Prezentare proiect - „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai buna strategie de prevenire a coruptiei în administratia publica”, Cod SIPOCA 61

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), prin Directia Integritate, Buna Guvernare si Politici Publice (DIBGPP), implementeaza începând cu data de 7 iunie 2017, în parteneriat cu Asociatia pentru Implementarea Democratiei (AID România), proiectul „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai buna strategie de prevenire a coruptiei în administratia publica”, cod SIPOCA 61.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA) 2014 - 2020, Axa prioritara 2: „Administratie si sistem judiciar accesibile si transparente” a Programului Operational Capacitate Administrativa 2014–2020, obiectivul specific 2.2: „Cresterea transparentei, eticii si integritatii în cadrul autorittilor si institutiilor publice”.

Scopul proiectului este acela de a consolida integritatea la nivelul MDRAP, al structurilor din subordinea/sub autoritatea sa, precum si la nivelul autoritatlor administratiei publice locale, prin dezvoltarea, promovarea si utilizarea de instrumente specifice prevenirii coruptiei.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Cresterea capacitatii administrative a MDRAP de a coordona  procesul de monitorizare si evaluare a progreselor  înregistrate în implementarea masurilor anticoruptie;
 • Cresterea gradului de implementare a masurilor de prevenire a coruptiei si a indicatorilor de evaluare la nivelul MDRAP, al structurilor din subordine/sub autoritatea si la nivelul autoritatilor administratiei publice locale;
 • Cresterea gradului de constientizare a coruptiei atât în rândul cetatenilor, cât si al personalului din administratia publica centrala si locala;
 • Îmbunatatirea cunostintelor si a competentelor personalului din MDRAP, al structurilor din subordine/sub autoritatea si la nivelul autoritatilor administratiei publice locale în ceea ce priveste prevenirea coruptiei.

Grupul tinta direct vizat de activitatile proiectului este format din:

 • Personal (de conducere si executie, precum si înalti functionari publici) de la nivelul autoritatilor administratiei publice locale si din cadrul / subordinea/ sub autoritatea MDRAP;
 • Alesi locali (consilieri locali si consilieri judeteni, primari, viceprimari, primarul general al municipiului Bucuresti, presedinti si vicepresedinti ai consiliilor judetene, astfel cum sunt definiti în actele normative incidente administratiei publice locale).

Principalele rezultate asteptate ale proiectului includ:

 • Instituirea unui mecanism de coordonare, monitorizare si evaluare a progreselor  înregistrate în implementarea masurilor anticoruptie de catre autoritatile administratiei publice locale;
 • Crearea unei retele „Campionii integritatii din administratia publica locala”;
 • Sprijinirea unitatilor administrativ-teritoriale în implementarea de masuri de prevenire a coruptiei;
 • Realizarea unei campanii de constientizare a coruptiei si educatie (în rândul cetatenilor si al personalului din administratia publica centrala si locala);
 • Organizarea unor sesiuni de informare a unitatilor administrativ-teritoriale cu privire la masurile planului national de actiune al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisa;
 • Organizarea de sesiuni de instruire pentru personalul de la nivelul autoritatilor administratiei publice locale si al MDRAP, al structurilor din subordinea/sub autoritatea MDRAP.

Durata proiectului: 22 de luni (iunie 2017 – aprilie 2019).

Documente realizate in cadrul proiectului:

Pentru detalii suplimentare legate de acest proiect, persoana de contact este:
Dana IGNAT - Manager de proiect
E-mail: dana.ignat@mdrap.ro