PROIECTUL: „Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a implementării acțiunilor din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administrației publice locale, precum și promovarea acestuia în vederea cunoașterii de către toate instituțiile implicate”- cod SMIS 40606

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a implementat, prin Serviciul Anticoruptie, proiectul „Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a implementarii actiunilor anticoruptie din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administratiei publice locale, precum si promovarea acestuia în vederea cunoasterii de catre toate institutiile implicate” - cod SMIS 40606, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative.

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea de metodologii, instrumente, mecanisme pentru îmbunatatirea sistemelor de monitorizare si masurare a performantelor autoritatilor administratiei publice locale în demersurile de prevenire si combatere a coruptiei.

Perioada de implementare: 18 iulie 2012 – 18 octombrie 2015

Buget aprobat: 2.238.796,95 lei

Rezultate:

  • Organizarea de sesiuni de informare si instruire la nivel local în vederea promovarii Strategiei Nationale Anticoruptie 2012 – 2015 si a Planului National de Actiune;
  • Elaborarea de instrumente de lucru necesare autoritatilor administratiei publice locale în vederea implementarii prevederilor Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA):
    • 3300 de exemplare ale Ghidului pentru dezvoltarea de planuri de actiune anticoruptie diseminate,
    • 3300 de exemplare din Metodologia de monitorizare a implementarii actiunilor anticoruptie din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administratiei publice locale diseminate;
  • Asigurarea monitorizarii stadiului de implementare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2012-2015 la nivelul autoritatilor administratiei publice locale:
  • 34 misiuni tematice de evaluare a stadiului de implementare a Strategiei Nationale Anticoruptie realizate;
  • 3 rapoarte de monitorizare privind stadiul si impactul implementarii SNA 2012-2015 la nivelul administratiei publice locale.