Strategia integratã de dezvoltare durabilã a Deltei Dunãrii a fost aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 602/2016, publicatã în Monitorul Oficial nr. 789/07.10.2016.

Strategia poate fi descarcată de aici.

De aici poate fi descarcată declarația titularului strategiei realizata in conformitate cu prevederile art. 33, alin 1 lit b din HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluãrii de mediu pentru planuri și programe.

Forma finalã a documentației aferentã procedurii de evaluare strategicã de mediu

În urma consultării publice proiectul de Strategie integratã de dezvoltare durabilã a Deltei Dunãrii și documentația aferentã procedurii de evaluare strategicã de mediu au fost revizuite.

Forma finalã a documentației aferentã procedurii de evaluare strategicã de mediu:

Invitație la dezbatere publică, 30 martie 2016
Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administrației Publice, prin Direcția Generalã Dezvoltare Regionalã și Infrastructurã, cu sediul în Str. Apolodor, Nr. 17, latura Nord, sector 5, București, în calitate de titular al Strategiei integrate de dezvoltare durabilã a Deltei Dunãrii, invita publicul interesat sa participe la dezbaterea publica a proiectului de Strategie integratã de dezvoltare durabilã a Deltei Dunãrii, care va avea loc pe 30 martie 2016, începând cu ora 11.00, la sediul MDRAP, sala de Consiliu, parter. Invitatia poate fi descarcata de aici

Va amintim ca documentele dezbatute (Strategia integratã de dezvoltare durabilã a Deltei Dunãrii, raportul de mediu și studiul de evaluare adecvatã aferent) sunt publicate la aceasta pagina. 

Anunț cu privire la declanșarea procedurii de evaluare strategicã de mediu

Anunț cu privire la disponibilizarea Strategiei integratã de dezvoltare durabilã a Deltei Dunãrii, a Raportului de mediu și Studiului de evaluare adecvatã aferente.

În urma consultării publice proiectul de Strategie integratã de dezvoltare durabilã a Deltei Dunãrii a fost revizuit, iar această versiune poate fi descarcatã de aici.

Strategia integratã de dezvoltare durabilã a Deltei Dunãrii este un document strategic care orienteazã dezvoltarea regiunii Deltei Dunãrii. Acest document este elaborat de Ministerul Dezvoltãrii Regionale și Administrației Publice cu expertizã externã din partea Bãncii Mondiale, contractatã în cadrul proiectului „Strategie integratã de dezvoltare durabilã a Deltei Dunãrii și implementarea acesteia printr-o Investiție Teritorialã Integratã”, finanțat din Programul Operațional Asistențã Tehnicã. Proiectul este implementat în perioada iunie 2013 – mai 2015 și are o în valoare totalã de 13,1 milioane lei din care 85 % contribuție FEDR.

Principalele obiective ale proiectului sunt realizarea unei Strategii integrate de dezvoltare durabilã a Deltei Dunãrii și recomandarea de mecanisme instituționale pentru implementarea instrumentului Investiții Teritoriale Integrate în perioada 2014-2020. Proiectul este împãrțit în 4 componente, rezultatele prevãzute fiind urmãtoarele:

Componenta 1: Analizã diagnostic și viziune asupra teritoriului Deltei Dunãrii

 • Raport al diagnozei teritoriale;
 • Atelier de lucru pentru consultarea actorilor relevanți;
 • Document cuprinzând viziunea de dezvoltare a Deltei Dunãrii;

Componenta 2: Strategie integratã de dezvoltare durabilã a Deltei Dunãrii

 • Analize sectoriale de nevoi pentru dezvoltarea Strategiei;
 • Strategia de dezvoltare durabilã integratã;
 • 2 evenimente de consultare publicã (ateliere de lucru);
 • Realizarea unei propuneri de ITI Delta Dunãrii;
 • Raport de evaluare strategicã de mediu;
 • Atelier de consultare privind planul de acțiuni;
 • Broșurã de popularizare a Strategiei integrate de dezvoltare durabilã a Deltei Dunãrii
 • Plan de acțiune final;
 • Raport final de consultare publicã;
 • Conferințã finalã de informare cu privire la rezultatele proiectului.

Componenta 3: Pregãtirea punerii în aplicare a abordãrii integrate pentru perioada de programare 2014-2020

 • Cadrul național metodologic pentru definirea și implementarea Investițiilor Teritoriale Integrate, cu concentrare pe Delta Dunãrii;
 • Ghid pentru pregãtirea proiectelor care vor fi finanțate din ITI
 • Ghid de dezvoltare urbanã pentru sprijinirea abordãrii integrate, în special în zonele urbane funcționale;

Componenta 4: Aplicarea abordãrii integrate în Polul de Creștere Constanța

 • Strategie de implementare a abordãrii integrate în Polul de Creștere Constanța.

În conformitate cu prevederile Memorandumului cu tema Constituirea Grupului Interinstituțional pentru elaborarea Strategiei integrate de dezvoltare durabilã a Deltei Dunãrii pentru perioada 2014-2020, aprobat în cadrul ședinței Guvernului României din data de 12 decembrie 2012, a fost constituit un grup interinstituțional din care fac parte reprezentanți la nivel de secretar de stat și la nivel de expert tehnic din cele mai relevante instituții la nivel central și local. Grupul interinstituțional este coordonat de Ministerul Dezvoltãrii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Ministerul Mediului și Schimbãrilor Climatice. În cadrul acestui grup sunt dezbãtute și validate rezultatele proiectului care se referã la regiunea Deltei Dunãrii (analiza diagnostic, viziunea de dezvoltare, analize sectoriale de nevoi, strategia de dezvoltare durabilã, planul de acțiuni).

De asemenea, rezultatele proiectului sunt dezbãtute în cadrul unei serii de ateliere de lucru organizate la Tulcea cu participarea actorilor locali (autoritãți locale, reprezentanți ai instituțiilor relevante pentru regiunea Deltei Dunãrii, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale active în Delta Dunãrii)