PROIECTUL: „Politici anticorupție pentru cetățean, într-o administrație responsabilă” (PACAR) cod SMIS 40449

Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Asociatia pentru Implementarea Democratiei si Directia Generala Anticoruptie din cadrul MAI.

Perioada de implementare: 26 iulie 2012  - 25 septembrie 2015

Buget aprobat: 3.102.771,93 lei

Grad de absorbtie: 94%. Cheltuieli validate integral de AMPODCA.

Rezultate:

 • Organizarea a 82 sesiuni de informare, la nivel local, în vederea promovarii Strategiei Nationale Anticoruptie 2012 – 2015 si a Planului National de Actiune;
 • Acordarea de consultanta directa unui numar de 79 unitati administrativ teritoriale în vederea implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie 2012 – 2014 si a Planului National de Actiune;
 • Acordarea de consultanta indirecta (tip help desk) pentru 42 unitati administrativ teritoriale în vederea implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie 2012 – 2014 si a Planului National de Actiune;
 • Elaborarea Metodologiei de identificare si evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie, adaptata specificului activitatii din administratia publica locala si implementarea la nivelul a 91 de unitati administrativ-teritoriale, beneficiare de consultanta în cadrul proiectului;
 • Elaborarea urmatoarelor instrumente de lucru care au fost utilizate de 91 unitati administrativ-teritoriale în procesul de implementare a SNA, si anume:
  • Chestionar evaluare cunostinte anticoruptie angajati;
  • Baza de date introducere raspunsuri chestionar grad de cunoastere masuri preventive anticoruptie;
  • Chestionar (cartonat) autoadministrat privind calitatea si integritatea serviciilor publice;
  • Fundamentare cu privire la registrul conflictelor de interese;
  • Model registre conflicte de interese (adaptat pentru functionari publici, personal contractual si alesi locali);
  • Model registrul incidentelor de integritate;
  • Model adaptat din HG 215/2012 - Anexa 2 inventarul masurilor preventive;
  • Model plan sectorial;
  • Recomandari privind declaratiile de avere;
  • Model raport anual si semestrial referitor la stadiul implementarii SNA.
 • Organizarea a 3 sesiuni de instruire în domeniul relatiilor cu publicul, cu durata de 5 zile, pentru 72 reprezentanti DGA;
 • Organizarea a 4 sesiuni de instruire în tehnici de masurare a performantelor si tehnici de raportare, cu durata de 3 zile, pentru 96 reprezentanti de la nivelul administratiei publice locale;
 • Organizarea a 5 sesiuni de instruire în domeniul achizitii publice si management financiar pentru 125 membri ai Grupurilor de Actiune Anticoruptie operationalizate la nivelul judetelor;
 • Organizarea a 3 sesiuni de instruire în domeniul implementarea sistemului de control intern/managerial pentru 75 membri ai Grupurilor de Actiune Anticoruptie operationalizate la nivelul judetelor;
 • Asigurarea participarii la sesiunea de instruire „Anticoruptia în guvernarea locala” organizata de Academia Internationala Anticoruptie, pentru 5 persoane, membri ai grupului tinta al proiectului;
 • Elaborarea unei analize privind simplificarea procedurilor administrative de eliberarea certificatelor si autorizatiilor de catre autoritatile administratiei publice locale;
 • Elaborarea unui raport de evaluare referitor la instituirea de standarde de cost privind principalele procese de lucru specifice administratiei publice locale;
 • Elaborarea unui studiu comparativ privind modul de abordare la nivelul a 4 state membre UE, a mecanismelor de autoevaluare a nivelului de raspuns la masurile anticoruptie.
 • Au fost depuse si validate integral 11 cereri de rambursare în valoare de 2.906.613,91 lei.