Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Directia Generala Dezvoltare Regionala si Infrastructura, cu sediul în Str. Apolodor, Nr. 17, latura Nord, sector 5, Bucuresti, în calitate de titular al Strategiei integrate de dezvoltare durabila a Deltei Dunarii, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de Strategie integrata de dezvoltare durabila a Deltei Dunarii, a finalizarii Raportului de mediu si Studiului de evaluare adecvata aferente, elaborate în conformitate cu prevederile Hotarârii de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Strategia integrata de dezvoltare durabila a Deltei Dunarii este un document strategic care orienteaza dezvoltarea zonei Deltei Dunarii pentru urmatorii 20 de ani si care fundamenteaza Investitia integrata teritoriala Delta Dunarii care se va implementa în aceasta zona în perioada 2016-2023. Acest document este elaborat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice cu expertiza externa din partea Bancii Mondiale, contractata în cadrul proiectului „Strategie integrata de dezvoltare durabila a Deltei Dunarii si implementarea acesteia printr-o Investitie Teritoriala Integrata” (cod SMIS 48101), finantat din Programul Operational Asistenta Tehnica.

Strategia integrata de dezvoltare durabila a Deltei Dunarii, Raportul de mediu si  Studiul de evaluare adecvata pot fi consultate pe site-ul www.mdrap.ro, sectiunea “Dezvoltare teritoriala - Strategie integrata de dezvoltare durabila a Deltei Dunarii” si la sediul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice din Strada Apolodor nr.17, sector 1, sediul Ministerului Justitiei, etaj 5, camera 17, telefon: 0372.114.519, de luni pâna vineri, între orele 9.00-14.00.

Publicul poate formula în scris comentarii si propuneri privind Strategia integrata de dezvoltare durabila a Deltei Dunarii, Raportul de mediu si Studiul de evaluare adecvata în termen de 45 zile de la data prezentului anunta, la sediul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Str. Apolodor, Nr. 17, latura Nord, sector 5, Bucuresti, Directia Generala Dezvoltare Regionala si Infrastructura si prin e-mail la adresele teofil.gherca@mdrap.ro si radu.necsuliu@mdrap.ro, precum si la sediul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, Bulevardul Libertatii nr.12, Sector 5, Bucuresti, Directia Generala Evaluare Impact si Controlul Poluarii si prin e-mail la adresele: gabriela.osiceanu@mmediu.ro si oana.toader@mmediu.ro

Descarcare documente în limba româna

Dowload English version