Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, aflată în subordinea domnului secretar de stat Florin Creț, continuă să sprijine autoritățile publice centrale prin finanțarea proiectului Autorității pentru Digitalizarea României „Cadru strategic pentru adoptarea și utilizarea de tehnologii inovative în administrația publică 2021-2027 – soluții pentru eficientizarea activității”, cod MySMIS129878/cod SIPOCA 704.

Obiectivul general al proiectului: Realizarea unei analize naționale corelată cu strategiile internaționale în vederea utilizării de tehnologii inovative cu scopul eficientizării activității instituționale în relația cu cetățenii, care reprezintă un demers natural în contextul necesitații definirii priorităților de finanțare pentru România în perioada 2021-2027.

Perioada de implementare: 30 luni

Buget total: 17.422.242,20 lei.

Rezultate de program așteptate (4,6,12):

  • Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritățile și instituțiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex ante a impactului - Rezultat de proiect 1 - Cadru strategic național pentru perioada 2021-2027, elaborat pentru întărirea capacitații administrative (a administrației publice centrale) în domeniul tehnologiilor de tip “deep tech”;
  • Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritățile și instituțiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex ante a impactului - Rezultat de proiect 2 – Dezvoltarea politicilor transversale în vederea facilitării transformării digitale;
  • Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritățile și instituțiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex ante a impactului - Rezultat de proiect 3 – Dezvoltarea cadrului strategic național pentru perioada 2021-2027 în domeniul inteligenței artificiale;
  • Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritățile și instituțiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex ante a impactului - Rezultat de proiect 4 – Cadru strategic național si instrumente de finanțare pentru participarea României la: European Open Science Cloud (EOSC), European High-Perfomance Computing (EuroHPC) și Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE);
  • Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritățile și instituțiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex ante a impactului - Rezultat de proiect 5 - Cadru operațional asociat tehnologiilor de tip blockchain, inteligenței artificiale, EOSC și EuroHPC dezvoltat;
  • Fondul activ al legislației sistematizat si simplificat progresiv - Rezultat de proiect 6 - Cadru legislativ actualizat, asociat tehnologiilor de tip „blockchain”, inteligenței artificiale, EOSC, EuroHPC și PRACE;
  • Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale îmbunătățite pentru susținerea măsurilor/acțiunilor din cadrul acestui obiectiv specific - Rezultat de proiect 7 Sesiuni de instruire cu grupul țintă în vederea implementării activităților proiectului.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Publicat: 04/12/202