www.huskroua-cbc.eu

PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ENI UNGARIA-SLOVACIA-ROMÂNIA-UCRAINA 2014-2020

Programul HUSKROUA traducere romana

Pachetul solicitantului (apel 1)
Pachetul solicitantului (apel 2)

FIȘA DE PREZENTARE

INFORMAȚII SINTETICE DESPRE PROGRAM

Aria Eligibilă

 • România - 3 judeţe: Maramureş, Satu Mare şi Suceava
 • Ungaria - 2 judeţe: Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Borsod-Abaúj-Zemplén
 • Slovacia - 2 regiuni: Prešovský şi Košický
 • Ucraina - 3 regiuni: Zakarpatska, Ivano – Frankivska şi Chernivetska
 • Regiuni adiacente
  • România - judeţul Suceava
  • Ucraina - regiunea Chernivetska

Bugetul programului

Buget total
ENI + confinanțare națională
Din care
ENI Confinanțare națională
TOTAL 81 347 200 73 952 000 7 395 200

 

 

 

STRATEGIA PROGRAMULUI OPERAȚIONAL

Obiectivul strategic general al programului

Intensificarea cooperării între regiunile Zakarpatska, Ivano-Frankivska și Chernivetska din Ucraina și zonele eligibile ale statelor membre, în scopul de a iniția progrese în dificultățile existente în domeniile social, economic, de infrastructură și de mediu.

Obiective tematice și priorități

Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric

 • Promovarea culturii locale și a istoriei cu accentuarea funcției de turism

Obiectivul tematic 6: Protecția mediului, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

 • Utilizarea durabilă a mediului în zona transfrontalieră - conservarea resurselor naturale, acțiuni de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și poluare a râurilor

Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilității în regiuni, dezvoltarea transportului și a rețelelor și sistemelor comune de transport

 • Prioritatea 1: Dezvoltarea infrastructurii de transport în vederea îmbunătățirii mobilității persoanelor și bunurilor
 • Prioritatea 2: Dezvoltarea infrastructurii pentru tehnologiile de informare și comunicare și schimbul de informații

Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranței și securității

 • Prioritatea 1: Sprijinirea activităților comune pentru prevenirea dezastrelor naturale și antropice precum și acțiuni comune în situațiile de urgență
 • Prioritatea 2: Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii de sănătate

Tipuri de Beneficiari eligibili

 • Autorități publice
 • ONG-uri
 • Institute de cercetare
 • Instituții educaționale
 • Alte asociații/organizații relevante pentru fiecare prioritate

Calendar estimativ

 • Programul a fost transmis spre aprobare Comisiei Europene la data de 26 iunie 2015.
 • Se estimează că programul va fi aprobat de CE până la sfârșitul anului 2015.
 • Primul apel de propuneri de proiecte se va lansa în trimestrul 3, anul 2016.

Programul de Cooperare Transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020 – forma finală adoptată de către Comisia Europeană

DATE DE CONTACT

Autoritatea Națională
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Direcția Generală Programe Europene
Unitatea Autorități Naționale pentru Programe Europene

Persoană de contact:
Manager program
Ioana MAIORESCU
Tel.: +40372 111 318;
Fax: +40372 111 456;
Email: ioana.maiorescu@mdlpa.ro

EVENIMENTE