Prezentare proiect - „Calitate, Standarde, Performanță - premisele unui management eficient la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”, Cod SIPOCA 47

Ministerul Dezvoltării a finalizat proiectul „Calitate, Standarde, Performanță – premisele unui management eficient la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației”

Documente realizate în cadrul proiectului

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), prin Directia Integritate, Buns Guvernare si Politici Publice (DIBGPP) implementeaza, începând cu data de 28 iunie 2017, proiectul „Calitate, Standarde, Performanta - premisele unui management eficient la nivelul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice”, cod SIPOCA 47.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA) 2014 - 2020, Axa prioritara 1: „Administratie si sistem judiciar eficiente” a Programului Operational Capacitate Administrativa 2014–2020, obiectivul specific 1.1: „Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri în concordanta cu SCAP”.

Obiectivul general al proiectului consta în eficientizarea activitatii MDRAP, a institutiilor din subordine si a Agentiei Nationale pentru Locuinte (ANL) prin implementarea de standarde si instrumente ale managementului calitatii. Activitatile de implementare a proiectului vor asigura atingerea celor doua obiective specifice, respectiv:

  1. Implementarea unui sistem de management performant certificat ISO 9001:2015, a unui sistem de management anticoruptie (anti-mita) ISO 37001:2016 si a unui sistem de auto-evaluare de tip CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de functionare a institutiilor publice - Common Assessment Framework) la nivelul celor sapte institutii (Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, Inspectoratul de Stat în Constructii, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Institutul National de Administratie, Agentia Nationala pentru Locuinte);
  2. Îmbunatatirea cunostintelor si abilitatilor personalului din MDRAP si din structurile din subordinea/ sub autoritatea ministerului, prin cursuri de perfectionare în domeniul managementului calitatii în administratia publica (Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, Inspectoratul de Stat în Constructii, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Institutul National de Administratie, Agentia Nationala pentru Locuinte).

Grupul tinta al proiectului este constituit din:

  • Personal din cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si din cadrul institutiilor din subordinea ministerului (Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Institutul National de Administratie, Inspectoratul de Stat în Constructii, Agentia Nationala pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara, Autoritatea Nationala pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice) si sub autoritatea MDRAP (Agentia Nationala pentru Locuinte),
  • Demnitari de la nivelul MDRAP si din cadrul institutiilor din subordinea/ sub autoritatea MDRAP.

Principalele rezultate asteptate ale proiectului includ:

  • Un instrument de auto-evaluare a modului de functionare (CAF) implementat la nivelul MDRAP si al institutiilor din subordinea/ sub autoritatea MDRAP (Agentia Nationala pentru Locuinte);
  • Un sistem certificat pentru managementul calitatii (ISO 9001:2015) si managementul anticoruptie (ISO 37001:2016) implementat la nivelul MDRAP si al institutiilor din subordinea/ sub autoritatea MDRAP;
  • Cunostinte si abilitati ale personalului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si ale personalului din institutiile din subordinea/ sub autoritatea (Agentia Nationala pentru Locuinte) ministerului îmbunatateste pentru sustinerea masurilor si activitatilor din cadrul obiectivului specific POCA OS 1.1.

Durata proiectului: 30 de luni (iunie 2017 – decembrie 2019).

Pentru detalii suplimentare legate de acest proiect, persoana de contact este:
Elena Dana IGNAT - Manager de proiect
E-mail: dana.ignat@mdlpa.ro