Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), a doua strategie macro-regională a UE, este o inițiativă comună a României și Austriei dezvoltată ca un mecanism de cooperare a statelor din regiunea Dunării, destinat dezvoltării economice și sociale, prin consolidarea implementării politicilor și legislației UE în țările partenere.

La Strategia Dunării participă 14 state: nouă state membre UE (Austria, România, Bulgaria, Cehia, Croația, Germania – ca stat federal și prin landurile Baden-Württemberg și Bavaria, Slovacia, Slovenia, Ungaria) și cinci state nemembre UE (Bosnia-Herțegovina, Muntenegru, Serbia, Republica Moldova și Ucraina).

Prin înființarea SUERD s-a urmărit intensificarea cooperării statelor din regiunea Dunării, strategia fiind structurată pe patru obiective, fiecăruia corespunzându-i mai multe arii prioritare:

Coordonatorul Național al SUERD este Ministerul Afacerilor Externe, care asigură coordonarea inter-instituțională și colaborarea între instituțiile guvernamentale implicate în implementarea SUERD la nivel național.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (prin Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură) asigură împreună cu Bulgaria și Muntenegru coordonarea din partea României a Ariei Prioritare 3 a SUERD - „Cultură, turism şi contacte directe între oameni”.

De asemenea, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (prin Direcția Generală Administrație Publică) este punct de contact pentru România pentru Aria prioritară 10 - “Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi a cooperării’’, coordonată de Austria şi Slovenia.

Coordonatorii Ariilor prioritare și reprezentanții români în Grupurile Directoare ale Ariilor prioritare

Mai multe informații despre SUERD

ALERTĂ NEREGULI

Secretariatul pentru SUERD (Danube Strategy Point)

Importanța unui secretariat dedicat macro-strategiei Dunării a fost reliefată de majoritatea actorilor relevanți SUERD, astfel că, în 2018, România și Austria, în calitate de co-iniţiatoare ale SUERD, au elaborat și depus, în vederea obținerii finanțării din Programul Transnațional Dunărea, un proiect privind realizarea activităților aferente Secretariatului pentru SUERD - Danube Strategy Point (DSP).

Perioadă implementare: 72 de luni (01.01.2023 – 31.12.2028)

Bugetul total al proiectului: 5.402.509,58 euro 

Lider de proiect: Primăria Viena

Partener: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

În perioada de implementare, poiectul Danube Strategy Point urmărește atingerea a 4 obiective specifice:

  1. Sprijinirea structurilor de guvernanță ale SUERD și desfășurarea de activități de promovare și comunicare pentru a crește vizibilitatea Strategiei.
  2. Sprijinirea coordonării tematicilor orizontale SUERD și activității de embedding.
  3. Dezvoltarea și implementarea cadrului de evaluare și monitorizare pentru facilitarea procesului decizional la nivelul SUERD.
  4. Îmbunătățirea implicării actorilor cheie în cadrul SUERD cât și în implementarea Planului de Acțiune a SUERD.

Date de contact:

Biroul DSP Viena
Primăria Viena
EU-Funding Agency
33/9 Kirchberggasse
Viena, 1070
Austria

Biroul DSP București
Ministerul Dezvolării, Lucrărilor Publice și Administrației
Bd. Libertății nr. 14, sector 5
București, cod poștal 050706
Romania

e-mail: office@eusdr-dsp.eu

@EUSDR

@DanubeRegionStrategy

@Danube Region Strategy

@DanubeRegionStrategy