Cseke Attila, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, a semnat 175 de noi contracte finanțate prin componenta C10 – Fondul Local din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Contractele au fost încheiate între autoritățile publice locale din 132 de unități administrativ-teritoriale și Ministerul Dezvoltării, au o valoare totală de 1.403.005.725,73 de lei și vizează înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public, prin achiziționarea de vehicule nepoluante, asigurarea infrastructurii pentru transportul verde, prin construirea de piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan și achiziționarea de puncte de încărcare pentru vehicule electrice, construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri și locuințe de serviciu pentru specialiștii din sănătate și învățământ, precum și elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană.

Până în prezent, prin cele trei componente ale PNRR, au fost semnate 2.424 contracte de finanțare, în valoare totală de 18.812.063.283,19 de lei, a precizat ministrul.

Lista contractelor de finanțare semnate pentru C10 – Fondul Local

Publicat: 03/01/2023