Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță organizarea sesiunii de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici

În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordinul MDLPA Nr.817/2021 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici (Procedura), în perioada 18.12 – 21.12.2021 vor fi organizate examenele de atestare tehnico-profesională în centrele regionale de examinare din municipiile București, Brașov, Cluj, Constanța, Iași și Timișoara, conform calendarului sesiunii de atestare tehnico-profesională 2021.

Fiecare examen de atestare tehnico-profesională constă în rezolvarea unor subiecte, în funcţie de complexitatea competențelor solicitate în scopul evaluării cunoştințelor și se desfășoară sub formă de test-grilă, iar candidații vor putea avea asupra lor referințele bibliografice pe care le consideră necesare în exercitarea dreptului de practică exclusiv pe format hârtie.

Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1), art. (6) și (7) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, MDLPA poate programa, în vederea susținerii examenelor, numai candidații care fac parte din următoarele două categorii:

  1. persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, după scanarea QR-code-ului aferent Certificatului Digital European COVID-19 https://certificat-covid.gov.ro/;
  2. persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2- după scanarea QR-code-ului aferent Certificatului Digital European COVID-19 https://certificat-covid.gov.ro/.

În aceste condiții solicitanții sunt rugați să atașeze cererilor pentru susținerea examenului de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte/ experților tehnici, pe lângă înscrisurile prevăzute la art.5 alin. (1) din Procedură și o declarație pe propria răspundere, sub sancțiunea Codului penal privind falsul în declaraţii din care să reiasă faptul că se află într-una dintre cele două situații.

Dosarele de înscriere se pot transmite, pentru operativitate, la adresa de email inscrieri.atestari@mdlpa.ro până cel târziu vineri 03.12.2021. (fișierele atașate nu pot depăsi 10 MB)

Toate examenele într-un domeniu de atestare tehnico-profesională se vor susține simultan, indiferent de profesia pentru care sunt examinați candidații: expert tehnic sau verificator de proiecte, Nivelul I sau Nivelul II, după caz.

În condițiile în care, din motive de forță majoră, examenele de atestare nu pot fi organizate în centrele regionale pentru cu care au optat candidații, MDLPA va programa, în timp util,  toți candidații pentru susținerea examenului în centrul regional de examinare din Municipiul București.

Și candidații declarați admiși în aplicarea prevederilor art. 4 din Ordinul MDLPA nr.817/2021 sunt rugați să transmită o declarație pe propria răspundere privind încadrarea în cele două grupe menționate.

În cuprinsul „Regulamentului de organizare și desfășurare a examenelor de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în sesiunea de atestare tehnico-profesională 2021” ce urmează a fi publicat cu respectarea termenelor impuse de Procedură vor fi reglementate situațiile în care candidații admiși urmare aplicării prevederilor art. 4 din Ordinul MDLPA nr.817/2021 au optat pentru susținerea mai multor examene într-un domeniu de atestare tehnico-profesională.