PROIECTUL: „Sistem integrat de management al activitatilor de investitii, control si integritate în cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice” - cod SMIS 38550

Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Asociatia pentru Implementarea Democratiei si Directia Generala Anticoruptie din cadrul MAI.

Obiectivul general al proiectului: Îmbunatatirea capacitatii institutionale si eficientizarea activitatii desfasurate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin dezvoltarea si implementarea unui sistem informatic integrat de management al activitatii de investitii, control si integritate.

Perioada de implementare: 24 iulie 2013 -  31 decembrie 2015

Buget aprobat: 16.289.490,96 lei

Rezultate:

 • Dezvoltarea si implementarea sistemului integrat de management al activitatii de investitii publice, control si integritate
 • Instrument de raportare necesar pentru urmarirea miscarilor bugetare, asigurându-se astfel o mai mare viteza de reactie a MDRAP în directionarea corecta a investitiilor;
 • 200 de angajati instruiti în utilizarea si administrarea solutiei informatice implementate, asteptându-se o crestere a expertizei acestora în utilizarea de instrumente moderne de management al activitatii de investitii;
 • 10 experti din cadrul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (experti din cadrul Corpului de Control si 5 experti din cadul Serviciului Anticoruptie) instruiti în vederea consolidarii expertizei în urmatoarele arii de competenta: Achizitii publice, Comunicare, Managementul proiectelor cu finantare din Fonduri Structurale, Evaluarea proiectelor de investitii, Realizarea analizelor financiare în proiectele de investitii, Gestionarea conflictelor, Accesarea si implementarea sistemului de control intern si relatia acestuia cu auditul intern în cadrul institutiei publice, Norme si proceduri de tehnica legislativa, în vederea pregatirii implementarii sistemului informatic integrat de management al activitatii de investitii si control si integritate;
 • Elaborarea unei Analize privind transparenta si sistemele de integritate în managementul fondurilor publice la nivelul MDRAP;
 • Elaborarea unui set de recomandari si propuneri privind consolidarea integritatii la nivel institutional/ organizational, promovarea transparentei, prevenirea conflictelor de interese si a incompatibilitatilor;
 • Elaborarea unui Ghid de bune practici pentru implementarea corecta a proiectelor finantate din fonduri structurale la nivelul MDRAP care va include, de asemenea, si un set de masuri pentru sprijinirea beneficiarilor proiectelor finantate din fonduri structurale;
 • Elaborarea unui set de recomandari si propuneri privind integritatea în managementul/ controlul fondurilor publice;
 • Elaborarea unui set de recomandari si propuneri privind promovarea cooperarii si intensificarea comunicarii între diversi actori publici, institutii, media, cetateni, identificarea si diseminarea de bune practici în domeniul prevenirii coruptiei, sprijinirea administratiei publice locale;
 • Elaborarea unui Studiu privind gradul de implicare si consultare a societatii civile de catre autoritatile administratiei publice locale în procesul de luare a deciziilor;
 • Organizarea unei Conferinte nationale de comunicare „Integritate în utilizarea fondurilor publice”.