Standardele de control intern managerial în administrația publică: folosiți instrumentele de lucru create printr-un proiect POCA

Un Manual de implementare a standardelor de control intern managerial (SCIM), cu machete si exemple de activitati necesare implementarii fiecarui standard, un Ghid de elaborare a procedurilor operationale si a celor de sistem, Metodologia de management al riscurilor si Codul controlului intern managerial al entitatilor publice: acestea sunt rezultatele proiectului „Consolidarea implementarii standardelor de control intern managerial la nivel central si local” (cod SIPOCA 34).

Realizat de Secretariatul General al Guvernului, in calitate de Beneficiar, impreuna cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) ca Partener, proiectul s-a derulat timp de 30 luni, in intervalul septembrie 2016 – martie 2019, si a fost cofinantat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA) - Axa Prioritara 2: Administratie si sistem judiciar accesibile si transparente, Obiectivul Specific 2.2: Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice.

Valoarea totala a proiectului a fost de 4.902.217,06 lei, din care 4.117.071,25 lei reprezinta cofinantarea din partea Fondului Social European.

Proiectul a urmarit cresterea capacitatii administrative a autoritatilor publice centrale si locale, prin dezvoltarea si implementarea sistemului de control intern managerial (SCIM) si imbunatatirea competentelor personalului in acest domeniu. in acest scop, au fost elaborate trei metodologii de lucru pentru entitatile publice de la nivel central si local:

1. Manual de implementare a SCIM - cu machete și exemple de activități necesare implementării fiecărui standard, - Metodologii SCIM
2. Ghid de elaborare a procedurilor operaționale și a celor de sistem, - Metodologii SCIM
3. Metodologia de management al riscurilor - Metodologii SCIM

De asemenea, a fost adoptat Ordinul  SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice: https://sgg.gov.ro/new/metodologie-scim .

Echipa proiectului a acordat sprijin metodologic unui numar de 35 de unitati administrativ-teritoriale din cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei, pentru implementarea SCIM, prin intermediul a 48 de vizite de lucru. 300 de persoane din administratia publica centrala si locala au fost formate in domeniul SCIM.

Tot in cadrul proiectului a fost realizat primul sistem informatic integrat in domeniul controlului intern managerial, pentru a creste gradul de implementare si a facilita raportarea implementarii SCIM de catre autoritatile centrale.

Toate rezultatele proiectului sunt disponibile online, in site-ul SGG.

Data de incepere: 16.09.2016
Perioada de implementare: 30 luni
Bugetul proiectului: 4.930.662,00 lei, din care 4.143.333,89 lei reprezinta cofinantarea din partea Fondului Social European.

Pentru detalii suplimentare:
Gabriela Barbu, manager de proiect - SGG, gabriela.barbu@gov.ro, tel: 021/314.34.00, int.1173
Monica Beatrice Calin, coordonator echipa de proiect – MDRAP, monica.calin@mdrap.ro

Proiectul: ''Consolidarea implementarii standardelor de control intern managerial la nivel central si local'' (SIPOCA 34)