EFECTUAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ ÎN CADRUL MINISTERULUI DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

I. Studenții sau absolvenții învățământului superior care doresc să efectueze un stagiu de practică în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației vor depune la registratura ministerului o cerere adresată conducătorului instituției (formularul este disponibil pe site-ul ministerului).

Cererea va fi depusă la registratura cu minim 15 zile lucrătoare înaintea perioadei pentru care se solicită efectuarea stagiului de practica și va cuprinde perioada în care studentul/absolventul de învățământ superior dorește să efectueze stagiul și domeniul/domeniile de interes pentru efectuarea stagiului.

La cerere se vor anexa urmatoarele documente:

  • scrisoare de motivație, cu sublinierea domeniilor de interes pentru efectuarea stagiului de practică;
  • curriculum vitae;
  • adeverința de student;
  • scrisoare de recomandare din partea unui profesor.

În funcție de locurile disponibile pentru stagiile de practică, aplicanții cu dosarele aprobate vor fi anunțați telefonic cu privire la data efectuării stagiului aprobat.

II. În cazul în care efectuarea stagiului de practică se solicită de către o instituție de învățământ superior, aceasta va depune o cerere la registratura Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, adresată conducătorului instituției. Cererea va fi depusă la registratură cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înaintea perioadei pentru care se solicită efectuarea stagiului de practică și va cuprinde perioada pentru care se solicită efectuarea stagiului, precum și numărul studenților pentru care se solicită efectuarea stagiului de practică.

La cerere se vor anexa următoarele documente pentru fiecare student pentru care se solicită efectuarea stagiului de practică:

  • scrisoare de motivație, cu sublinierea domeniilor de interes;
  • curriculum vitae.

În funcție de locurile disponibile pentru stagiile de practică în perioada solicitată, Direcția resurse umane va comunica în scris instituției solicitante răspunsul adecvat, respectiv data efectuării stagiilor aprobate.

Informații suplimentare se pot obține la telefon:
0372111606