele într-un domeniu de atestare tehnico-profesională se vor susține simultan, indiferent de profesia pentru care sunt examinați candidații: expert tehnic sau verificator de proiecte, Nivelul I sau Nivelul II, după caz.

În condițiile în care, din motive de forță majoră, examenele de atestare nu pot fi organizate în centrele regionale pentru cu care au optat candidații, MDLPA va programa, în timp util,  toți candidații pentru susținerea examenului în centrul regional de examinare din Municipiul București.

Și candidații declarați admiși în aplicarea prevederilor art. 4 din Ordinul MDLPA nr. 817/2021 sunt rugați să transmită o declarație pe propria răspundere privind încadrarea în cele două grupe menționate.

În cuprinsul „Regulamentului de organizare și desfășurare a examenelor de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în sesiunea de atestare tehnico-profesională 2021” ce urmează a fi publicat cu respectarea termenelor impuse de Procedură vor fi reglementate situațiile în care candidații admiși urmare aplicării prevederilor art. 4 din Ordinul MDLPA nr.817/2021 au optat pentru susținerea mai multor examene într-un domeniu de atestare tehnico-profesională.